Vertaal deze pagina naar:

PIM FORTUYN WAARSCHUWDE TOEN AL...

18-02-2024

In een exclusief interview uit januari 2002 deelt Pim Fortuyn, een van de meest provocatieve en visionaire politieke figuren van Nederland, zijn diepgaande inzichten over de staat van de Nederlandse samenleving.

- De video is inmiddels verwijderd -

WIJ PROBEREN U OOK AL LANGERE TIJD WAKKER TE MAKEN! 

Pim Fortuyn waarschuwde ons jaren geleden al... 

Wie gaat het plaatsen van de windturbines nu tegenhouden in Nederland? Wie gaat het sprayen van chemtrails (witte strepen) daadwerkelijk stoppen in Nederland? 

Wij presenteren het interview van Pim Fortuyn in onze Waarheidskrant als eerbetoon aan Pim en zijn blijvende invloed op de Nederlandse politiek. Wat vond jij van zijn plannen? Had jij graag gezien dat hij premier werd? Deel jouw gedachten en herinneringen aan Fortuyn in de reacties onder de video.

Bedankt voor het kijken!

In dit exclusieve interview uit januari 2002 deelt Pim Fortuyn, een van de meest provocatieve en visionaire politieke figuren van Nederland, zijn diepgaande inzichten over de staat van de Nederlandse samenleving. 

Zijn analyses over armoede, zorg, criminaliteit, en asielimmigratie en hoe deze problemen zich zouden ontwikkelen, zijn vandaag de dag relevanter dan ooit. Fortuyn's voorspellingen laten een scherpe vooruitziende blik zien die ons uitnodigt om te reflecteren op de huidige staat van het land. 

Exclusief Interview: Ontdek Pim Fortuyn's visie op Nederland begin 2002. 

Analyse van Problemen: Een diepgaande blik op de thema's die Fortuyn belangrijk vond. 

Vergelijking Toen vs. Nu: Hoe de situatie is geëvolueerd sinds Fortuyn's voorspellingen. 

Erfenis van Fortuyn: De blijvende impact van zijn ideeën op de Nederlandse politiek. 

Deel Jouw Mening:  Reflecteer op Fortuyn's waarschuwingen: zijn ze uitgekomen? Hoe beïnvloeden zijn ideeën de politiek en samenleving vandaag? 

Pim Fortuyn: Zijn Leven en Nalatenschap Pim Fortuyn, geboren op 19 februari 1948, was een invloedrijke Nederlandse politicus, academicus, auteur en columnist. Hij stond bekend om zijn charismatische persoonlijkheid, scherpe intellect en controversiële uitspraken over verschillende maatschappelijke kwesties. Fortuyn's politieke carrière nam een vlucht met zijn leiderschap van de Lijst Pim Fortuyn (LPF), waarmee hij een aanzienlijke impact had op de Nederlandse politiek. 

Overlijden: Pim Fortuyn werd tragisch vermoord op 6 mei 2002, slechts negen dagen voor de algemene verkiezingen. Volgens de grote kranten was Volkert van der Graaf de enige dader. Deze gebeurtenis schokte het land en had een diepgaande invloed op de Nederlandse samenleving en politiek. 

Fortuyn werd neergeschoten op het Media Park in Hilversum na een radio-interview, een daad die Nederland in rouw dompelde en de politieke dialoog voorgoed veranderde.

Windturbines

Informatie over windturbines

Duitsland heeft ongeveer 30.000 windturbines. DERTIGDUIZEND. Achter elk van deze windturbines ontstaan wervel turbulenties die, afhankelijk van de locatie, kilometers aanhouden. 

Beweerd wordt dat door de verticale menging van de lucht de vochtige lucht van de dichtbij de grond gelegen lagen naar hogere lagen getransporteerd. De offshore-gevolgen zijn op de foto te zien, de onshore-gevolgen zijn droogte en uiteindelijk de opwarming van de aarde.

Verder zijn er nog 30.000 conventioneel vervaardigde stalen buizen (wit gelakt), 90.000 rotorbladen die niet kunnen worden gerecycled, 30.000 generatoren met edelmetalen en soms zeer giftig neodymium (afhankelijk van het type tandwielkast, van 25 tot ruim 200 kg per MW) en als laatste maar niet in de laatste plaats CO2-intensief gewapend beton - Funderingen op (deels vrijgemaakte) terreinen. Met een looptijd van 10 jaar.

De export en import van deze systeemcomponenten vindt plaats met behulp van scheepsdiesel. Afhankelijk van de ordersituatie van of naar China etc. dus tot halverwege de wereld.

En niet alleen dat... in de motoren/schakelapparatuur van deze windturbines zit een broeikasgas genaamd SF6 als isolatie... dat gevaarlijker is dan alle andere broeikasgassen en 22.800 keer krachtiger dan kooldioxide... 3000 jaar is er voor nodig voordat SF6 tot stand komt, is de atmosfeer afgebroken... maar hoe zit het met de positieve beoordelingen van windturbines? Zijn die er überhaupt wel?

Wie gaat het plaatsen van de windturbines nu tegenhouden in Nederland?

Wie gaat het sprayen van chemtrails (witte strepen) daadwerkelijk stoppen in Nederland?

ZICHTBAAR EN ONZICHTBAAR

Als je iets niet kunt zien, betekent niet dat het niet bestaat. Miljoenen mensen geloven niet in een onzichtbare wereld maar maken er toch elke dag gebruik van. Elektriciteit en straling bijvoorbeeld is onzichtbaar maar men ervaart dit als heel normaal. De economie draait erop en men kan niet zonder. Deze onzichtbare energieën horen bij de stoffelijke wereld. De mens op aarde aanvaart heel makkelijk die onzichtbare wereld in de stof. In en om ons heen bevinden zich enorme hoeveelheden straling. Hierdoor kan men mobiel bellen, televisie kijken, radar gebruiken, satellietverbindingen maken enz.

Stel dat al deze energieën en frequenties plotseling zichtbaar worden en alle kleuren van de regenboog aannemen en elke straling ook geluid maakt, dan zou iedereen volslagen gek worden. Men kan elkaar niet meer zien staan, laat staan met elkaar communiceren. Paniek zal uitbreken. Gelukkig blijven deze stralingen dus onzichtbaar en geluidloos. De mens is wonderwel knap genoeg om deze energieën door middel van zend en ontvangst apparatuur om te zetten in stoffelijke zichtbaarheid.

Straling is niet zichtbaar, maar men kan op een computerscherm laten zien dat het bestaat.
Men vindt dat heel gewoon en aanvaard dus deze onzichtbaarheid enkel en alleen omdat dit met instrumenten kan worden aangetoond. Met de onzichtbare wereld van de geest heeft men meer moeite. Toch is de basis van deze onzichtbare verschijnselen dezelfde. Je ziet het niet maar het is er wel!

Onvoorstelbaar dat zoveel mensen daar nog niet bewust van zijn.

Vele miljoenen zielen, waaronder duizenden wetenschappers, wijzen nog steeds het bestaan van een geestelijke wereld af. Dat komt omdat miljoenen mensen nog niet willen of kunnen aanvaarden in de mogelijkheid dat er leven is na de dood, en er meer is buiten onze materiële wereld ondanks dat er duizenden bewijzen zijn die het tegendeel bewijzen. Er breekt binnenkort een tijd aan, dat het bestaan van de geestelijke wereld met hulp van instrumenten wordt aangetoond.

Over enkele jaren zullen wetenschappers zaken moeten accepteren die nu nog voor hen ondenkbaar zijn.
Het bewustzijnsniveau van de mensheid zal dan een grote sprong voorwaarts maken. De menselijke verhoudingen zullen spectaculair veranderen, omdat men zich bewust gaat worden dat de wet van karma alles ter maken heeft met vorige levens. Het besef dringt dan door dat het aardse leven slechts een seconde in de eeuwigheid is en dat iemand in die ene seconde heel veel leed over zichzelf kan afroepen door slecht te leven. Achter de kist zal de menselijke ziel over zijn eigen leven moeten oordelen zonder dat de mogelijkheid aanwezig is om uitvluchten te verzinnen of om iets goed te praten, iets dat men op aarde regelmatig wel doet.

Door Piet de Groot -  Column PdG