Vertaal deze pagina naar:

NEDERLAND BV ONDER DE LOEP

04-03-2024

Bent U reeds op de hoogte wat Youri Plate en zijn team heeft ontdekt?

Na de publicatie van de eerste aflevering van "Nederland BV onder de loep" is plotseling de website van de K.v.K. in onderhoud. Het handelsregister geeft als antwoord: 

"Tijdens het weekend van 2-3 maart 2024 kun je op kvk.nl geen registraties en wijzigingen in de registers (K.v.K. Handelsregister, UBO, LEI en Jaarrekeningen) doorvoeren. 

Ook is het niet mogelijk om producten of diensten af te nemen. Daarnaast zijn onder andere K.v.K. API en K.v.K. Dataservice tijdens dit weekend van 2-3 maart 2024 niet beschikbaar". 

Deze onderhoudswerkzaamheden waren niet aangekondigd en dat maakt de situatie zeer uitzonderlijk.  Kijkers in deel 1 (video) werden specifiek voor meer informatie en ten behoeve van verificatie verwezen naar kvk.nl - Is dit toeval of zijn wij getuige van een maskering van aantoonbare feiten?

De onderste steen hebben wij al gevonden en nu in handen. 

Het is geen kwestie of we hem naar boven halen, de kwestie is wanneer.

Die tijd is nu; bekijk de onderstaande video's

De bevolking, het volk, de mensen zelf kunnen het tij keren zodra zij zelf in actie gaan komen.

Ga niet demonstreren maar stel de schuldigen hoofdelijk, persoonlijk en privé aansprakelijk voor de gevolgen van zijn of haar individuele handelen, sleep deze partijen voor de rechter middels een Notice of Liability, een Verklaring van Aansprakelijkheid. Beluister het onderstaande spraakbericht.

In het onderstaande spraakbericht legt Eike van de 'Freemansociety' in het kort uit wat de gevolgen zijn van de grootschalige nationale en internationale geschiedvervalsing gepleegd door het Nederlandse koningshuis en de staat der Nederlanden.

Niemand is volgens Eike van de 'Freemansociety' bevoegd, ook niet met een mandaat of volmacht van een ander om jouw onvervreemdbare mensenrechten te ondermijnen, beschadigen en/of vernietigen.

Bagatelliseren, wegkijken, struisvogel politiek vanuit welk argument of visie dan ook maakt dat je als meewerkend functionaris voor een buitenlandse mogendheid, een privaat bedrijf gevestigd in het buitenland (Vaticaanstad, London City, Washington DC - The Roman Empire) hoofdelijk, persoonlijk en privé volledig aansprakelijk bent voor fraude, valsheid in geschrifte, samenzwering, meineed, misdaden tegen het eigen volk, slavernij etc etc. Dit is geen mening, dit zijn keiharde feiten volgens Eike van de 'Freemansociety'.

Iedereen die in Nederland werkzaam is voor een buitenlandse mogendheid die bedrijfsregels uitgeeft als zijnde wetten en wetgeving maakt zich schuldig aan een staatsgreep, landverraad en dient zich terug te trekken uit agenda 21 / 2030 door onder Common Law in contract te gaan namens en voor het volk (een De Jure contract)
Als Youri dit ook zou begrijpen dan heb je pas écht een sterke zaak tegen de Nederlandse staat, de belastingdienst, Jeugdzorg, de KvK.

Corrupt slavensysteem

De kern van dit corrupte slavensysteem is dat alle landen overgenomen zijn door een buitenlandse mogendheid, een private CORPORATION. Alle overheidsfunctionarissen zijn wetend of onwetend in dienst van een buitenlands bedrijf dat wereldwijd alle overheden heeft overgenomen.

Nederland is in staat van beleg, Nederland is een land in ballingschap, wij staan onder militair bewind, het koningshuis, de politiek, de ministeries, de politici, de functionarissen werken voor een buitenlandse opdrachtgever, een privaat bedrijf, dit betekent dat alle functionarissen misdaden tegen eigen bevolking, landverraad, fraude, valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting, afpersing, misleiding, samenzwering meineed plegen. Alle registers en registratie systemen, dus ook een bevoegdenregister zijn null, nietig en void, niets of niemand is bevoegd.

Alle overheidsinstanties, overheidsfunctionarissen dienen weer voor het volk te werken, willen zij dit niet dan zijn zij per direct vervolgbaar voor bovenstaande strafbare feiten.

Belasting is pure diefstal!

Kamer bezorgd om uittocht bij Belastingdienst:

'Hele organisatie staat op knappen'

Het aanstaande personeelsgebrek door een pensioneringsgolf bij de Belastingdienst baart de Tweede Kamer grote zorgen. Bijna de helft van de medewerkers zwaait in de komende jaren af bij de fiscus, die toch al moeite heeft om al het werk te doen. De Kamer is gealarmeerd door een recent rapport van de Rekenkamer over het innen van de coronaschulden. Daarin valt in een bijzin te lezen dat de fiscus de komende vijf jaar 12.000 nieuwe fulltime medewerkers moet werven om het gat te vullen dat ontstaat door werknemers die met pensioen gaan. Dat is een 'uitdaging', erkent de fiscus ook in dat rapport.

PVV-Kamerlid Vlottes vindt dat een understatement. "Dat is geen uitdaging, dan staat je hele organisatie op knappen." Hij wijst er bovendien op dat er nu al handjes tekort zijn, bijvoorbeeld bij het innen van de coronaschulden. Bedrijven konden tijdens de pandemie belastinguitstel aanvragen, als financiële steun in de rug. Maar de Rekenkamer verwacht dat maximaal 5,7 miljard van de belastingschuld niet geïnd kan worden, onder meer door een gebrek aan personeel. "Van de zotte", zegt Vlottes.

Bron tekst: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1051575940/kamer-bezorgd-om-uittocht-bij-belastingdienst-hele-organisatie-staat-op-knappen

Dr. Coleman: Binnenkort zullen er geen boerderijen meer zijn? 

(Let op: Het is onderdeel van hun 'angstaanjagende plan' van het WEF)

De onnozelen en naïevelingen geloven dat alles per ongeluk gebeurt. Het wraakzuchtige, zinloze, wrede, destructieve, krankzinnige, bureaucratische, gevaarlijke en gewoonweg verbijsterende overheidsbeleid op het gebied van landbouw gebeurt niet per ongeluk, schrijft Dr. Vernon Coleman. De onnozelen en naïevelingen geloven dat alles per ongeluk gebeurt. 

Boeren over de hele wereld lijken voortdurend verbijsterd en verward door politiek en beslissingen die ontworpen zijn om de enthousiastelingen te plezieren, die oproepen tot het sluiten van boerderijen om de psychopaten die pleiten voor netto-nul te sussen. 

In een artikel in een Brits tijdschrift (dat, net als anderen, lijkt te zijn gevallen voor de groene mythes met de hersenloze toewijding van een verliefde tiener) zei een vooraanstaande groene academicus onlangs "Landbouw heeft geen optie – het zal duurzaam moeten zijn, anders zal het niet in stand worden gehouden" en er waren ongetwijfeld veel groene hoofden die knikten, maar ik moet bekennen dat ik alleen maar verbaasd achterbleef.

Meer info: https://www.frontnieuws.com/dr-coleman-binnenkort-zullen-er-geen-boerderijen-meer-zijn-het-is-onderdeel-van-hun-angstaanjagende-plan/

Is dit het doemscenario wat ons te wachten staat in Nederland?

Vergeet de Nederlanders, die kijken alleen maar naar domme televisie programma's, klagen veel en zijn niet echt in staat om op te gaan staan, op de vechters na dan, maar dit is echter een handjevol op de bijna 18 miljoen mensen in Nederland: R.I.P.

Of is er toch nog Licht aan onze Horizon te bespeuren? 

Tip: Lees dit artikel verder.

Paleisbron luidde noodklok: 'Zorgen om depressieve Willem-Alexander'

Nep koning Willem-Alexander die de koning van Nederland moet spelen.
Nep koning Willem-Alexander die de koning van Nederland moet spelen.

Story schreef dat het doorgaans goed ingelichte Echo der Frau met het bericht naar buiten kwam dat Willem-Alexander zou kampen met een depressie. 

Het Duitse blad baseerde zich op een bron binnen het paleis.

In Duitsland sloeg men begin maart 2024 op stevige wijze alarm over de psychische toestand van onze 'nep koning' Willem-Alexander (56). Het doorgaans goed ingelichte Echo der Frau kwam met het bericht naar buiten dat hij zou kampen met een depressie. Het Duitse blad baseerde zich op een bron binnen het paleis. 

'Willem-Alexander is geen schim meer van zichzelf. Het zijn voornamelijk de enorme zorgen over de veiligheid en het welzijn van prinses Amalia die de koning aan de mentale afgrond hebben gebracht.'

Als de bron het bij het juiste eind heeft, dan dringt zich natuurlijk meteen de pijnlijke parallel op met Willem-Alexanders vader (wijlen) prins Claus. Hij vocht immers bijna zijn hele volwassen leven tegen zwaar depressieve gevoelens. Willem-Alexander sprak hier in het interview ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag nog openlijk over. 

'Een van de dingen in de puberteit is dat je je afzet tegen je ouders. En als je vader ziek is, want depressiviteit is een ziekte, dan kan je je er niet tegen afzetten (...) En dat heb ik heel moeilijk gevonden.'

Bron bericht: https://www.story.nl/royalty/paleisbron-luidt-noodklok-zorgen-om-depressieve-willem-alexander

Stamboom Willem-Alexander en Maxima

Emergency Broadcast System (EBS)

Er komt nog wel veel narigheid naar buiten wat de "Elite" = Kwaadwillenden = 13 satanische bloedlijnen = Cabal = Deep State = Khazarians = Rothschilds = Rockefeller = Adellijke families, allemaal voor smerigheid hebben uitgevreten. Doe je gordels maar alvast om want dit kan nog zeer heftig gaan worden.

Zij waren jarenlang de slavendrijvers en verantwoordelijk voor vergiftiging, roof en vele doden.

We bevinden ons momenteel in een rollercoaster op het wereldtoneel.

De storm die boven onze wereld woedt.

Is er Licht aan onze Horizon te bespeuren met de aankondiging van NESARA / GESARA? Jazeker!

Tip: Lees en bestudeer het onderstaande artikel over NESARA / GESARA:

Waar zijn de kinderen van de toeslagenaffaire?

Gelukkig is men tot de conclusie gekomen dat de toeslagen affaire onmenselijk is, dat dat niet zo had
mogen gebeuren. Dat wisten we toch al? Ik begrijp de verbazing niet. Politici zijn "afgetreden" en
na een paar maanden konden ze ongestraft weer verder en op het ministerie is er zelfs geen enkele verandering geweest. Mijn vraag blijft nog steeds waar zijn die kinderen gebleven? 

Iemand van de jeugdzorg legde in een filmpje uit dat wanneer kinderen langer dan een jaar uit huis zijn, dat ze sowieso niet terugkomen. Ze snapte niet dat niemand dat aan de ouders had verteld. Een ander zegt, ze hebben een andere naam gekregen en zijn naar het buitenland gebracht. En ik heb inmiddels begrepen dat een redelijk aantal kinderen al is overleden. Is dat zo?  En vinden we dat prima? Of boeit het niet? 

Mijn zusje zat ook in dat pakket. Gelukkig besloot ze om te stoppen met de kinderopvang en regelde ze wat anders voor haar kinderen. Dat deed ze omdat ze het niet voor elkaar kreeg om de juiste formulieren opgenomen te krijgen in het systeem van de belasting. Hoe vaak ze het ook instuurde, het lukte niet. Ze voelde de bui al hangen en stopte met de kinderopvangtoeslag en regelde het anders. Achteraf is ze zichzelf dankbaar. Ik ben benieuwd naar de volgende stap. 

Nu de onmenselijkheid is vastgesteld, dat men doelbewust achter bepaalde ouders is aangegaan, men ze moedwillig de wanhoop in hebben gedreven en nog steeds niets hebben opgelost. Wat gaat er nu gebeuren? Is het dan nu de tijd om te kijken waar hun kinderen zijn gebleven? Ik heb wel een idee. Van de combinatie regering, rechtssysteem en jeugdzorg krijg ik inmiddels enorm de (lente)kriebels. Wat niet wil zeggen dat het allemaal slecht is. Maar er zitten rotte appels tussen met een eigen programma en die hebben niet het beste voor met kinderen. Zelfs al zeggen ze van wel. 

Waar zijn de kinderen van de toeslagen affaire? 

Bron: Lichtflits

Rutte moet gearresteerd worden!

Juridisch adviseur Karim Aachboun heeft zijn brief aan president Joe Biden gepubliceerd over zijn standpunt tegen de kandidaatstelling van Mark Rutte bij de NAVO. Een kopie van zijn brief heeft hij aan andere leiders gestuurd. Rutte heeft te véél slachtoffers in Nederland gemaakt, stelt Aachboun. Deze slachtoffers van onder andere de Toeslagenaffaire lijden nog steeds dagelijks. En Rutte toont ook geen enkel mededogen met het lot van de Palestijnse burgers, zegt hij.

"Rutte vormt wat mij betreft daarmee een gevaar voor de vrede in de wereld. Het is ronduit schaamtevol dat Rutte, die de mond altijd vol heeft van het belang van de internationale rechtsorde, ons land een koers laat varen waarin diezelfde rechtsorde met voeten wordt getreden."

Bron bericht: https://www.ninefornews.nl/juridisch-adviseur-waarschuwt-president-biden-in-brief-hiermee-vormt-rutte-gevaar-voor-wereldvrede/

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

GAME OVER!

14-07-2024

Aankondiging NESARA / GESARA, de militairen zullen het roer gaan overnemen in onze wereld: MILITARY LAW.