Vertaal deze pagina naar:

WIE VAN DE TWEEDE KAMERLEDEN HEEFT HET GOED VOOR MET DE BEVOLKING?

18-05-2021


Welk Tweede Kamerlid heeft het WEl goed voor met de bevolking? En is wel eerlijk en oprecht?


Of spelen ze allemaal het toneelspel mee?

Wordt er een toneelspel opgevoerd?

Of worden Tweede Kamerleden gechanteerd het toneelsel mee te spelen?

Wat denkt U?


Op de website van de Tweede Kamer is het volgende te lezen:


Ieder Kamerlid legt bij de beëdiging de eed of de belofte af."Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen."

Wie de eed aflegt, moet vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en daarbij de woorden uitspreken: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig." Wie de belofte aflegt, spreekt de woorden: "Dat beloof ik".

Website ► https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/verkiezingen_en_kabinetsformatie/nieuwe_kamerleden


Aan welke Grondwet leggen Tweede Kamerleden hun belofte of eed af? Wie weet het?


De Grondwet is namelijk niet eens geldig!

Luister eens naar de onderstaande video, dan hoort U waarom!