Vertaal deze pagina naar:

GAAT HET NIEUWE KABINET-SCHOOF WAT OP 2 JULI 2024 IS GEVORMD HET LAND WAT NEDERLAND WORDT GENOEMD BEVRIJDEN VAN DE GLOBALISTEN DE OUDE NAZI'S EN SATANISTEN?

03-07-2024

Gaat Kabinet-Schoof alle doofpotten en beerputten opengooien in Nederland en de wereldwijde vergiftiging stoppen?

Het heeft even geduurd, maar stukje bij beetje, komen er meer en meer berichten bij de MSM over de rampzalige gevolgen van de 'coronavaccins'. 

Uiteindelijk zullen alle bewindslieden ter verantwoording worden geroepen en mogen ze uitleggen hoe ze het in hun hoofd haalden om de levensgevaarlijke prikken te vergelijken met een frikandel.

Thierry Baudet (FvD) reageert op het nieuwe kabinet en de omvolkingdiscussie

Debat over de regeringsverklaring: Thierry Baudet geeft zijn visie op de massa-immigratie en het woord 'omvolking' en kondigt aan hoe FVD zich zal opstellen ten opzichte van het nieuwe kabinet.

Een ongekozen spion is nu premier!

DE VERENIGDE NATIES PLEGEN VANUIT HET STICHT UTRECHT VANAF 24 OKTOBER 1945 (AL 79 JAAR LANG) IN DE GEHELE WERELD EEN STAATSGREEP, WAARDOOR FREDERIK WILLEM VAN HOHENZOLLERN GEEN KONING OVER ZIJN KONINKRIJK ROEMENIË KAN ZIJN.

Dit is de hoofdreden waarom Roemenië tegen de benoeming was van demissionair minister-president Mark Rutte als NAVO baas, vanwege de staatsgreep gepleegd vanaf mei 1945 vanuit het Sticht Utrecht via Londen vanuit de op 24 oktober 1945 opgerichte Verenigde Naties, (al 79 jaar lang).

Koning Frederik Willem van Hohenzollern van Roemenië (links) en de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer Georg Friedrich, Prins van Pruisen (rechts).
Koning Frederik Willem van Hohenzollern van Roemenië (links) en de titulaire koning van Pruisen en de Duitse keizer Georg Friedrich, Prins van Pruisen (rechts).

De redactie van De Nieuwe Media vraagt hierbij dan ook aan alle acht miljard wereldbewoners, die dit artikel lezen, om mee te helpen dat alle regeringsleiders in alle 193 landen van de Verenigde Naties, waaronder ook Paus Franciscus (als plaatsbekleder van Jezus, zoon van God de Vader voor de waarnemende staten Palestina en Vaticaanstad) aanwezig is, hierop in een "plenaire vergadering" een beslissing moeten nemen, wat enkel kan leiden tot een monarchie in het koninkrijk Roemenië met als koning Frederik Willem van Hohenzollern, waarna Georg Friedrich, Prins van Pruisen, het hoofd van huis Hohenzollern, kan beginnen met het opbouwen van een nieuwe leefbare wereld, met als basis "DE TIEN GEBODEN VAN GOD" en de Belgische Grondwet van 7 februari 1831 in alle 193 VN-Verdragslanden, die met het Verdrag van Londen vanaf 19 april 1839 door alle 193 landen van de Verenigde Naties en de Rooms-Katholieke kerk is erkend.

Kabinet-Schoof

Bron afbeelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Schoof
Bron afbeelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Schoof

Het kabinet-Schoof is sinds 2 juli 2024 het Nederlands kabinet als opvolger van het kabinet-Rutte IV. Het is een parlementair kabinet, gevormd door de partijen PVV, VVD, NSC en BBB onder voorzitterschap van minister-president Dick Schoof. Het kabinet-Schoof werd bij aanvang gesteund door 88 van de 150 leden van de Tweede Kamer en 30 van de 75 in de Eerste Kamer.

Het is het eerste kabinet met een partijloze premier sinds het kabinet-Cort van der Linden (1913-1918). Politicoloog Matthijs Rooduijn kwalificeerde het kabinet-Schoof als het meest rechtse kabinet van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog.

Totstandkoming

De formatie van het kabinet-Schoof was het gevolg van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023, waarbij de PVV de grootste partij werd met 37 zetels. Deze nam het initiatief in het vormen van een regeringscoalitie en ging besprekingen aan met NSC (20 zetels) en BBB (7 zetels). Alle drie de partijen hadden niet eerder in een regering deelgenomen. De VVD (24 zetels) sloot zich als vierde aan, waarmee deze coalitie op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer kon rekenen. De vier partijen hadden in de Eerste Kamer geen meerderheid.

Tijdens de formatie werd afgesproken dat het kabinet een extra-parlementair karakter zou krijgen. Nadat bij aanvang de namen van de bewindslieden waren ingevuld, bleek het echter parlementair te zijn.

Samenstelling

De PVV leverde vijf ministers en vier staatssecretarissen, de VVD en NSC elk vier ministers en drie staatssecretarissen en BBB twee ministers en drie staatssecretarissen. Schoof werd als minister van Algemene Zaken de zestiende minister.

Geen enkele minister bekleedde eerder die functie. Het laatst kwam dit in 1905 voor. Voor premier Schoof werd dit zijn eerste politieke functie. Twee bewindspersonen hebben eerder deelgenomen aan een kabinet: staatssecretaris Mariëlle Paul was minister in het kabinet-Rutte IV en minister Mona Keijzer is staatssecretaris geweest in het kabinet-Rutte III. Niet alle bewindslieden zijn lid van een politieke partij. Zo kent de grootste vertegenwoordigende partij PVV in het kabinet geen enkel PVV-lid, aangezien deze partij slechts een lid heeft: partijleider Geert Wilders. 

Wijziging ministeries

Bij de verdeling van de ministerposten werden wijzigingen aangebracht in ministeries en portefeuilles. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd hernoemd naar ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar ministerie van Economische Zaken. Er werden drie nieuwe ministeries opgericht: het ministerie van Asiel en Migratie (A&M), het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG).

Verder verdwenen de ministers voor Rechtsbescherming, Langdurige Zorg en Sport, Primair en Voortgezet Onderwijs, Klimaat en Energie, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en Natuur en Stikstof. Een aantal van deze ministersposten kwam in dit kabinet terug als staatssecretaris.

Bewindslieden

De kolom met de partijnamen geeft aan dat de bewindslieden namens die partij zitting hebben in het kabinet. Het hoeft echter niet te betekenen dat ze lid van die partij zijn. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Schoof

Kabinetsformatie Nederland 2023-2024

De Nederlandse kabinetsformatie van 2023-'24 resulteerde op 2 juli 2024 na 142 dagen in de vorming van het kabinet-Schoof. Bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 was de Partij voor de Vrijheid (PVV) veruit de grootste geworden en kreeg het initiatief een kabinet te vormen. Eerste Kamerlid Gom van Strien (PVV) stapte nog voordat hij met iemand gesproken had op als verkenner vanwege fraudeverdenkingen (niet gerelateerd aan de formatie) en werd opgevolgd door voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk. Als informateur ging hij gesprekken aan met de PVV, Nieuw Sociaal Contract (NSC), Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en BoerBurgerBeweging (BBB). Hij concludeerde dat NSC en VVD terughoudend waren om te regeren met de PVV, vanwege standpunten die strijdig zijn met de rechtsstaat. NSC liet daarop in eerste instantie weten niet aan een meerderheids- of minderheidskabinet te willen deelnemen waarin PVV-partijleider Geert Wilders zitting had.

Plasterks opvolger als informateur Kim Putters (PvdA) meende dat het mogelijk was een variant op een extraparlementair kabinet te vormen met PVV, VVD, NSC en BBB. Afgesproken werd dat geen van de vier partijleiders zitting zou nemen in een nieuw kabinet. Onder informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol bereikten de vier partijen op 15 mei een akkoord. Op 23 mei begon onder formateur Van Zwol de zoektocht naar bewindspersonen. Uiteindelijk werd op 28 mei de partijloze topambtenaar Dick Schoof gepresenteerd als beoogd minister-president, nadat onder meer de eerder binnenskamers voorgedragen Plasterk zich noodgedwongen had teruggetrokken.

Het kabinet-Rutte IV, bestaande uit Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Democraten 66 (D66), Christen-Democratisch Appèl (CDA) en ChristenUnie, viel op 7 juli 2023. Tijdens de kabinetscrisis over asiel wilde de VVD een strenger migratiebeleid en liet daarop uiteindelijk het kabinet vallen. Een paar dagen later kondigde VVD-partijleider en premier (sinds 2010) Mark Rutte aan afscheid te nemen van de landelijke politiek.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinetsformatie_Nederland_2023-%2724

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN