Vertaal deze pagina naar:

MAXIMA HEEFT HET ZELF ONDERZOCHT, DE NEDERLANDER BESTAAT NIET!

01-12-2023

Rutte had gelijk, we zijn nog steeds in oorlog (vanaf 1914 middels de VOC), het land wat als zodanig Nederland wordt genoemd bestaat niet, de Staat der Nederlanden en Washington D.C. zijn failliet.


In dit artikel wordt het een en ander door ons uitgelegd om te kunnen begrijpen wat er zich momenteel afspeelt achter de schermen, in het land wat Nederland wordt genoemd.

Wanneer wij inzicht krijgen kunnen wij denken en handelen in goede oplossingen.

Onze hele wereld is vergiftigd, dit gaan wij massaal stoppen met Uw hulp.

Update 01-12-2023


BEKEER JE VANDAAG NOG EN HOUD JEZELF AAN DE 10 GEBODEN VAN GOD.

ONZE WERELD WORDT TOT HEDEN GELEID DOOR VRIJMETSELAARS (ZIONISTEN), FIAT GELD EN CORRUPTIE EN WORDT DOOR MIDDEL VAN CHANTAGE (SATANISCH RITUEEL MISBRUIK) IN STAND GEHOUDEN.

BINNENKORT KOMT DE WERELDWIJDE RESET, DAN IS HET AFGELOPEN VOOR VELEN.


ONS LAND IS IN OORLOG ZEI RUTTE AL EENS IN EEN EERDERE SPEECH. OOK ZEI RUTTE DAT ALS WIJ WILLEN DAT HET STOPT, DAN STOPT HET. DUS ZEG DIT ZELF HARDOP DAT HET STOPT, DAN STOPT DE OORLOG IN ONS LAND EN IN ONZE WERELD. OP DEZE WIJZE WERKT ONZE GODDELIJKE GEDACHTEKRACHT. WIJ ZIJN ZELF DE VERANDERING VAN ONS AARDSE LEVEN EN ONS AARDSE BESTAAN. WIJ HEBBEN GODDELIJKE GAVEN GEKREGEN OM TE KUNNEN MANIFESTEREN. WIJ ZIJN ZELF DE CREATORS VAN ONS AARDSE BESTAAN MET ONZE VRIJE WIL.

HET LAND WAT NEDERLAND WORDT GENOEMD WORDT GELEID DOOR CORRUPTE EN LIEGENDE TOPAMBTENAREN, HOOGGEPLAATSTEN, VELE HUURLINGEN EN BESTUURLIJKE BEDRIJFSCONSTRUCTIES (ZOALS NV'S, BV'S, CV'S, EENMANSZAKEN, VOF'S EN STICHTINGEN).

DE EERSTE WERELDOORLOG IS VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN EN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HEILIGE ROOMSE RIJK VOORTGEZET: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN).

Geschreven met de hulp van Jezus Christus vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V. door A.M.L. (Ad) van Rooij.

De Nederlandse geschiedenis vanaf de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie op 20 maart 1602 tot op heden 21 oktober 2023 in 118 pagina's geschreven tekst met foto's, links, deeplinks en video's (TV-uitzendingen) aan feitelijke en wettelijke onderbouwing.

Deze Nederlandse geschiedenis bevat zoveel inhoudelijke informatie, waaruit blijkt dat onderzoeksjournalist Micha Kat ten onrechte in de gevangenis zit, dat onze Waarheidskrant, De Nieuwe Media, heeft besloten om daaruit vele nieuwe artikelen te putten en daarmee net zolang zal doorgaan tot dat Micha Kat (die evenals Willem Oltmans, de familie Ad van Rooij, de familie Ruud Rietveld en vele anderen zijn geslachtofferd door Prins Bernhard) wordt vrijgelaten uit de gevangenis.

De Staat der Nederlanden

De Staat der Nederlanden en Washington D.C. zijn failliet. Mark Rutte was eerder directielid van het bedrijf genaamd: "De Staat der Nederlanden" en was een privaat bedrijf en geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 40-200-0004.

Bron: https://www.sdnl.nl/usb/staat_der_nederlanden.pdf

ER IS EEN STILLE COUPE (STAATSGREEP) GEWEEST

Ondertussen is er een stille coupe (staatsgreep) geweest, wij erkennen deze nieuwe entiteit als nieuwe (r)overheid niet. In de City of Londen is het het nieuwe bedrijf "The Kingdom of the Netherlands" ingeschreven. Wij zullen hier later meer over uitweiden.

Wat gebeurt er nu met ons belastinggeld?

De onderstaande afbeelding wordt rondgestuurd op social media. We kunnen eens gaan nadenken wat er werkelijk met de belastinggelden gebeurt in het land wat Nederland wordt genoemd. Waar ging de 390 miljard werkelijk naar toe? Kijk eens hoeveel nullen 390 miljard is: 390.000.000.000,-.

Op Wikipedia is vanaf 27-10-2023 het volgende te lezen over de Staat der Nederlanden:

De Staat der Nederlanden is failliet

Eerder werd hierover (bron) het volgende geschreven (30 maart 2023 / bijgewerkt op 24 april 2023):

Nederlanders worden gezien als roerende goederen en handelswaar. Nu de Nederlandse "social media" gemeenschap in de gaten begint te krijgen dat de Staat der Nederlanden Corporatie gevestigd in Delaware (USA) gefailleerd is, hierbij nog even de reële stand van zaken.

Onderstaand deelkaartje van Den Haag is de Staat der Nederlanden Corporatie (i.l.) in principe onder curatele van een Amerikaanse bewindvoerder, De vermeende regering, "koning en zijn ministers", parlement en ambtenarij zijn alleen in dat gebied bevoegd, maar slechts in naam van de curator/bewindvoerder. Het zou verstandig zijn om er een dubbele geëlektrificeerde omheining omheen te bouwen, alsmede het gehele Haagse tunnelsysteem te inunderen om te voorkomen dat de veroorzakers kunnen ontsnappen. Omdat ze allemaal zullen moeten worden aangeklaagd voor paulianeus handelen, diefstal, verduistering, land- en volksverraad.

De rest van het Grondgebied der Nederlanden staat onder militair gezag. De bevolking weet van niets en denkt dat alles zijn gangetje gaat. Ondertussen wordt de boel onder hun achterste geveild, uitgevent en weg gescheten. Nederlandse staatsburgers zijn stateloos geworden en worden als roerend goed beschouwd en verhandelbaar. Door ons geld bij overheden, banken en verzekeringsmaatschappijen/pensioenfondsen terug te eisen en die vordering bij de curator neer te leggen kan worden voorkomen dat we als "opbrengst" onder een ander regime worden geschoven. Dus vergeet niet alvast uw vordering te berekenen. Dat betekent dat alles wat u aan belastingen, premies, aflossingen en rente hebt betaald even op te tellen.

Daarnaast doet u er alvast verstandig aan u als levend mens te melden en een "Attestatie de Vita" bij uw gemeente te regelen. Dan ligt vast dat u niet dezelfde entiteit bent als de "persoon" met een BSN nummer. Als u dan uw stem wilt uitbrengen, doe dan het enige juiste: stem op u zelf! (Bron).

Deelkaartje van Den Haag de Staat der Nederlanden Corporatie (i.l.)
Deelkaartje van Den Haag de Staat der Nederlanden Corporatie (i.l.)

Rutte was de CEO van het bedrijf De Staat der Nederlanden

Bron: https://www.vraagde2ekamer.nl/nederland-is-een-bedrijf/

De Staat der Nederlanden werd bestuurd door Rutte en zijn eigen gekozen managers. Doe zelf de check op deze website. De belastingdienst en justitie zijn bedrijven met een ANBI status. We hebben geen contract met hen, dus hoeven wij in principe ook geen inkomstenbelasting en/of boetes te betalen. Echter zolang er nog ambtenaren in dienst zijn van deze criminele bedrijven raakt U alles kwijt wanneer U tot heden Uw belasting of boetes niet netjes op tijd betaald. De verantwoordelijken zijn de werknemers die de opdrachten uitvoeren in ruil voor salaris of een vergoeding.

De belastingdienst is een ANBI instelling

De belastingdienst is een ANBI instelling, wat je betaalt is een gift aan een bedrijf, die weer aftrekbaar is omdat het een ANBI instelling betreft. Per saldo betaal je dan NUL euro belasting. Veel mensen zijn hier nog steeds niet van op de hoogte. Maar kijk uit als je de regels niet kent en de mazen van hun regels en wetten. Dan kun je huis en haard verliezen en alles wat je lief is wanneer ze hun huurlingen gaan inschakelen om jout te beroven met een overmacht aan ambtenaren in functie, die overigens allemaal persoonlijk verantwoordelijk zijn voor elke handeling die ze zelf doen.

Een bedrijf kan geen regels en wetten opleggen

De (r)overheid heeft alleen macht wanneer zij erkend wordt als machthebber en wanneer jij als mens de persona (dode entiteit) aanneemt waaraan een Geboortetrust is gekoppeld. Weet en besef dat alle financiële kwesties waaraan jouw BSN nummer is gekoppeld tot heden worden betaald vanuit jouw eigen Geboortetrust. De burgemeester is de borger van jouw Geboortetrust.

Doe zelf de check hoe de vork in de steel zit bij de Staat der Nederlanden

Website ► https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=STATE+OF+THE+NETHERLANDS&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=P7&SIC=&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany

STATE OF THE NETHERLANDS - TNT N.V.

STATE OF THE NETHERLANDS", onder CIK#:~0001008288, en inderdaad gevestigd op het adres van het Ministerie van Financiën. Met deze registratie in het District van Columbia is dit bedrijf: Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1008288/000089375007000011/0000893750-07-000011-index.htm

KONINKLIJKE KPN N V - STATE OF THE NETHERLANDS

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1008288/000110465906074007/0001104659-06-074007-index.htm

Update: 09-08-2023

Er is nu een massale uittocht in de Tweede Kamer!

De Tweede Kamer staat in 2023 aan de vooravond van een metamorfose. Na de val van het kabinet-Rutte IV hebben veel prominente politici aangekondigd dat ze politiek gaan verlaten. Onder meer Mark Rutte zelf, minister Carola Schouten en partijleiders Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) keren na de volgende verkiezingen niet meer terug.

Bron: https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/hoe-zit-het-hoeveel-wachtgeld-krijgen-mark-rutte-sigrid-kaag-en-hun-vertrekkende-collegas/


Vertrekkende politici uit de Nederlandse politiek:

In juli 2023 zijn gestopt:

1) Op 4 juli Renske Leijten (SP)
2) Op 10 juli Mark Rutte (VVD)
3) Op 10 juli Pieter Heerma (CDA)
4) Op 10 juli Wobke Hoekstra (CDA)
5) Op 13 juli Sigrid Kaag (D66)
6) Op 13 juli Liane de Haan (Den Haan)
7) Op 13 juli Nicky Pouw Verweij (JA 21)
8) Op 14 juli Carola Schouten (CU)
9) Op 14 juli Hanke Bruins Slot (CDA)
10) Op 14 juli Marnix van Rij (CDA)
11) Op 18 juli Corrine van Ellemeet (Gr.Links)
12) Op 19 juli Joba vd Berg (CDA)
13) Op 22 juli Romke de Jong (D66)
14) Op 24 juli Farid Azarkan (DENK )
15) Op 24 juli Sylvana Simons (Bij1)
16) Op 24 juli Mahir Alkaya (SP)
17) Op 25 juli peter Kwint (SP)
18) Op 28 juli Lilian Helder (PVV)
19) Op 30 juli Hans Smolders (BVNL)

In augustus 2023 gestopt:

20) Op 1 augustus Henk Nijboer (PvdA)
21) Op 1 augustus Jan Klink (VVD)
22) Op 4 augustus Derk-Jan Eppink (JA 21)
23) Op 7 augustus Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Vele politici zouden hierna nog volgen, 

we hebben het echter niet meer bijgehouden...

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN