Vertaal deze pagina naar:

DE TWEEDE KAMERLEDEN ZIJN ACTEURS IN DIENST VAN DE MACHTHEBBERS ACHTER DE SCHERMEN!

26-01-2024

Ze zijn nu keihard door de mand gevallen met hun toneelstuk over het WEF.

We kunnen alles voor blijven kauwen, maar U zult zelf ook onderzoek moeten doen. 

Bekijk de video hierboven en ontdek zelf welke toneelspelletjes ze voor de bühne aan het opvoeren zijn, zodat U gelooft dat Tweede Kamerleden het beleid voeren, wat echter niet zo is. Gert-Jan Buitendijk is de hoogste man in Nederland die bepaalt wat er gebeurt in Nederland. Mark Rutte is slechts een trekpop, een ingehuurde puppet, die zijn rol moet spelen als Minister President voor de bühne.

Vele politici worden gechanteerd en zijn omgekocht door mooie baantjes en privileges, om een rol als acteur te vervullen om de bevolking te laten geloven dat zij het beleid bepalen in Nederland.

DE POPPENKAST VAN TWEEDE KAMERLEDEN IN BEELD EN GELUID


Bilderberg conferenties

De eerste Bilderbergconferentie werd georganiseerd in 1954 naar aanleiding van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. Initiatiefnemers waren onder anderen de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en prins Bernhard

Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter. 

Daardoor zouden mensen van verschillend allooi en verschillende opvatting eerder geneigd zijn om deel te nemen. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Toen minister Joseph Luns eind jaren 1950 geheel onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hem op last van prins Bernhard en een Rockefeller-telg geboden het pand te verlaten.

De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld. 

Er wordt vergaderd volgens de Chatham House Rule

De Chatham House Rule is een basisprincipe dat de vertrouwelijkheid van de bron van de verkregen informatie tijdens een vergadering regelt. De regel is ontstaan in juni 1927 aan het Londense Royal Institute of International Affairs, ook wel bekend als Chatham House. Sinds de verfijning in 2002, geldt de regel: Wanneer een vergadering, of een deel daarvan, wordt gehouden onder de Chatham House Rule zijn de deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van een andere deelnemer, mag worden onthuld.

Hotel De Bilderberg in Oosterbeek
Hotel De Bilderberg in Oosterbeek

Eerste Bilderbergconferentie

De eerste conferentie was in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek van 29 tot 31 mei 1954. Er werd onder meer van gedachten gewisseld over de houding tegenover het communisme, het communisme in Europese landen als Frankrijk en Italië, de Korea-oorlog en de Europese integratie.

Prins Bernhard was voorzitter van de conferentie. Iedere genodigde had acht minuten spreektijd, maar ook buiten de zittingen om was er veel contact tussen de genodigden.

De Bilderbergconferentie groeide door de jaren heen uit tot een vaste organisatie, die werd gefinancierd door giften van bedrijven en particulieren en (in elk geval de eerste edities) in belangrijke mate door de CIA. In de loop van de jaren hebben verschillende belangrijke en invloedrijke mensen aan de conferentie deelgenomen, zoals de Amerikaanse presidenten George H.W. Bush en George W. Bush, en verder Henry Kissinger, David Rockefeller, Jan Peter Balkenende, Koning Willem-Alexander, Mark Rutte en Sigrid Kaag.

Prins Bernhard bleef voorzitter tot 1976, toen hij in opspraak raakte in verband met de Lockheedaffaire.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie


De jaarlijkse Bilderberg conferentie vindt dit jaar (2024) plaats op 2/3 februari in Oosterbeek.

Meer info: https://www.vno-ncw.nl/bilderbergprogramma

Lees de onderstaande artikelen, dan gaat U wellicht ook beter begrijpen waar we in Nederland mee te maken hebben:

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN