Vertaal deze pagina naar:

DE VERKRACHTING VAN EUROPA

29-02-2024

Ontdek middels deze documantaire dat Europa wellicht het laatste Babylon - zoals beschreven staat in het boek Openbaring - zou kunnen zijn.

Onze geschiedenis is volledig herschreven na 1815, na de val van Tartarije.


Marcel de Groot schreef:

"Ik deel dit uit liefde voor mijn medemens"


De grootste criminelen op deze planeet zijn te vinden in het Vaticaan (denk hierbij aan de Paus, de Jezuïeten); de koningshuizen; de meeste overheden; de VN, de EU, de NAVO, de Inlichtingendiensten, Hollywood, de muziekwereld, e.a. Zij hebben hun ziel verkocht in ruil voor macht en rijkdom en staan in dienst van de 13 satanische bloedlijnen. Deze bloedlijnen staan weer onder de reptiliaanse en archontische machten achter de schermen.

Deze machten, mogen niets uitvoeren op deze planeet zonder onze toestemming. Hier zijn de meeste mensen niet van op de hoogte. De agenda's die ze van plan zijn uit te rollen, worden in de vorm van films naar buiten gebracht. Ze worden aan ons verkocht als zijnde sprookjes, Science Fiction, Horrors e.d. Dat het hier gaat om de echte harde realiteit, wordt ons niet meegedeeld. Dit doen ze heel bewust. Zolang we namelijk niet uitdrukkelijk NEE zeggen tegen de scripts, die ons hier worden getoond, wordt dit beschouwd als een JA in hun ogen en mogen ze doorgaan met hun praktijken.

De waarheid, staat dus letterlijk voor onze neus maar we kijken er dwars overheen. Zo wordt in het verhaal van 'Pinocchio' gesproken over kleine jongetjes, die verkocht worden aan 'Pleasure Island' (Epstein Island), van waar ze nooit meer terug zullen keren, tenminste niet als onschuldige kleine jongetjes. Een paar weken geleden keek ik opnieuw naar de film 'Tomorrowland' met George Clooney.

Een aantal jaren geleden, had ik het een leuke inspirerende film gevonden. Met de kennis van nu, zag ik ineens het werkelijke verhaal achter de film. Het 'muntje' vertegenwoordigt de SMART-technologie, dat mensen een nieuwe virtuele wereld wil binnenlokken. Hiermee, wordt de mensheid nog dieper gevangengezet en is de film 'Inception' een feit geworden.

Hoe groot de leugen is die ons al zo lang gevangen houdt, zal in de komende maanden duidelijk gaan worden. Het bewustzijn van de wereldbevolking is in een rap tempo aan het toenemen, nu met de dag duidelijker wordt, hoe de ware agenda van de DeepState eruit zal komen te zien, als we er niet snel een stokje voor steken. De grootste bron van inkomsten van de DeepState, zijn de opium- en kinderhandel. Hier worden miljarden dollars mee verdiend. Dit verklaart ook de topsalarissen van de EU-ambtenaren. Deze ontvangen ze, in ruil voor de wetten die deze handel mogelijk maakt. De NAVO speelt hier ook een belangrijke rol in.

Operation Gladio and Gladio B. (part 1 en 2)

De kinderhandel, is grotendeels bestemd voor de handel in 'Andrenochrome', dat verkregen wordt uit getraumatiseerd kinderbloed. Dit is een drug, die veelal door beroemdheden wordt gedronken, omdat het je jong houdt. De DIA (Defense Intelligence Agency) werd in 1961 opgericht door de broers Kennedy, met als doel de CIA te kunnen ontmantelen. Dit is hun helaas niet gelukt, omdat president John F. Kennedy in 1963 werd vermoord door deze zelfde CIA en zijn broer Robert in 1968.

John F. Kennedy jr., heeft gezworen de taak die zijn vader en oom op zich hadden genomen, af te maken. Hij en zijn vrouw, kwamen volgens de officiële nieuwskanalen, om het leven tijdens een vliegtuigongeluk voor de kust van Martha's Vineyard, Massachusetts. De wrakstukken zijn geborgen, maar hun lichamen zijn nooit gevonden.

JFK jr. was de uitgever van het glossy tijdschrift 'George'. De laatste uitgave voor zijn vermeende dood, was zeer bijzonder. Want wist je dat hij hierin voorspellingen doet, over een gevaarlijk long-aantastend virus in 2020..??!En.. hij geeft daarbij ook aan, in dat/dit jaar, 'terug te zullen keren in de politiek'…

Er bestond een zeer hechte vriendschap tussen hem en Donald Trump. Een ander bijzonder detail is, dat er steeds meer aanwijzingen komen dat Julian Assange, de zoon zou zijn van Dr. John Trump, de lievelingsoom van Donald Trump, die nauw betrokken was bij Nikola Tesla. Dit zou dus nog wel eens een zeer interessante ontwikkeling op gang kunnen brengen. Denk hierbij aan vrije energie, dat tot dusver verborgen is gehouden door de grote multinationals. De patenten hiervan werden wereldwijd opgekocht, om vervolgens ergens onder in een lade te belanden, om er nooit meer uit te komen.

De DeepState is zeer verbonden met numerologie. Valse vlag aanvallen, die worden ingezet om hun plannen uit te kunnen rollen, vinden altijd plaats op data, die de magie versterken om dit tot stand te kunnen brengen. De aanslag op de Twin Towers, vond plaats op 11.09.2001. De Twin Towers vertegenwoordigen het nummer '11'. Dit staat voor de 2 verschillende hersenhelften, dualiteit in één getal. De '9', vertegenwoordigt het 'Godsbewustzijn', dat op die dag had moeten worden vernietigd. Zoals je weet, was deze daad, het startsein om allerlei nieuw draconische wetten in werking te KUNNEN zetten, die tot die tijd volkomen ondenkbaar waren geweest.

'5G', staat voor draadloos internet en moet het einde van de mensheid inluiden.De NSA (National Security Agency), een inlichtingendienst op nationaal niveau van het Amerikaanse ministerie van Defensie, werd vervolgens ingezet om alle wereldbewoners te kunnen bespioneren. Hierdoor vond wereldwijde monitoring plaats. Hierbij werd een verzameling en verwerking aan informatie en gegevens verkregen, die gebruikt werden door buitenlandse en binnenlandse inlichtingen- en contra-spionagedoeleinden, gespecialiseerd in een discipline, die bekend staat als signalenintelligentie (SIGINT).

De grote verandering, werd ingeluid met de zeer onverwachtse overwinning van Donald Trump. Hij won tegen alle verwachtingen in van Hillary Clinton. Achteraf zou blijken hoe groot die overwinning was. Het kamp van Clinton had er namelijk alles aan gedaan om m.b.v. valse stembiljetten er zeker van te kunnen zijn, de verkiezingsoverwinning naar zich toe te trekken. Op deze manier zou de agenda, die door Obama in gang was gezet, verder uitgerold kunnen worden.

In het eerste jaar van Trump's presidentschap, werd er alles in werking gezet om m.b.v. de dossiers van de NSA, bewijsmateriaal naar boven te kunnen krijgen, waarmee er een eind gemaakt zou kunnen worden aan de criminele activiteiten van de Deep State m.n. de handel in 'kinderen', 'vrouwen' en 'andrenochrome'. Trump, zag het als zijn belangrijkste missie, hier een einde aan te maken. Tegelijkertijd, werden de meeste frauduleuze rechters vervangen door betrouwbare mensen.

De Deep State heeft de mogelijkheid te kunnen verliezen, nooit als een optie gezien. Dit had tot gevolg, dat ze dus ook geen moeite hebben gedaan om hun misdaden te verbergen. Het Vaticaan ofwel de katholieke kerk, is de grootste financiële macht, vermogensverzamelaar en eigenaar van onroerend goed. Deze wordt beheerd door de Jezuïeten. Zij kunnen beschouwd worden als de èchte maffia. Wat wij kennen als maffia, staat in dienst van deze groep. Zij is een grotere bezitter van materiële rijkdommen, dan enig andere instelling, Multinational, Bank, Trust, Regering of Staat in de hele wereld. De Paus, als zichtbare heerser van deze immense vergaring van rijkdom, kan gezien worden als de rijkste persoon in de 20ste eeuw. Niemand kan realistisch inschatten hoeveel hij waard is, in termen van miljarden dollars.

Onder het Vaticaan staan de Illuminati, Counsel of Foreign Relations, de Internationale banken, de maffia (is het leger van de het Vaticaan), de Club van Rome, de Opus Dei, de Vrijmetselaars, de New Age beweging e.a. Het zijn de Rothschild's en de drie Staten, te weten de 'City of London', 'Vaticaan stad' en 'Washington DC', die de wereld controleren. Zij staan in dienst van deze 13 satanische bloedlijnen.

Dit zijn:

• Het huis van Boria 

• Het huis van Breakspeare 

• Het huis van Somaglia 

• Het huis van Orsini 

• Het huis van Conti 

• Het huis Chigi 

• Het huis van Colonna 

• Het huis van Farnese 

• Het huis van Medici 

• Het huis van Gaetani 

• Het huis van Pamphili 

• Het huis van Este 

• Het huis van Aldobrandini

Onze geschiedenis is volledig herschreven na 1815, na de val van Tartarije.

De Zionisten noemen zich Joden, maar hebben 0,0% joods bloed in zich. De Zionisten komen voort uit de 13 satanische bloedlijnen, de Feniciërs.

Israel was nooit een Joodse staat…!

Er bestaat niet zoiets als een genetisch aantoonbare jood. Ze komen overal vandaan. Door de Joden te vervolgen in de tweede wereldoorlog, werd het klimaat gecreëerd, dat zij recht zouden hebben op een eigen staat. Dit, werd een feit in 1948 toen de staat Israël werd uitgeroepen. Israël, kreeg de functie van het 'paard van Troje' in het Midden Oosten. Het Britse Koninkrijk, heeft als zo vaak in de geschiedenis, ook hier een zeer smerige rol in gespeeld.

De echte slachtoffers in dit verhaal, waren de Palestijnen en de Israëlische bevolking zelf. Zij werden de schietschijven van de Zionisten. De Palestijnen, werden zonder pardon weggejaagd naar de omliggende Arabische landen, ofwel naar de grootste openluchtgevangenis op deze planeet, genaamd de 'Gaza strook.' Door de jaren heen kregen zij het stempel opgeplakt, als zijnde, de grote vijand van Israël te zijn. Jeruzalem zou namelijk de hoofdstad moeten gaan worden van de Nieuwe Wereld Orde.

Op 24 mei, startte president Trump zijn eerste buitenlandse reis waarbij hij een bezoek bracht aan het Vaticaan, Saudi-Arabië, Israël en België. Trump arriveerde overal met een grote stapel bewijsmateriaal, verkregen van de NSA, waarin uitvoerig stond beschreven welke misdaden de verantwoordelijken in die landen/instituten op hun geweten hadden. Trump, maakte gelijk duidelijk wie vanaf dat moment de baas was.

De eerste stop, die hij maakte was in Saoedi Arabië, waar hij een bezoek bracht aan de kroonprins Alwaleed bin Talal Alsoud. Deze, maakte deel uit van de groep van 3 machtigste personen in Saoedi Arabie. Van de 3, stond hij het meest onder invloed van de 13 bloedlijnen. Dit, was de belangrijkste reden dat hij moest aftreden. Deze persoon staat bekend als een door en door slecht mens, die zich schuldig heeft gemaakt, aan alle perversiteit rondom seksueel en satanisch kindermisbruik. Hij kreeg een hele stapel belastend materiaal vol foto's, video's en dvd's waarop hij aan de meest gruwelijke praktijken deelnam. De NSA, heeft alle bewijsstukken van iedereen, die zich hieraan schuldig heeft gemaakt, niemand uitgezonderd. Op de 2de dag van zijn bezoek, werd het tijdens de zwaarddans voor het publiek duidelijk, dat zowel de koning als de kroonprins Trump hadden erkend als de hoogste macht in het land. Trump was degene die in het midden stond en het zwaard in zijn hand droeg. Deze eer, was normaal gesproken alleen voor de koning weggelegd. Vanaf dat moment, werken ze samen met Trump en maken ze deel uit van het Q-team.

Nadat Trump vertrokken was, vond er een enorme machtswisseling plaats en werden een aantal leden van de koninklijke familie achter de tralies gezet. Prins Bin Salman werd de nieuwe kroonprins. Hij was altijd al een felle tegenstander van de praktijken van Alwaleed geweest. Alwaleed, was de financiële drijfveer achter de nominatie van Obama geweest; hij sponsorde zijn presidentschap. Op deze manier, zou hij zijn invloed op de VS veilig kunnen stellen. Obama, had een moslim-achtergrond en was als kind zelf, gruwelijk seksueel misbruikt in de hoogste kringen. Zijn nieuwe positie veranderde hem van slachtoffer, in dader.

Prins Bin Salman werkt nauw samen met Trump en heeft de ontmanteling van de internetgiganten op zich genomen. Ook zij zijn voor het blok gezet, ofwel ze werken samen met Trump ofwel ze worden aangeklaagd als zijnde kindermoordenaars. De schietpartij die plaatsvond op 1 oktober 2017 in Las Vegas was een poging geweest, prins Bin Salman uit de weg te ruimen. Die aanslag is op het laatste moment verijdeld m.b.v. van de intel, die verkregen was via de NSA.

Het Joodse parlement met Netanyahu als LIKUD-leider, was het volgende land dat werd geconfronteerd met zijn enorme lijst aan gruwelijke misdaden. Dat Netanyahu, die in eerste instantie weigerde te buigen voor Trump, uiteindelijk eieren koos voor zijn geld, bleek uit het feit dat hij Trump toestond de Amerikaanse ambassade te verplaatsen, van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dit was een symbolische handeling. Vanaf dat moment werkt ook Israël voor Trump.

Vervolgens vertrok hij naar het Vaticaan, met een enorme stapel bewijslast, waarin uitvoerig stond beschreven welke misdaden de paus en zijn instituut op hun geweten hadden. Trump maakte gelijk duidelijk wie vanaf dat moment de baas was. Op het gezicht van paus Francis is duidelijk af te lezen, hoe blij hij is met deze boodschap. Trump, sommeerde de paus zijn 'rode' schoenen te dragen. Het verhaal achter deze rode schoenen is, dat ze gemaakt zijn van de huid van hun eerste slachtoffertje.Vervolgens, liet hij de paus alle benodigde papieren tekenen, waarin de wereldwijde Federal Reserve, incl. de Centrale Banken, werd overgedragen aan Donald J.Trump. Hiermee werd de macht van de Rothschilds in The City of London, dat eigendom is van de Feniciërs, volledig ontmanteld. 

Met deze stappen, kreeg Trump de 3 belangrijkste machtsstructuren binnenin de piramide, te weten 'Saoedi Arabië', 'Israël' en het 'Vaticaan', in handen. Van hieruit vloog hij naar Brussel, waar zowel de EU als de NAVO zijn zetel heeft. Trump had alle topambtenaren gesommeerd daar persoonlijk aanwezig te zijn en kwam zelf, opzettelijk te laat. Ze hadden geen idee wat hun te wachten stond, totdat Trump de stapels bewijsmateriaal op de tafels gooide en aangaf dat hij en zijn team, beschikten over alle bewijsstukken van de misdaden, die ze stuk voor stuk op hun geweten hadden.

"Wat is hierop jullie antwoord?"

Ze capituleerden één voor één in een heel rap tempo. In de dagen daarna, stemden ze zowel in met Brexit als ook gezamenlijk de kosten van de VS als bondgenoot volledig over te nemen. Het ging ook hier om een symbolische handeling, dat aantoonde wie de baas was. Vanaf dat moment heeft hij, zowel de EU als de NAVO onder controle.

Op 6 november 2017 startte Trump zijn Aziatische tour. 

De grootste markt van kinderhandel en adrenochrome, is afkomstig uit Azië en Zuidoost Azië. Zij leveren rechtstreeks aan Hollywood en politici in Washington DC. Japan was het eerste land wat hij daar bezocht. Japan capituleerde al heel snel. Dit, werd symbolisch bevestigd tijdens een Sumu worsteltoernooi, waar Trump degene was, die de beker aan de winnaar uitreikte. Deze taak, is alleen voorbestemd aan de hoogste leider in het land.

Van Japan, vloog hij rechtstreeks naar Zuid Korea. Aan de grens met Noord Korea ontmoette hij in het geheim de Noord Koreaanse leider Kim Jong-Un. Trump verraste de pers, door volkomen onverwachts het vredesakkoord aan te kondigen, dat hij met Kim Jong-Un had gesloten. Alles wat Trump hiervoor had hoeven doen, was aantonen hoe machtig hij nu was. Vietnam was de volgende stop. De Vietnamese president beloofde dat alles wat met kinderhandel te maken had, zou gaan stoppen.

Toen alle Aziatische landen hun medewerking aan Trump hadden verleend, bezocht Trump China en ontmoette hij de president Xi Jinping. Dit was niet hun eerste ontmoeting. Niet lang na de inauguratie van Trump, had de Chinese president Xi Jinping hem bezocht in Mar-a-Lago, Trump's resort in Palm Beach. De ontmoeting vond plaats in de 'Verboden Stad'.

Deze locatie toonde aan, dat ook de Chinese president zijn volledige medewerking had verleend aan Trump. De 'Verboden Stad', wordt beschouwd als de meest heilige plek in China, waar alle historie ligt begraven van de Chinese cultuur.

Trump had hierom gevraagd als bewijs dat ook China hem volledig erkend had als hun meerdere. Ook dit, werd volkomen stil gehouden door de media. De meeste Chinezen zijn volledig klaar met het Communistische regime, dat miljoenen mensen heeft vermoord. Het slechtste van het slechtste , heeft plaatsgevonden in China. Dit was de belangrijkste reden dat Trump daar met open armen werd ontvangen.

De vrijheidsbeweging, heeft in juni jl. met hulp van 'Steve Bannon', een Amerikaans zakenman en politicus, die van 20 januari 2017 tot en met 18 augustus 2017 de Chief Strategist en Senior Counselor van president Donald Trump is geweest, de 'New Federal State of China' opgericht. De communistische satanisten, worden hiermee op een zijspoor gezet.

De pers heeft hier geen woord over gerept, wat een duidelijk bewijs is voor wie ze werken. Alle landen, die capituleren helpen Trump nu actief mee om de gruwelijke handel van de DeepState te vernietigen. In januari jl. bracht Trump een bezoek aan het World Economic Forum in Davos Zwitserland.

Hij arriveerde hiermee in hol van de leeuw, waar ook George Soros, Trump's grootste vijand, aanwezig was. Hier kwamen de grootste multinationals ter wereld bijeen. Je vindt hier de slechtste mensen, die er op deze planeet rondlopen! Trump had iedereen opgeroepen aanwezig te zijn en kwam zelf, weer heel demonstratief te laat. Hij nam zijn plaats in en overhandigde iedereen een envelop met bewijslast, waarin ze gesommeerd werden de volgende dag opnieuw te verschijnen, om dit keer bewijsmateriaal in de vorm van beeldmateriaal te ontvangen.

Davos is een zeer gevaarlijke plek met vele ondergrondse gangen en gewelven, waar ze Trump zo hadden kunnen laten verdwijnen. Er was dus een flinke dosis moed voor nodig, om daar zonder uitnodiging te verschijnen. Trump weigerde te vertrekken, tot iedereen zich had onderworpen aan zijn eisen. Bezoeken aan India, Canada Mexico, Argentinië, Brazilië en andere landen volgden.

De Braziliaanse president, bood Trump onmiddellijk zijn hulp aan en een paar dagen later werd 'John of God', de goeroe waar ook Oprah Winfrey mee dweepte, gearresteerd. Hij werd beschuldigd van talloze verkrachtingen en kindermoorden.

Ook kunnen velen zich waarschijnlijk nog, Trump's bezoek aan Groot Britannië herinneren. We kregen daar te maken met een huilende Teresa May, die door het ingrijpen van Trump, gered werd van een moordaanslag. Verder zagen we de hilarische beelden, waar Trump het protocol m.b.t. de 'Queen', volledig aan zijn laars lapte. Hij negeerde ook prins Charles, om vervolgens zijn steun te betuigen aan diens persoonlijke bodyguards, die afschuwelijke situaties hebben meegemaakt met alle gruwelijke kindermoorden in het Britse Koningshuis.

De ontmoeting tussen Trump en Poetin was heel gelijkwaardig.

Deze vond plaats in Finland. Tijdens hun gesprek, overhandigde Poetin heel symbolisch een voetbal aan Trump, wat een rechtstreekse referentie was naar 'andrenochrome'. Hij gaf hiermee aan, volledig achter Trump te staan in zijn strijd tegen de kinderhandel. In de VS zelf, heeft Trump al bergen verzet. Vele CEO's op belangrijke posities, zijn gedwongen afgetreden. NewYork-gouverneur Mario Cuomo toont zijn tepelpiercings..!

In New York, dwong Trump gouverneur Cuomo een persconferentie te houden in een strak wit shirt, waaronder hij zijn tepelpiercings moest dragen. Dit, was naar aanleiding van beeldmateriaal, dat boven water was gekomen van een gemaskerd feest van beroemdheden, waar letterlijk kinderen zijn geslacht. Op die beelden bleek Cuomo te staan met enorme tepelpiercings..!

Tijdens de begrafenis van Bush Sr. kregen alle bekende DeepState vrouwen net als in Davos, enveloppen met bewijsmateriaal aangereikt. Bush jr., werd tijdens te lockdown, gedwongen pizza's te serveren aan zijn personeel. Dit refereerde duidelijk aan de 'Pizzagate-affaire' , die door de Main Stream Media werd afgeserveerd als een complottheorie. Vele klokkenluiders zijn vermoord of pleegden zelfmoord, waaronder o.a. Isaac Kappy. Kappy ontmaskerde Tom Hanks en Steven Spielberg als moordende pedofielen..!

De mensen, die een direct gevaar opleveren voor kinderen zijn gearresteerd en soms al geëxecuteerd, waaronder o.a. Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson. Waarom heb ik al deze informatie nooit op het journaal gezien of in kranten gelezen, zul jij je misschien afvragen. De reden hiervoor is, is dat de Main Stream Media het enige bolwerk is wat nog in handen is van de Deep State.

De Deep State beslist welke nieuwsberichten naar buiten worden gebracht. Ze proberen alles zo te verdraaien, dat de waarheid verborgen blijft. De buitenlandse bezoeken zijn welk degelijk getoond maar werden zo gebracht, dat Trump werd neergezet als de grote onfatsoenlijke idioot, die zich niet wist te gedragen.Stop met televisiekijken…

Tv's worden net als Smartphones ingezet, om je op afstand te kunnen besturen. Het zit vol subliminale boodschappen, hoe onschuldig de programma's ook lijken. Het is bedoeld om je angst niveau omhoog te jagen, waardoor je volledig onder controle te houden bent. Na het lezen van dit artikel, hoop ik, dat je begint in te zien, dat het niet langer zo nodig is om je via het nieuws op de hoogte te houden wat er zoal gaande is in de wereld. Het zijn allemaal pure leugens wat je te horen krijgt, die niets, en dan ook helemaal niets met de echte waarheid te maken hebben.

Koppel je los van de massa hypnose en keer terug naar wie je werkelijk bent. Dit, is de enige weg om jezelf te kunnen bevrijden. En wat als de lockdown totaal niets met het stoppen van de verspreiding van het corona /Covid-19 virus te maken had, maar dat het de enige manier is geweest om mensen binnen te houden, waardoor er massa arrestaties verricht konden worden. Want hoe wist JFK jr. al in 1999 te voorspellen dat we in 2020 te maken zouden krijgen met een virus dat de hele wereld lam zou leggen..?

De komende tijd zal er heel veel duidelijk gaan worden…

Ook op het gebied van internet gaat er heel veel veranderen, waardoor het zeer schadelijke 5G op een zijspoor gezet kan gaan worden. Trump, investeert momenteel heel veel in de ontwikkeling van de 'Space Force', die de Air Force moet gaan vervangen. Alles heeft in de afgelopen eeuw een gigantische ontwikkeling doorgemaakt, behalve de Air Force. Deze Space Force zal de reistijden tussen de verschillende werelddelen , meer dan halveren.

We gaan waarschijnlijk al in 2021 te maken krijgen met het kwantum internet, dat net als een GSM, zijn signalen ontvangt van de satellieten, die allemaal met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat een internet, dat gratis is en vele malen sneller dan het huidige. Het internet en de sociale media, zullen niet langer in handen zijn van particuliere multinationals als Google, Facebook en Twitter, maar beheerd gaan worden door de militairen.

De belangrijkste reden hiervoor is om de soevereiniteit van iedere wereldburger te kunnen waarborgen. Het mag nooit meer zo zijn, dat de internetgiganten gaan bepalen welk nieuws wel en welk nieuws niet geplaatst mag worden. Met deze nieuwe vorm van internet zal het mogelijk worden om op telepathische wijze te kunnen communiceren met iemand aan de andere kant van de wereld.

We zullen de komende tijd flink uitgedaagd gaan worden in ons eigen hologram, met als doel je weer in het gareel te krijgen. Realiseer je continu dat je slechts 0,005% van het hele plaatje getoond wordt en dat de echte realiteit er dus heel anders uitziet. Ook is het belangrijk, dat we geen seconde zullen twijfelen aan onze eigen scheppingskracht, ongeacht alle sombere negatieve berichtgeving die er de komende maanden over ons heen gestrooid zullen gaan worden.

Je kunt bijv. heftige situaties verwachten met de mensen die je dierbaar zijn, en/of aanvallen van mensen in je directe omgeving, van wie je het niet verwacht. Blijf bij jezelf en neem het gewoon waar. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat jij je steeds eenzamer zult gaan voelen. Dit is het signaal dat je vlak bij het nulpunt bent aanbeland, waar alleen jij doorheen kunt gaan; je kunt het zien als een geboortekanaal. Ben je er eenmaal doorheen, dan opent zich een volledig nieuwe wereld..!

Bron: 2020 Harriet Algra

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN