Vertaal deze pagina naar:

MET DANK VAN DE “PROFEET MICHA” DIE MICHA KAT – MET DE HULP VAN DE ALVADER (GOD) – VANAF 1 JANUARI 2024 VOOR DE REST VAN ZIJN LEVEN HEEFT BEVRIJD UIT DE GEVANGENIS

31-12-2023

HET ZIJN DE "TIEN GEBODEN VAN GOD" DIE "PROFEET MICHA" DAAR VASTHOUDT BOVEN HET HOOFD VAN MICHA KAT. 

DIT IS EEN BOODSCHAP VAN DE ALVADER (GOD) DAT DE "TIEN GEBODEN VAN GOD" VANAF 1 JANUARI 2024 TOT IN DE EEUWIGHEID VOOR "ALLE WERELDBEWONERS" DE "GRONDWET" IS.

Voor het eerste "Goddelijk en Wettelijke" bewijs, lees het bezwaarschrift d.d. 29 april 2022 (kenmerk: EKC/FvdH/29042022/BZ-UWV) van Ecologisch Kennis, Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) aan Raad van Bestuur van het UWV, namens deze Voorzitter M.R.P.M. Camps voor deze, Afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus 724, 5600 AS Eindhoven, tegen de bij brief d.d. 23 maart 2022 (kenmerk: 1479.73.594) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode (hierna cliënte) door R.A. Zweden (Medewerker Invorderen) genomen beslissing op basis van een door Cannock Chase te Druten onder kenmerk: B28444776 vals aangeleverd dossier, met de sommatie aan UWV-voorzitter M.R.P.M. Camps om met behulp van CDA-Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) -- de CDA aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen – vóór uiterlijk 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag) te hebben geregeld (totaal 133 blz., lees met name blz. 103, 104 en 105, voor wat betreft Micha Kat) in de volgende link:

Voor het tweede "Goddelijk en Wettelijke" bewijs, lees het bezwaarschrift d.d. 1 mei 2022 (kenmerk: EKC/MvdH/01052022/BZ-UWV) van Ecologisch Kennis, Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) aan Raad van Bestuur van het UWV, namens deze Voorzitter M.R.P.M. Camps voor deze, Afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus 724, 5600 AS Eindhoven, tegen de bij brief d.d. 25 maart 2022 (kenmerk: 1479.73.508) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode (hierna cliënt) door R. Mouricia (Medewerker Invorderen) genomen beslissing op basis van een door Cannock Chase te Druten onder kenmerk: B27448353 vals aangeleverd dossier, met de sommatie aan UWV-voorzitter M.R.P.M. Camps om met behulp van CDA-Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) -- de CDA aanvaardt de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen – vóór uiterlijk 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag) te hebben geregeld (totaal 133 blz., lees met name blz. 103 en 104, voor wat betreft Micha Kat) in de volgende link:

Het maximaal wettelijke termijn waarop de Raad van Bestuur van het UWV, namens deze voorzitter M.R.P.M. Camps (zie foto) voor deze, de Afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus 724, 5600 AS Eindhoven, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht hierop een "besluit" in de zin van de Algemene wet bestuursrecht had moeten nemen bedraagt maximaal 12 weken. Dit maximaal wettelijke termijn van "12 weken" heeft voorzitter M.R.P.M. Camps al maar liefst 1 jaar en 9 maanden overtreden, voor wat betreft: 1.) F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode; 2.) M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode;

Het is de Raad van Bestuur van het UWV, namens deze voorzitter M.R.P.M. Camps (zie foto), voor deze, de Afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus 724, 5600 AS Eindhoven, die daarmee "al maar liefst 1 jaar en 9 maanden lang" de Algemene wet bestuursrecht hebben overtreden. De "rechtstaat ondermijnende misdaad" als gevolg daarvan voor betrokken en e overige daarin betrokken geraakte personen is "onmenselijk" en heeft al veel "directe doden" doden tot gevolg gehad. DIT IS MOORD.

Over Micha Kat staat in bovengenoemde twee bezwaarschriften letterlijk het volgende geschreven:

Het is daarbij goed te weten dat het "Covid-19 virus" probleem het gevolg is van de hierboven beschreven algehele vergiftiging van de gehele wereldbevolking onder de "dekmantels" van "Groene Stroom", Groenestroomcertificaten"(LEES HIER), "Biomassa", "CO2-reductie", "CO2-emissiehandel", "innovatie", "closing the circle", i-Cleantech, "Duurzaamheid", "Hergebruik", "milieuvriendelijk", "Milieubeton", "Green Bricks","Tweede Natuur", "Rio de Janeiro Protocol", "Kyoto-Protocol", "Agenda-21", "Agenda 2030", etc., waardoor het menselijk lichaam erg is verzwakt en de virussen meer vat gaan krijgen.

Het opgeblazen "Covid-19 virus" is dan ook niets anders dan een "dekmantel" om de op komst zijnde miljarden zieke wereldbewoners te kunnen afdekken als zijnde "veroorzaakt door het virus" om daarmee de hierboven al vanaf 1962 ten uitvoer gebrachte massale vergiftiging als gevolg een tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, die geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase -- waaruit alle vanaf die tijd gepleegde "corporate crime misdrijven" zijn ontstaan – voor eeuwig te kunnen afdekken en in de DOOFPOT te houden, wat na het schrijven van deze aanvraag tot het nemen van een besluit aan burgemeester en wethouders van Meierijstad niet meer zal lukken, omdat deze aanvraag tot het nemen van een besluit aan burgemeester en wethouders van Meierijstad met de hulp van "onze lieve heer" een wereldwijde verspreiding gaat krijgen vertaald in nagenoeg alle wereldtalen met de hulp van profeet Micha (zie foto)(LEES HIER, HIER en HIER). Deze foto van profeet Micha heeft Rob Brockhus onder de stralende briefjes van Wieteke van Dort bij Camping en Pensionstal "Dommeldal" op mijn woonadres 't Achterom 9-9A in Olland gemaakt.

Het is deze tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 -- die geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase – welke tekortkoming door het bedrijf Philips-Duphar (vanaf 1980 Solvay) met de hulp van de gemeente Amsterdam is gebruikt om het bestrijdingsmiddel Agent Orange te ontwikkelen om dat door het Amerikaanse leger te laten gebruiken in onder meer de Vietnamoorlog, waaruit miljoenen vergiftigingsslachtoffers zijn ontstaan. Het publieke tumult van het Amerikaanse volk hierover zorgde ervoor dat President John F. Kennedy (zie foto) in september 1962 zijn President's Science Advisory Committee (PSAC) opdracht gaf de rol van overheidsinstanties bij de regulering van pesticiden te bestuderen, eventuele hiaten in het huidige beleid vast te stellen en aanbevelingen te doen voor noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat het gebruik van pesticiden strikt gereguleerd wordt en veilig voor consumenten moet zijn. Op 15 mei 1963, na maanden van intern debat over de definitieve formulering tussen de USDA, HEW en DOI, bracht de PSAC het rapport publiekelijk uit. Het 43 pagina's tellende rapport, getiteld Use of Pesticiden, beschrijft de voordelen en gevaren van het gebruik van pesticiden en de rol van de overheid bij de regulering van pesticiden. Het gedeelte met voordelen was erg licht, slechts ongeveer drie pagina's. Het gedeelte over gevaren besloeg daarentegen ongeveer vijftien pagina's.

President John F. Kennedy (zie foto) wilde het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op basis van deze bevindingen uit dat rapport drastisch terugdringen. Op 22 november 1963 werd President John F. Kennedy te Dallas vermoord en het terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen bleef als gevolg van deze moord uit. Het behoeft geen toelichting dat de moord op President John F. Kennedy hier wel eens mee te maken zou kunnen hebben. Na het lezen van het artikel "Willem Oltmans' zoektocht naar de ware moordenaars van JFK" in HISTORIEK en met het doodzwijgen van de Tweede Schutter op de moord van Pim Fortuyn (en alle andere doden die daaromheen zijn gevallen) inzake deze chemische bestrijdingsmiddelen word ik in die mening gesterkt. Dit des te meer er drie pogingen tot doodslag op mijn persoon hebben plaatsgevonden, waarvan ik steeds bij de politie aangifte heb gedaan, welke nooit strafrechtelijk werden onderzocht. Dit des te meer de "dekmantelbedrijven" (waaronder mijn buurman Gebr. Van Aarle, LEES HIER en zie "video 1" en "video 2") ongestoord alle wetten mogen blijven overtreden om de gehele wereld te vergiftigen waarvoor jaarlijks honderden miljarden euro's aan overheidssubsidie wordt verstrekt. Dit des te meer Willem Oltmans (zie foto) door de Nederlandse regering "Persona non grata" is verklaard, wat de Nederlandse overheid met Ad van Rooij met het "blijvend doodzwijgen over dit alles" en "het stelen van al zijn inkomsten en eigendommen" feitelijk ook al zo'n 20 jaar lang doet. Voor meer feitelijke en wettelijke onderbouw verwijs ik u naar mijn bij aangetekende brief d.d. 6 mei 2010 (LEES DEZE BRIEF) bij Belgisch federaal minister Joëlle Milquet (CDH)(zie foto), Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, gedane "politiek asiel-aanvraag", waarop door haar na maar liefst bijna 13 jaar nog steeds niet is beslist. Als waardering daarvoor is Joëlle Milquet (CDH) door de Europese Commissie aangesteld als speciaal adviseur van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, meer bepaald om advies te geven over vergoeden van misdaadslachtoffers, terwijl juist de familie A.M.L. van Rooij door haar 13 jaar lange weigering om te beslissen op mijn "politiek asiel-aanvraag" het grootste misdaadslachtoffer is die de geschiedenis van de Europese Unie ook maar ooit heeft gekend. Ik zal profeet Micha (zie foto)(LEES HIER, HIER en HIER) dan ook vragen om hieraan een wereldwijde bekendheid te geven middels het wereldwijd verspreiden van deze aanvraag in alle wereldtalen. Daarbij zal ik profeet Micha (zie foto) vragen om zijn "hongerstaking" vanuit de gevangenis in Noord-Ierland (waar hij ten onrechte gevangen zit) per direct te stoppen en een kopie van deze aanvraag tot het nemen van een besluit aan burgemeester en wethouders van Meierijstad neer te leggen bij zijn advocaat, de hoofddirectie van de gevangenis, Koning Willem-Alexander (zie foto) en Queen Elizabeth (zie foto) met het verzoek hem per direct uit de gevangenis te ontslaan en zijn vrijheid terug te geven.

De ruim 7 miljard wereldbewoners hebben Micha namelijk nog heel hard nodig om hen allen te redden van een totale ondergang van al het leven op onze aarde. 

Gods wil zal geschieden.

Over Ruud Rietveld staat in bovengenoemde twee bezwaarschriften letterlijk het volgende geschreven:

Dit des te meer alle Nederlandse "Klokkenluiders" die soortgelijke zaken naar buiten brengen allemaal tot aan de grond worden kapotgemaakt, waaruit meerdere "zelfmoorden" zijn ontstaan, lees bijvoorbeeld maar eens het dossier Ruud Rietveld (zie foto) waarachter dezelfde innovatie-voorzitter Jan-Peter Balkenende (CDA) en dezelfde Coöperatieve Rabobank U.A. met als bestuursvoorzitter Wiebe Draijer (D66) zit (LEES HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER en HIER en andere links.

Noot: Micha Kat (onderzoeksjournalist/klokkenluider) van de website Revolutionair Online bevindt zich tijdens het ter perse gaan van dit artikel (Oudejaarsavond 31-12-2023) in de PI Zutphen (gevangenis), alwaar hij door het OM een GVM status opgelegd heeft gekregen. Micha Kat werd lange tijd als een zeer zware terrorist behandeld met strenge vrijheidsbeperkingen, deze vrijheidsbeperkende maatregelen werden kortgeleden iets versoepeld vanwege zeer goed gedrag van Micha Kat in de gevangenis. 

Op 10 januari 2024 is om 11.00 uur D.V. een kort geding in het paleis van Justitie in Den Haag en wordt bezien of de GVM status kan worden ingetrokken van Micha Kat. Beter is als Micha Kat op 01-01-2024 direct wordt vrijgelaten, evenals Bart van Well, Hüseyin Baybaşin en alle andere politieke gevangenen in Nederland en de rest van de wereld waaronder Julian Assenge.

Video's over de wereldwijde vergiftiging

PAUS FRANCISCUS KOMT IN 2024 NAAR BELGIË EN OPENT DAN SAMEN MET BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN VOOR JEZUS CHRISTUS.

MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) LAAT ARTHUR VANDERPOORTEN IN 2024 ZIJN KLEINZOON BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN OPENEN OM PAUS FRANCISCUS TOE TE LATEN TOT HET RIJK VAN GOD ALS TWEEDE PAUS NA APOSTEL PETRUS ALS PLAATSBEKLEDER VAN JEZUS CHRISTUS.

Lees het onderstaande artikel over het pauselijke bezoek aan België in 2024:

https://www.hln.be/binnenland/hoog-bezoek-volgend-jaar-paus-komt-naar-belgie~a7f8d0f8/

"Hoog bezoek volgend jaar: paus komt naar België"

Paus Franciscus heeft het voornemen om in 2024 een bezoek aan België te brengen. Dat heeft hij woensdag zelf bekendgemaakt tijdens een interview en wordt ook bevestigd door de officiële nieuwswebsite 'Vatican News'. Lees in de onderstaande link meer hierover.

Paus Franciscus zal ook internationale reizen blijven maken, "als het niet te ver", zei hij. Vervolgens lichtte Franciscus een tipje van de sluier op over zijn agenda van volgend jaar: hij liet weten dat hij al één bevestigde reis in 2024 heeft, meer bepaald naar... België. Hij zou mogelijks ook Polynesië en zijn thuisland Argentinië bezoeken, maar dat staat nog niet vast.

Lees het onderstaande artikel, de deeplinks en ook de onderstaande informatie:

BELGIË GAAT ALS BAAS VAN EUROPA HET GODDELIJK LICHT ZIEN EN DE VAN DE ALVADER VERKREGEN OPLOSSING MET OPEN ARMEN ONTVANGEN EN BINNEN EUROPA EN VANUIT EUROPA IN ALLE WERELDLANDEN DOORVOEREN!

België wordt de baas van Europa, maar de weg naar het compromis lijken we kwijt te zijn.

Lees dit artikel: https://www.standaard.be/cnt/dmf20231211_96633936

Doordat politici in België steeds meer in de greep komen van profilering en polarisering, dreigen ze de zin voor compromis te verliezen. Nochtans is het die kwaliteit die ons land nodig heeft voor een geslaagd Europees voorzitterschap, meent Hendrik Vos.

AD VAN ROOIJ VROEG ZICH OP 11 DECEMBER 2023 HET VOLGENDE AF: "WANNEER GAAN DE (CHRISTELIJKE) POLITIEKE PARTIJEN HET GODDELIJK LICHT ZIEN EN DE VAN DE ALVADER VERKREGEN OPLOSSING MET OPEN ARMEN ONTVANGEN EN DOORVOEREN?"

Ad van Rooij vraagt zich vandaag, (12 december 2023), nog steeds het volgende af:

"Wanneer gaan de (christelijke) politieke partijen het Goddelijk licht zien en de van de Alvader verkregen oplossing met open armen ontvangen en doorvoeren?"

Russische buitenlandminister waarschuwt: westerse "500 jaar durende dominantie van de wereld" loopt ten einde!

In het laatste Nieuws:

"Russische buitenlandminister waarschuwt: westerse "500 jaar durende dominantie van de wereld" loopt ten einde".

https://www.hln.be/buitenland/russische-buitenlandminister-waarschuwt-westerse-500-jaar-durende-dominantie-van-de-wereld-loopt-ten-einde~ab5bd99d/

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, die door het Verenigd Koninkrijk en de EU werd gesanctioneerd, beweert dat Rusland sterker is geworden door het conflict in Oekraïne, "net zoals het sterker is geworden door het verslaan van Hitler en Napoleon", klonk het. De minister sprak ook over de "hybride oorlog" die het Westen volgens hem tegen Rusland voert en zei dat de westerse "500 jaar durende dominantie" stilaan ten einde loopt.

Ad van Rooij
Ad van Rooij

Ad van Rooij meldde vandaag (maandag 11 december 2023) het volgende aan onze redactie:

"DE VAN DE ALVADER VERKREGEN OPLOSSING WORDT DOODGEZWEGEN OOK DOOR MIJN EIGEN CHRISTELIJKE PARTIJ CD&V"

Betreffende 500 jaar zijn de 500 jaar vanaf de VOC -tijd (Betaafse Republiek) vanaf 1609,
lees deze links en deeplinks:

Lees ook:

Lees ook deze link, waarin staat geschreven:

DE EERSTE WERELDOORLOG IS VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN EN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HEILIGE ROOMSE RIJK VOORTGEZET: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN).

(10 november 1918 – heden): De Eerste Wereldoorlog is vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld-Van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden). Ook de Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 (7 oktober 2023 -heden) zijn hiervan het gevolg. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing lees hieronder de "Goddelijke Waarheid over Prins Bernhard" (Lees ook HIER) in De Nieuwe Media.

Het gevolg daarvan is onder meer de vernietiging van de gehele mensheid op aarde, lees hier:

Hoe lang blijft het Westen deze van de Alvader verkregen oplossing nog DOODZWIJGEN ??

Gaan de Twee-eenheid Fleur Agema en Geert Wilders dit DOODZWIJGEN doorbreken ??

"Twee-Eenheid" Fleur Agema en Geert Wilders.
"Twee-Eenheid" Fleur Agema en Geert Wilders.

Lees hieronder de twee artikelen:

Wordt dit de opening van de poort door Belgisch politicus Patrick Dewael?

Lees daarvoor de feitelijke en wettelijke inhoud van de volgende hieronder ingelaste link met foto en aanhef, welke de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) met de hulp van hoofdredacteur Dienie Kars op De Nieuwe Media (website: https://www.de-nieuwe-media.nl/) heeft laten plaatsen. Met nadruk wijs ik erop om de volledige inhoud (ook de inhoud van bijbehorende deeplinks, foto's met tekst, video's en tv-uitzendingen) hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

VANUIT HET "GODDELIJKE LICHT" OPENEN PAUS FRANCISCUS EN BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN VOOR JEZUS CHRISTUS

MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) LAAT ARTHUR VANDERPOORTEN ZIJN KLEINZOON BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN OPENEN OM PAUS FRANCISCUS TOE TE LATEN TOT HET RIJK VAN GOD ALS TWEEDE PAUS NA APOSTEL PETRUS ALS PLAATSBEKLEDER VAN JEZUS CHRISTUS

De sleutel naar Wereldvrede ligt vanuit België in handen van de "Twee Eenheid" Fleur Agema en Geert Wilders.

Zaterdag 11 november 2023

12 jaar na de aankondiging op 11 november 2011

BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL VAN TONGEREN HEEFT MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) IN OPDRACHT VAN ZIJN GROOTVADER ARTHUR VANDERPOORTEN BELGIË BEVRIJDT DOOR UITVOERING TE GEVEN AAN HET POLITIEKE TESTAMENT VAN 25 JANUARI 1944 VAN KONING LEOPOLD III. DAARMEE IS EEN EINDE GEKOMEN AAN DE RUIM 109 LANG VOORTDURENDE EERSTE WERELDOORLOG (28 JULI 1914 – HEDEN)

Burgemeester Patrick Dewael van Tongeren heeft daarmee na ruim 109 jaar -- op Bevrijdingsdag 11 november 2023 -- weten te bewerkstelligen dat de Brabançonne (ook vanuit Nederland) weer uit volle borst kan worden gezongen.

(LUISTER EN ZING MEE).

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN