Vertaal deze pagina naar:

OOK BURGEMEESTER SYBRAND BUMA VAN LEEUWARDEN IS EEN HANDLANGER VAN HET CORRUPTE REGIEM!

03-11-2021


Iedere dag wordt het steeds duidelijker, burgemeesters zijn de betaalde handlangers, oftewel de uitvoerders van het corrupte regiem!


Het coronabeleid en verregaand overheidsingrijpen baart rabbijn Tamarah Benima zorgen!

"De noodtoestand duurt in Nederland al 1,5 jaar en het coronabeleid wordt feitelijk bepaald door drie mensen: Rutte, Grapperhaus en De Jonge.

Ingefluisterd door een wel erg beperkte groep experts.

We moeten echt op onze hoede zijn dat we geen systeem creëren dat uiteindelijk een monster blijkt te zijn."

Bron ► <Klik hier>


Het monster heet:


"Het Merkteken van het Beest"


Dit is de QR code (666)

Lees de Bijbel - Openbaring 13.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/13