Vertaal deze pagina naar:

DE VERBODEN EN ONGELEZEN BOEKEN ANNO 19 FEBRUARI 2024

19-02-2024

Inzicht in de verboden boeken en ongelezen boeken in onze huidige wereld anno 19 februari 2024.

Verboden boeken

Na onderzoek is gebleken dat bepaalde boeken niet opgenomen mogen worden in de Nederlandse bibliotheken. De wens is reeds een paar jaar geleden uitgesproken om alle verboden boeken te verzamelen in een bibliotheek van verboden boeken. Dit geldt dus voor alle boeken die na uitgave werden verboden en boeken die nooit zijn uitgegeven omdat niemand het tot heden aandurfde, of omdat het boek niet uitgegeven mocht worden, omdat de machthebbers achter de schermen dat niet wilden. Wie de machthebbers achter de schermen zijn kunt U lezen in het onderstaande artikel.

*** BELANGRIJK NIEUWS ***

Het is slechts nog een kwestie van tijd dat het roer omgaat in Nederland en de rest van de wereld. Wees voorbereid de komende weken en maanden. Op dit moment migreren wij van het huidige internet naar de kwantumservers, net zoals het banksysteem dat heeft gedaan. Lees en beluister het belangrijke bericht in de navolgende URL op Telegram: https://t.me/Volk_Wordt_Wakker_kanaal/7553

De man op de foto links (Ad van Rooij) is reeds meer dan 35 jaar bezig om waarheden onderbouwd met feiten en bewijzen naar buiten te brengen middels video's en artikelen. Ad van Rooij heeft in de afgelopen maanden De Nieuwe Media voorzien van belangrijke kopij (door middel van vele bewijzen, feiten, tekst, video's en afbeeldingen).

Op 'Kleintje Muurkrant" werd jaren geleden al (1977-2013) veel artikelen gepubliceerd van Ad van Rooij. Ze zijn echter in de vergeethoek beland. Kleintje Muurkrant is een in februari 1977 voor het eerst op papier uitgekomen stencil, als een soort uitbreiding van de in 's-Hertogenbosch op allerlei buitenmuren opgeplakte "Grote Muurkrant". In totaal zijn er (tussen 1977 en 2013) 442 nummers uitgekomen, in het begin tweewekelijks, later werd het een maandblad. Kleintje muurkrant wordt tot heden door Marianne Stelling in een andere vorm voortgezet op haar eigen website, zie website URL: https://www.stelling.nl/kleintje/

WERELDWIJDE VERGIFTIGING

Wij, De Nieuwe Media, attenderen U op informatie die we allemaal dienen te weten, want onze wereld wordt 'onzichtbaar voor het oog' op grote schaal vergiftigd met onder andere arseen, chroom-6 en vele chemische verbindingen waardoor mensen van vlees en bloed vele verschillende dodelijke vormen van kankers kunnen krijgen. Veel mensen stierven reeds aan kanker, zo ook de vrouw van Ad van Rooij en Wubbo Ockels. Wanneer wij de vergiftiging door arseen, chroom-6 en chemische verbindingen niet tijdig gaan stoppen zal de mensheid in z'n geheel uitsterven op onze aarde, althans het gebied, wat wij nu kennen. Wubbo Ockels was op de hoogte van de wereldwijde vergiftiging, hij kreeg kanker en waarschuwde ons in z'n laatste speech op z'n sterfbed met een zeer belangrijke boodschap, die echter door veel te weinig mensen tot heden werd begrepen. 

Tip: beluister en bekijk de onderstaande video (desnoods 2 of 3x) en deel deze video.

Ad van Rooij

Ad van Rooij heeft tot heden veel offers gebracht om zijn waarheid naar buiten te kunnen brengen. Zijn vrouw stierf in november 2021 aan kanker. Zijn zoon Jos van Rooij raakte op 13 januari 2024 spoorloos op de aardbodem. Er werd tot heden geen zoektocht opgestart door de politie en andere instanties. 

Door de (r)overheid werd eerder geprobeerd zowel zijn dochter Lisette van Rooij als zijn zoon Jos van Rooij voor 'gek' te verklaren en voor eeuwig in de psychiatrie, de industrie des doods, op te sluiten.

Grote dank aan apostel Ad van Rooij, voor zijn jarenlange inzet en Gods werk.


Wij, De Nieuwe Media, wensen Ad van Rooij en zijn overgebleven gezin, en al zijn naasten en dierbaren heel veel sterkte en kracht toe om onze gezamenlijke Missie (Vrede en Voorspoed) op aarde te volbrengen.

Ad van Rooij
Ad van Rooij

'Wie niets heeft kan niets verliezen'


Artikel 'Kleintje Muurkrant"

Armoede in Nederland? Er wordt nog wat schuchter en verlegen over gesproken. Het begrip lijkt ver verwijderd van de droge Sahel-tv-beelden. We hebben het nog maar eens even opgezocht; volgens de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, zijn op dit moment meer dan 800 miljoen (!) mensen chronisch ondervoed op deze aardbol. Schande, schande, schande dus. Je kunt er niet omheen; de taal dient helder uitgesproken te worden.

Ook in Nederland is er sprake van een stijgende armoede. Meer en meer mensen die duidelijk onder het bestaansminimum terecht gekomen zijn. Het bestaansminimum is dan gedefinieerd als een (geld)bedrag waarmee je je vaste lasten kunt betalen, schulden in toom kunt houden, er enigszins een sociaal leven op na kunt houden en jezelf, en diegenen waar je verantwoordelijkheid voor voelt, gezond van lijf, hersens en leden kunt houden. Dat is toch niet teveel gevraagd in een land waar projecten uit de grond worden gestampt die vele tientallen miljoenen guldens weg laten vloeien in BMW- en tweede-villa's bezittende geldwolven?

Lees verder in de volgende URL: https://www.sdnl.nl/klein-1.htm

Micha Kat (onderzoeksjournalist)

Veel mensen werden tot heden (tijdelijk) monddood gemaakt, zoals Micha Kat (onderzoeksjournalist). Micha belandde vanaf augustus 2021 ruim 2,5 jaar in de gevangenis. Eind februari 2024 komt Micha vrij. Veel onderzoekers zijn in de gevangenis of psychiatrie beland en werden gedrogeerd met psychofarmaca en/of geïsoleerd van de samenleving door alles van ze af te nemen. Woningen, grondstukken, bezittingen, documentatie, kinderen en huisdieren werden veelvuldig geroofd door de eigen (r)overheid.

Website Micha Kat: https://www.revolutionaironline.com

Micha Kat (onderzoeksjournalist)
Micha Kat (onderzoeksjournalist)

Roeland Meijs

Roeland Meijs werd eind december 2023 gearresteerd en verblijft tot heden in de gevangenis als politiek gevangene. Wie gaat hem bevrijden en wanneer? Dat staat nog in de sterren geschreven. Het is slechts nog een kwestie van tijd, wanneer het Collectieve Bewustzijn zover is. Dat we massaal gaan begrijpen dat we met een corrupte (r)overheid hebben te maken, wat tot heden in stand wordt gehouden door corrupte topambtenaren en de eigen bevolking; door zich te verhuren om hun orders en opdrachten uit te voeren.

Wanneer dit inzicht gaat komen bij de bevolking is het gedaan met de corrupte (r)overheid en de satanische kerken, die verantwoordelijk zijn voor het dogen van seksueel misbruik, chantage, omkoping, corruptie, pijn, ellende en armoede.

University for Life

De missie van de University for Life is het implementeren van pure wijsheid in de wereld door middel van zeer intelligente onderzoeken, vrij van enig gesloten consortium, enig netwerk van universiteiten of onderzoeksinstellingen. Het doel ervan is aan te tonen dat onderzoeken integraal en integer moeten en kunnen zijn; vrij van commerciële of financiële invloeden of belangen. Het jongetje als 'ons' basisbeeld vertegenwoordigt de puurheid van een volkomen vrije en open geest en een intuïtieve manier van waarnemen die voortkomt uit de oneindige nieuwsgierigheid.

De teleologie van de University for Life is gebaseerd op de ontologische essenties en hun impliciete principes; de manier waarop het universum zichzelf actualiseert in ons dagelijks leven. Daarom beschikt de University for Life over hoge kwalificaties om de relevante, pure en integere waarden van haar onderzoeken aan alle geïnspireerde leerlingen in de wereld te presenteren.

Neem een kijkje op de website: https://www.universityforlife.info

Founder & Owner: Wilfred Leonard Bastiani (cv).

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN