Vertaal deze pagina naar:

DE MOORDZAAK MARIANNE VAATSTRA

05-06-2023

De moordzaak Marianne Vaatstra (1 mei 1999) blijft sinds de dag van vandaag de gemoederen bezig houden!


De informatie in dit artikel kregen wij aangeboden om anoniem te publiceren.


Hoewel voor het grote publiek de zaak opgelost is in 2012, is dat bij heel veel direct omwonenden en ''amateur'' speurneuzen allerminst het geval. 

Sterker nog; er hangt een enorme stank van ''doofpotterij'' aan deze zaak.

Alleen de fietstocht al, eerst door Marianne, Spencer (vriendje van MV) en Wietze van Kollum richting Buitenpost en daarna de fietstocht van Marianne en ''dader'' Jasper Sterina (Jasper S.). zouden hebben gemaakt om Marianne het weiland (vindplaats van MV) in te dwingen, is uit de lucht gegrepen en moet tevens de mensen overtuigen dat de vindplaats tevens de plaats van delict is.


Al snel is men geneigd om zich af te vragen wie dan welde dader(s) is (zijn).

Een begrijpelijke vraag waar wel sterke aanwijzingen voor zijn echter gaat het ons erom dat de zaak nieuw leven ingeblazen moet worden op basis van feiten die niet juist zijn en dat Jasper S. ''ingefluisterde'' bekentenis heeft afgelegd.


De fietstocht Kollum naar Buitenpost door Marianne, Spencer en Wietze:

In de nacht van 30 april op 1 mei 1999 is er door Spencer Sletering en Wietze Steenstra die nacht niet gefietst. Zoveel mogelijk in chronologische volgorde de "fietstocht" geanalyseerd;Volgens Opsporing Verzocht 4 mei 1999 verlieten de drie om 01.30 uur de Paradiso Voorstraat 68 te Kollum. Vervolgens moesten ze naar de beide fietsen van de jongens lopen. Volgens een door justitie consequent genegeerde getuige, stonden de fietsen tegen het hek bij haar woning, op een afstand (gecontroleerd!) van 5 minuten lopen.

Opvallend daarbij is dat er ruim 700 getuigen zijn gehoord en dat niemand de drie op twee fietsen hebben gezien over een afstand van 5.2 km. Het was toch een opvallend tafereel omdat er een meisje achter op een bagagedrager zat.

Volgens het requisitoir kwamen de drie aan bij sportpark de Swadde (Buitenpost) rond 01.50 uur aan. Dat houdt dus in met de vertrektijd van 01.30 uur dat men de totale afstand van 5,2 km aflegde in 20 minuten. Echter staat in het requisitoir wat de snelheid aanmerkelijk belemmerde; "het fietsen zal niet snel zijn gegaan na een hele dag feestvieren en een band loopt steeds leeg', ook: "ze staan even te wachten bij een bankje" én "bij het station werd een fiets gestolen". Me dunkt meerdere vertragende factoren.

(Het requisitoir is het woord van de officier van justitie gedurende een strafrechtelijk proces. Tijdens het requisitoir zet de officier van justitie de relevante feiten op een rij en brengt hij zijn mening omtrent de strafbare feiten naar voren die volgens hem door de verdachte zijn gepleegd).

Een (kroon)getuige zag rond 00.30 uur Marianne Vaatstra samen met een ander meisje zonder Spencer Sletering. Een andere ook door justitie genegeerde (kroon)getuige zag eveneens rond 00.30 uur in gezelschap van zijn vriendin rond 00.30 uur Spencer Sletering , elders in het dorp richting hun woonplaats Buitenpost, zonder Marianne Vaatstra.

Er werd gegroet en de kroongetuige kon de kleding van Spencer Sletering beschrijven. Later beweerde Spencer Sletering dat deze getuigen twee andere jongens moesten hebben gezien. Dat zou geloofwaardig zijn wanneer er inderdaad twee andere jongens door justitie zouden zijn "gepresenteerd". Dat heeft nooit plaatsgevonden.


De fietstocht Buitenpost naar weiland aan de Keningswei te Veenklooster door Marianne en Jasper S.:

Vervolgens het afscheid bij de Swadde. Daarover liet rechercheur Ron Rintjema in het boek DNAMATCH optekenen dat "Jasper S. al achter Marianne aanfietste binnen 10 seconden nadat ze afscheid van de jongens had genomen. Stelt u zich eens voor welke afstand je hebt afgelegd uit stilstand na 10 seconden. Stel dat je dan 40 meter hebt afgelegd. Dus binnen die 40 meter was Jasper S. Marianne Vaatstra al tegengekomen en omgekeerd.

Dan kan het niet anders dat vanwege de korte afstand de beide jongens, volgens deze reconstructie Jasper S. gezien moeten hebben. Het OM zegt in het requisitoir dat de jongens Jasper S. niet konden zien "want ze keken tegen het donker in". Ook dat kan niet kloppen want een meteorologische site raadplegend leert ons dat het die nacht volle maan was met een zicht van minimaal 900 meter. Dus niet donker.

Marianne Vaatstra wist niet dat ze achtervolgd werd. Het OM zegt dat Jasper S. "echt hard moest fietsen om haar in te halen". Toch had hij na ongeveer 900 meter een achterstand van 130 meter. Vanaf dat punt zou zij nog 300 meter fietsen in 71 seconden, Jasper S. moest dus 420 meter afleggen in dezelfde 71 seconden en moest gedurende de 71 seconden 22 km p/u fietsen. Het is maar zeer de vraag of dat mogelijk was. Hij was in boerenkleding en op een boerenfiets. Toen Jasper S. op het punt was voor het fietstunneltje, zag hij Marianne Vaatstra over de rotonde fietsen en vanaf de rotonde weer het fietspad op.

Dat is zeer opmerkelijk, omdat navraag bij de gemeente Waadhoeke opleverde dat de dam (zie foto hieronder) waar Marianne Vaatstra in 1999 overheen gefietst zou hebben wat Jasper S. zag, pas in 2011 blijkt te zijn aangelegd!

Hier is in onze ogen het OM enorm de fout in gegaan door woorden in de mond van Jasper S. te leggen daar dit dammetje wel bestond toen Jasper S. in beeld kwam maar niet tijdens de moord van Marianne.

Bij lange na niet!

Het dammetje wat er tijdens de moord in 1999 nog niet was

U ziet het dammetje in de rood omlijnde cirkel (zie bovenstaande foto) waar Marianna vanaf de weg weer naar het fietspad fietste. Iets wat onmogelijk is gezien de diepte van de sloot/greppel en het dammetje toen nog niet eens bestond.

Toen Jasper S. Marianne Vaatstra tot stoppen had gedwongen deed hij de rechterhand voor haar mond. Ook weer op basis van requisitoir. Zij beet in zijn rechter ringvinger en hij bloedde. Vandaar dar het opmerkelijk is dat op de fiets die hij van haar verplaatste met dezelfde bloedende rechterhand niets is aangetroffen, geen bloed, geen vingerafdrukken. Ook van Marianne Vaatstra die toch ruim een kilometer van deze fiets gebruik had gemaakt is niets aangetroffen, geen DNA, geen vingerafdrukken.

Met andere woorden er is geen enkel bewijs dat Marianne Vaatstra op deze fiets gefietst heeft, net zoals er van de helle fietstocht geen enkel bewijs is. Tot zover de fietstocht.


Over wat is aangetroffen in het weiland zijn enkele opmerkingen te maken

Laten we er één noemen, ook weer uit het requisitoir: "Jasper S. hoorde het bloed vloeien". Dat houdt in 3 liter bloed. Op plaats delict is vrijwel geen bloed aangetroffen...

Zo is Marianne hoogstwaarschijnlijk geboeid geweest met haar eigen BH waarmee ze ook gewurgd is. Over de BH: onderzoek van de politie zelf, in opdracht van de Rijksrechercheur Hans Akerboom wees 100% zeker uit dat de verwondingen afkomstig waren van handboeien!

Marianne beet in de duim van Jasper S. (tot bloedens toe), maar ging daarna zonder tegenspartelen Jasper S. orale seks geven? Dat is wel heel vreemd. Wie vertrouwt iemand zijn geslachtsdeel bij een bijtgraag iemand die iets onder dwang moet doen?


Playboy aansteker

Er werd een ''playboy'' aansteker gevonden in de tas van Marianne. Er zat zelfs een haartje in. Toen bleek dat er geen DNA van Jasper S. op zat heeft men dit niet meer ''gebruikt''. Ook vond men geen DNA van Marianne zelf op de aansteker. Detail: deze aanstekers werden verhandeld in de caravan achter het AZC en bevatte een Koerdische tekst.

Uit gesprekken met getuigen moet afgeleid worden dat de moord en verkrachting een uur eerder plaatsvond dan justitie communiceert, dus rond 01.00 uur en niet rond 02.00 uur.


Een getuige is totaal genegeerd!

Getuige ''Geke'' heeft Marianna helemaal niet met Spencer en Wietze gezien die nacht toen ze hun fietsen zouden pakken na het verlaten van discotheek/kroeg ''Paradiso'', die bij haar huis waren geparkeerd. Wel zag ze Marianne en een vriendinnetje en even later Marianne in een auto gesleurd zien worden. Deze getuige is totaal genegeerd!


Met het bebloed trainingspak werd niets gedaan!

Er is bij het buitenzwembad te Buitenpost een bebloed trainingspak gevonden. De politie heeft hier niks mee gedaan. Tot zover een absoluut onvolledige opsomming.


Bevindingen aangaande het onderzoek

Advocaat Jan Vlug reageert kortaf en geïrriteerd op mails en wil van niks weten. Is dat nu een advocaat die het beste met zijn cliënt het voor heeft?

Het OM reageert nog triester: ''Zaak is gesloten en we hoeven niet met u over deze zaak te bemoeien''.

Agent Rintjema reageert niet op onze mail.

Agent Adema (heeft een grote rol gespeeld in verhoren van meerder mensen), reageert niet op onze mail.

***

We zoeken nog steeds mensen die meer weten van deze zaak maar uit angst of uit bedreiging niets hebben los gelaten. We willen alleen gerechtigheid. Hebben in beide families geen enkele belangen of banden. We hebben natuurlijk onze bevinding ook gedeeld met de spelers uit deze zaak.

***

Weet U iets over deze zaak?

Of weet U wie de echte dader en/of daders zijn?


U kunt Uw bevindingen en/of informatie zenden aan:

E-mail: redactie@de-nieuwe-media.nl

De mails zullen wij vertrouwelijk (anoniem) verwerken.