Vertaal deze pagina naar:

MABELGATE: PRINSES MABEL LIGT OPNIEUW ZWAAR ONDER VUUR; WIE WAS ZIJ WERKELIJK EN HOE KON ZIJ HAAR POSITIE VERKRIJGEN?

16-04-2024
Voor en na de dood van de “dominee” Klaas Bruinsma circuleren er namen van vastgoed handelaren over het scherm die drugsgelden schijnbaar als belegging legaliseren.
Voor en na de dood van de “dominee” Klaas Bruinsma circuleren er namen van vastgoed handelaren over het scherm die drugsgelden schijnbaar als belegging legaliseren.

De Mabelgate in tekst, beeld en geluid.

In juni 2003 werd bekend dat prins Friso zich zou verloven met Mabel Wisse Smit. Maar wie zich toen verheugde op een sprookjeshuwelijk kwam bedrogen uit. Kort na de aankondiging van het huwelijk barstte er een enorme rel los: de aanstaande prinses zou banden hebben gehad met het criminele milieu. 'Mabelgate' kostte prins Friso uiteindelijk zijn recht op de troon.

In 2002 verscheen Mabel Wisse Smit aan de zijde van prins Friso tijdens de uitvaart van prins Claus. Op dat moment was zij volgens de officiële berichten nog slechts een 'goede relatie' van het koningshuis, maar het feit dat zij tijdens de uitvaart-ceremonie mee de koninklijke grafkelder in mocht, maakte voor velen duidelijk dat er meer moest spelen dan alleen een 'goede vriendschap'. Die 'eer' is namelijk alleen voorbehouden aan zeer naaste familieleden.

In juni 2003 werd bekend dat prins Friso en Mabel zich verloofd hadden. Die aankondiging had wel wat staatsrechtelijke voeten in de aarde. Prins Friso was op dat moment derde in de lijn van troonopvolging. Hij stond namelijk toendertijd achter kroonprins Willem-Alexander en zijn dochter Amalia. Als potentiële troonopvolger viel prins Friso onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Het parlement moest het huwelijk goedkeuren, anders zou de prins zijn recht op de troonsopvolging kwijtraken.

Na de verloving raakte de aanstaande prinses in opspraak. In de media verscheen het verhaal dat Mabel eind jaren '80 een relatie met de geliquideerde drugsbaron Klaas Bruinsma had. Dat er contact was tussen Bruinsma en Wisse-Smit was al in 2001 door de Binnenlandse Veiligheidsdienst bevestigd, maar na een onderzoek werd geconcludeerd dat Wisse-Smit slechts "enige oppervlakkige zeilcontacten heeft gehad met de heer Bruinsma". 

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries zond echter een tv-interview (zie video in dit artikel onderaan) met een voormalig lijfwacht van Bruinsma uit, waarin gesuggereerd werd dat er meer had gespeeld. Er ontstond onduidelijkheid over de aard en duur van de relatie, zo die er al was. 

De aankondiging van een sprookjeshuwelijk liep uit op een affaire die de bijnaam 'Mabelgate' kreeg. Al snel bleek dat het contact tussen Bruinsma en Wisse-Smit inderdaad intensiever was geweest dan dat zij in eerste instantie tegenover de koningin en de premier had verklaard. Naar eigen zeggen om geen pijnlijke zaken uit het verleden op te rakelen. 

Op 9 oktober 2003 schreef Friso een brief aan premier Balkenende waarin hij meer uitleg gaf over de gang van zaken. Hij erkende dat zij zelf niet volledig waren geweest over de relatie tussen Bruinsma en Wisse-Smit. Wel benadrukte de prins nog eens dat Mabel niet op de hoogte was van de criminele zaken van Bruinsma en dat, hoewel Mabel meer dan eens bij Bruinsma gelogeerd had, er geen liefdesrelatie was geweest. De prins gaf in de brief dus toe dat hij en zijn aanstaande fouten hadden gemaakt. 

Minstens zo opvallend was de consequentie die zij zelf daaraan verbonden: prins Friso verzocht de premier geen toestemmingswet voor het huwelijk in te dienen. Daarmee deed hij dus afstand van zijn recht op de troon. Premier Balkenende gaf gehoor aan dat verzoek en diende geen toestemmingswet in. Niet wegens de contacten die Mabel met Bruinsma had gehad, maar vanwege het feit dat zij hier niet volledig open over was geweest.. Volgens de premier was hierdoor het vertrouwen geschaad.

Het huwelijk werd gesloten, waardoor prins Friso zijn recht op de troon verloor. Daarmee was 'Mabelgate' echter nog niet ten einde. Premier Balkenende kreeg een storm van kritiek over zich heen voor de manier waarop hij met de zaak was omgegaan. Vooral in hofkringen werd geërgerd gereageerd op het harde optreden van de premier.

In 2007 kreeg de hele affaire nog een staartje, toen bleek dat de Engelstalige Wikipedia-pagina over Mabel was aangepast. De woorden 'and false' waren verwijderd in een alinea over de Mabelgate-affaire. Op basis van het IP-adres bleek dat de computer waarmee de wijzigingen werden gedaan in Huis ten Bosch stonden. Uiteindelijk verklaarde de Rijksvoorlichtingsdienst dat Mabel en Friso inderdaad wijzigingen hadden aangebracht om de pagina beter te laten corresponderen met hun brief aan Balkenende.

Bron en meer info: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/van-sprookjeshuwelijk-tot-koninklijk-schandaal-mabelgate

De rol van Rabobank-topmannen (dossier)

De historie van diverse Rabobank-topmannen verzameld in een dossier dat uitkomt in de wereld van onder andere prinses Mabel, Klaas Bruinsma en zijn zaken die hij bedreef. 

Dit dossier verschaft inzicht in het handelen van de Rabobank met top functionarissen die zaken deden in alles wat maar geld opleverde in de ruimste zin van het woord.

Dossier: https://www.sdnl.nl/rietveld/rietveld-klaas-bruinsma.htm

De rol van Jan Peter Balkende die op 22 juli 2002 minister-president werd van het kabinet-Balkenende I, een samenwerking van het CDA, de VVD en de LPF.

Deze uitzending mag volgens bepaalde redenen niet meer uitgezonden worden, na het beluisteren begrijpt U waarom.


Waarom moest Peter R. de Vries van het wereldtoneel verdwijnen?

Peter R. de Vries onthulde dat Mabel Wisse Smit, de aanstaande bruid van de Nederlandse prins Friso van Oranje-Nassau van Amsberg, met de crimineel Klaas Bruinsma nauwere contacten had onderhouden dan ze had toegegeven. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_R._de_Vries

Was het ongeluk van prins Friso wel een echt ski-ongeluk? Moest hij uit het zicht verdwijnen?

Op 7 juli 2002 meldde de RVD dat Mabel Wisse Smit "tot de nauwe vriendenkring van de prins" behoorde. Een jaar later, op 30 juni 2003, volgde de verloving. Nadat Friso zich verloofd had met Mabel, schreef minister-president Jan Peter Balkenende op 10 oktober 2003 aan het parlement dat Friso en Mabel "onvolledige en onjuiste" informatie hadden gegeven over Mabels contacten met de in 1991 vermoorde drugscrimineel Klaas Bruinsma en dat de regering daarom besloten had voor het voorgenomen huwelijk geen toestemmingswet in te dienen bij de Staten-Generaal.

Friso had naar aanleiding van de controverse een dag eerder schriftelijk aan Balkenende laten weten zelf ook niet meer de Staten-Generaal om toestemming te willen vragen. Hij meldde desondanks toch met Mabel te zullen trouwen. Friso schreef in het door hem openbaar gemaakte schrijven dat hij en Mabel ten onrechte de indruk hadden gewekt "dat het ging om een oppervlakkige relatie van ongeveer twee en een halve maand in 1989, met daarna nog een enkele ontmoeting".

In werkelijkheid, zo gaf Friso toe, betrof het "meer dan een oppervlakkige relatie" en hadden Mabel en Bruinsma gedurende drie maanden in 1989 "regelmatig contact met elkaar". "Toen Mabel zich bewust werd van zijn activiteiten heeft zij in de daarop volgende anderhalf jaar hem nog met enige regelmaat gezien", aldus Friso in zijn brief. "Feit is ook", zo schrijft hij, "dat Mabel meerdere malen gelogeerd heeft bij de heer Bruinsma". Hij maakte duidelijk dat in tegenstelling tot wat gezegd was, de contacten niet waren beëindigd, nadat Mabel zich bewust was geworden van Bruinsma's criminele activiteiten.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Friso_van_Oranje-Nassau_van_Amsberg

DE CRIMINELE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 1: https://capoditutticapi007.blogspot.com/

INFILTRATIE RECHTSSTAAT NEDERLAND

Deel 2: https://capoditutticapi008.blogspot.com/

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

Deel 3: https://capoditutticapi009.blogspot.com/

Dan hebben we nog de (dubbel)rol van wijlen prins Bernhard, wat een SS-er (NAZI) was.

Bernhard was een NAZI (SS-er) en werd ingezet om Nederland te annexeren voor satanische en adellijke families, die met de centrale banken de macht bezaten in het land wat Nederland wordt genoemd.

Vele slachtoffers laten geen spaander heel van SS-er prins Bernhard.

Welke rol speelde Freddy Heineken in het nep koningshuis en waarom werd hij ontvoerd?

Beweerd wordt dat prins Friso een zoon is van Freddy Heineken.

Waarom moest prins Friso van het wereldtoneel verdwijnen?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontvoering_van_Freddy_Heineken

De Mabelgate gooit vele beerputten open!

De Mabelgate gooit de beerput open van de nep oranjes (nep koningshuis), toont de corruptie aan binnen Nederland BV, legt de rol bloot van de centrale banken en de Rabobank die verantwoordelijk is voor de ondergang van vele boerenbedrijven en die een directe link heeft met de wereldwijde vergiftiging van 8 miljard bewoners door het dogen en lozen van zeer gevaarlijke stoffen in de lucht, in het oppervlaktewater, in de grond en COVID-19 vaccinaties die onder andere kanker, allerlei ziektes en lichamelijke levensbedreigende klachten veroorzaken zoals hartfalen.

Denk aan de toekomst van al onze kinderen!

Steun ons wanneer dat in Uw financiële mogelijkheden ligt, zodat wij het Vrije woord kunnen blijven verkondigen aan U in ons prachtige Paradijs, wat verworden is tot een Hel voor vele mensen.

Onze doneeractie: https://steunactie.nl/actie/steun-onze-waarheidskrant-de-nieuwe-media

Wij hopen dat U dit artikel gaat delen met al Uw bekenden in het belang van de Mensheid!

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN