Vertaal deze pagina naar:

ASIELADVOCATE MARIE DOUTREPONT OVERTREEDT DE “TIEN GEBODEN VAN GOD” EN DE “BELGISCHE GRONDWET” . APOSTEL PETRUS - WONENDE IN ONZE-LIEVE-VROUWEBASELIEK VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN - GRIJP IN.

11-01-2024

cd&v-Apostel Ad van Rooij geeft aan asieladvocate Marie Doutrepont de "Goddelijke opdracht" om de op 11 januari 2024 bij cd&v-Apostel Staatsecretaris Nicole De Moor van Asiel en Migratie gestolen koelkast en koffiemachine "per direct" terug te bezorgen en de daarbij aangerichte schade te vergoeden. Voor wettelijke onderbouw lees onze hieronder gestelde "vraag" aan Eurocommissaris Didier Reynders voor Justitie.

Dit betekent ook dat het stelen volgens de "Tien Geboden van God" niet meer mag en in de eeuwigheid zal moeten blijven voortduren. Lees hieronder wat er aan vooraf is gegaan.

CASUS

Een koelkast en een koffiemachine zijn door een deurwaarder meegenomen uit het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v). De inbeslagname is een gevolg van de wanbetaling van de dwangsommen die de Belgische staat werden opgelegd voor het niet opvangen van asielzoekers die opvang zouden moeten genieten. 

IBB 11 januari 2024, 14:26 

Het kabinet-De Moor ging in 2023 in verzet tegen de inbeslagnames door de deurwaarder. Volgens advocate Marie Doutrepont (Progress Lawyers Network) oordeelde de beslagrechter echter dat "aangezien de Belgische staat niet bereid is om vrijwillig (de dwangsommen, red.) te betalen" er ook geen misbruik gemaakt wordt door de inbeslagname van de goederen. 

Blijf op de hoogte 

Krijg een melding bij belangrijk nieuws

"De Belgische staat is al meer dan 9.000 keer veroordeeld door de arbeidsrechtbank vanwege deze situatie. Ondanks aanhoudende inspanningen van advocaten om hun rechten te waarborgen, worden deze veroordelingen helaas niet nageleefd", aldus Doutrepont. "De arbeidsrechtbank heeft dwangsommen opgelegd om de staat te dwingen zich aan de veroordelingen te houden, maar ook die dwangsommen blijven onbetaald", zegt de advocate, bekend van onder meer de verdediging van de activisten van het voormalige kraakpand in de Brusselse Wetstraat. 

Lees ook 

Pas om 22.15 uur doorgestuurd naar collega-ministers: nieuw migratiewetboek van De Moor al meteen onder vuur 

Het vonnis van de beslagrechter heeft tot gevolg dat de meubels die niet noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de administratie en werking van het kabinet op 12 januari publiek verkocht worden, via een online verkoop. Donderdag werden alvast een koelkast en een oude koffiemachine in beslag genomen door de deurwaarder. 

"Dat de regering zo halsstarrig het beginsel van de rechtsstaat naast zich neerlegt, en ervoor kiest om meubels van een ministerieel kabinet in beslag te laten nemen in plaats van een gerechtelijke beslissing na te leven, is ongezien en heel verontrustend. Ondertussen blijven asielzoekers beven in de ijskoude nachten van Brussel", concludeert Doutrepont. Het is de eerste keer dat meubels van een kabinet onder de hamer gaan vanwege de opvangcrisis. Begin vorig jaar gebeurde hetzelfde bij Fedasil, waar een televisie, een sofa en wat huishoudtoestellen in de openbare verkoop gingen. 

'DOEN GROTE INSPANNINGEN' 

"Er is deze ochtend inderdaad een gerechtsdeurwaarder langs geweest en daarbij zijn een diepvriezer en een koffieapparaat in beslag genomen om openbaar verkocht te worden", aldus staatssecretaris Nicole de Moor aan persagentschap Belga. "Ik blijf met deze regering plaatsen zoeken om asielzoekers op te vangen." De Moor zegt ook deze legislatuur enorme inspanningen gedaan te hebben. "We hebben nu 37.500 plaatsen waarvan 2.000 tijdelijke in de daklozenopvang van Brussel. Iedereen heeft al kunnen zien dat wij ons daarvoor blijven inspannen en nu ook samenwerken met de jeugdsector om mensen op te vangen. Alleen hebben we nog steeds onvoldoende plaatsen, maar deze gerechtelijke procedures of inbeslagnames brengen ons geen millimeter dichter bij voldoende opvangplaatsen. Integendeel, ze kosten meer dan dat ze opbrengen." N-VA-Kamerlid en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken spreekt over "een triest dieptepunt". Hij verwijt De Moor ook dat ze ondertussen communiceert over een nieuw migratiewetboek, hoewel dat nog niet gestemd is door het parlement. "De bevolking heeft niets aan aankondigingspolitiek als ons asiel- en migratiebeleid in de praktijk één grote chaos is."

ASIELADVOCATE MARIE DOUTREPONT (kantoor te Brussel: Tel: +32 (0)2 215 26 26 en E-mail: marie.doutrepont@progresslaw.net ) OVERTREEDT DE "TIEN GEBODEN VAN GOD" EN DE "BELGISCHE GRONDWET". APOSTEL PETRUS - WONENDE IN ONZE-LIEVE-VROUWEBASELIEK VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN - GRIJP IN.

cd&v-Apostel Ad van Rooij geeft aan asieladvocate Marie Doutrepont de "Goddelijke opdracht" om de op 11 januari 2024 bij cd&v-Apostel Staatsecretaris Nicole De Moor van Asiel en Migratie gestolen koelkast en koffiemachine "per direct" terug te bezorgen en de daarbij aangerichte schade te vergoeden. Voor wettelijke onderbouw lees onze hieronder gestelde "vraag" aan Eurocommissaris Didier Reynders voor Justitie.

Het AD schreef er het volgende over op 11-01-2024:

Belgische staatssecretaris raakt ijskast kwijt omdat ze asielzoekers niet opvangt en de boetes daarvoor niet betaalt

Een deurwaarder heeft donderdagochtend een vrieskist en een koffiemachine in beslag genomen in het kantoor van de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor. Reden: de bewindsvrouw weigert al meer dan twee jaar de dwangsommen te betalen die rechters haar opleggen wegens het niet opvangen van asielzoekers tijdens hun asielaanvraag.

https://www.ad.nl/buitenland/belgische-staatssecretaris-raakt-ijskast-kwijt-omdat-ze-asielzoekers-niet-opvangt-en-de-boetes-daarvoor-niet-betaalt~a333d150/

MR-EUROCOMMISSARIS DIDIER REYNDERS VOOR JUSTITIE HEEFT VANAF 11 JANUARI 2024 DE "SLEUTEL" VOOR "WERELDVREDE" IN HANDEN.

cd&v-Apostel Ad van Rooij heeft op 11 janauari 2024 deze "Eenvoudige-Sleutel" voor "Wereldvrede" aan MR-Eurocommissaris voor Justitie verstrekt en behoeft enkel met "Ja of Nee" te worden beantwoord. Geeft Jezus Christus aan Didier Reynders de kracht om daarop te antwoorden?

Ad van Rooij
Ad van Rooij
Didier Reynders
Didier Reynders

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com> Date: do 11 jan 2024 om 01:04 

Subject: Aan Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie: 

To: <cab-reynders-contact@ec.europa.eu>, <genevieve.tuts@ec.europa.eu>, <joachim.herrmann@ec.europa.eu>, <luc.de-lobel@ec.europa.eu>, <lucrezia.busa@ec.europa.eu>, <david.marechal@ec.europa.eu>, <ludovic.pierre@ec.europa.eu>, <lucie.rousselle@ec.europa.eu>, <guillaume.mercier@ec.europa.eu>, <clarisse.albert@ec.europa.eu>, <casper.de-boer@ec.europa.eu>, <jeanne.christiansen-gozzer@ec.europa.eu>, <shun.wang@ec.europa.eu>, <daniel.smith-ramos@ec.europa.eu>, <patricia.speybrouck@ec.europa.eu>, <lauriane.pierrard@ec.europa.eu>, <thuc-diem.le-tat@ec.europa.eu>, <sonia.silva@ec.europa.eu, <roisin.dunlea@ec.europa.eu> 

Cc: <patrick.dewael@stadtongeren.be>, <patrick.dewael@dekamer.be>, <requests@kppr.be>, <cap@kppr.be>, <cpa2@kppr.be>, <CPA@kppr.be>, <ma@kppr.be>, <eljadidart@gmail.com>, <Zonderwolk@gmail.com>, <fzeie@hotmail.com>, <voorzitter@cdenv.be>, <nawal.farih@dekamer.be>, <info@dieniekars.nl>, <redactie@waarheidskrant.nl>, <Pvv.publiek@tweedekamer.nl>, <m.agema@tweedekamer.nl>, <g.wilders@tweedekamer.nl>, S_DMO_Info De Morgen <info@demorgen.be>, <ann.deboeck@demorgen.be>, <sofie.vanlommel@demorgen.be>, <lezers@demorgen.be>, <opinie@demorgen.be>, <contact@premier.be>, <Eliane.tillieux@dekamer.be>, <info@dekamer.be>, <pierre-yves.dermagne@dermagne.fed.be>, <info@clarinval.belgium.be>, <info@gilkinet.fed.be>, <info@vincent.minfin.be>, <info@vandenbroucke.fed.be>, <info@desutter.fed.be>, <contact@teamjustitie.be>, <info@lalieux.fed.be>, <ludivine.dedonder@mil.be>, <info@khattabi.fed.be>, <info@verlinden.belgium.be>, <info@vanderstraeten.belgium.be>, <hadja.lahbib@diplobel.fed.be>, <info@gennez.fed.be>, <thomas.dermine@dermine.fed.be>, <info@michel.fed.be>, <info.demoor@demoor.fed.be>, <Info@bertrand.fed.be>, <info@leroy.fed.be>, <info@cdenv.be>, <eliane.tillieux@lachambre.be>, <de.smet.francois@gmail.com>, <bart.dewever@n-va.be>, <jean-marc.nollet@ecolo.be>, <jeremie.vaneeckhout@groen.be>, <nadia.naji@groen.be>, <georges-louis@glbouchez.be>, <president@mr.be>, <paul.magnette@ps.be>, <paul.magnette@charleroi.be>, <presidence@parlement-wallonie.be>, <tom.vangrieken@vlaamsbelang.org>, <conseiller.hedebouw@liege.be>, <raoul.hedebouw@lachambre.be>, <maxime.prevot@ville.namur.be>, <fdesmet@defi.eu>, <Jean-marie.dedecker@dekamer.be>, <burgemeester@middelkerke.be>, <emir.kir@lachambre.be>, <voorzitter@openvld.be>, <melissa.depraetere@dekamer.be>, <info@ecolo.be>

Geachte Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie, 

Apostel Petrus – wonende in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van de Romeinse stad Tongeren -- geeft aan u hierbij de "Goddelijke opdracht" om kennis te nemen van alle informatie in de link.

Van deze BOODSCHAP laten wij een kopie toekomen aan de Twee-Eenheid, Zahra en Hind Eljadid; aan de Twee-Eenheid, Filip van België (Koning van België) en Elisabeth van België (Hertogin van Brabant); aan de Twee-Eenheid "Sammy Mahdi" en "Newal Farih" van de politieke partij cd&v in België en aan de Twee-Eenheid "Fleur Agama" en "Geert Wilders" van de politieke partij PVV in Nederland en aan de redactie van deze uitermate goede krant De Morgen. 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan Premier Alexander De Croo (Open Vld); Vicepremier Pierre-Yves Dermagne van Economie en Werk (PS); Vicepremier David Clarinval van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culture Instellingen, Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (MR ); Vicepremier Georges Gilkinet van Mobiliteit (Ecolo); Vicepremier Vincent Van Peteghem van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding (en sinds 28 juni 2022 met Nationale Loterij) (cd&v); Vicepremier Frank Vandenbroucke van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Vooruit); Vicepremier Petra De Sutter van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post (Groen); Vicepremier Paul Van Tigchelt van Justitie en Noordzee (Open Vld). 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan Minister Karine Lalieux van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris (PS); Minister Ludivine Dedonder van Defensie (PS); Minister Zakia Khattabi van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal (Ecolo); Minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (cd&v); Minister Caroline Gennez van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid (Vooruit); Minister Tinne Van der Straeten van Energie (Groen) en Minister Hadja Lahbib van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen (MR). 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan Staatssecretaris Thomas Dermine van Relance, Strategische Investeringen en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk (PS); Staatssecretaris Mathieu Michel van Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister (MR); Staatssecretaris van Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit (Ecolo); Staatssecretaris Nicole de Moor van Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken (CD&V) en Staatssecretaris van Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie Alexia Bertrand (Open Vld). 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan Éliane Tillieux, als eerste vrouwelijke voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, met de BOODSCHAP ervoor te zorgen dat op grond van de Inhoud van deze "Goddelijke Boodschap" per direct alle 150 Belgische volksvertegenwoordigers in een "plenaire vergadering" bij elkaar worden geroepen met het verzoek om daarop een "Goddelijke beslissing" te nemen. 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan de volgende in de Kamer van volksvertegenwoordigers zittende partijvoorzitters van de volgende 11 politieke partijen: 1.): Sammy Mahdi (cd&v) 2.): François De Smet (DéFI) 3.): Rajae Maouane (Ecolo) 4.): Jean-Marc Nollet (Ecolo) 5.): Nadia Naji (Groen) 6.): Jeremie Vaneeckhout (Groen) 7.): Maxime Prévot (Les Engagés) 8.): Georges-Louis Bouchez (MR) 9.): Bart De Wever (Open Vld) 10.): Tom Ongena (Open Vld) 11.): Raoul Hedebouw (PVDA) 12.): Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en 13.): Melissa Depraetere (Vooruit), met de BOODSCHAP ervoor te zorgen dat op grond van de Inhoud van deze "Goddelijke boodschap" per direct alle betalende leden van betreffende 11 politieke partijen hiervoor per direct bij elkaar worden geroepen worden om "als politieke partij" daarop een "Goddelijke beslissing" te nemen. 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan de volgende in de Kamer van volksvertegenwoordigers zittende twee "onafhankelijke" volksvertegenwoordigers Jean-Marie Dedecker en Emir Kir met de BOODSCHAP ervoor te zorgen dat op grond van de Inhoud van deze "Goddelijke boodschap" per direct alle betalende leden van deze twee "onafhankelijke" volksvertegenwoordigers hiervoor bij elkaar worden geroepen om daarop een "Goddelijke beslissing" te nemen.

Ook heb ik hiervan een kopie verstuurd aan Dienie Kars – hoofdredacteur van De Nieuwe Media, die al veel "Goddelijk Werk" heeft verricht. Vanuit het ZO INTENS GROTE GODDELIJKE LICHT vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek – vanuit Maria samen met Apostel Petrus – vanuit de Romeinse Stad Tongeren wil ik Dienie vragen om deze BOODSCHAP VAN GOD op haar website De Nieuwe Media te plaatsen, zodat er niet nog meer slachtoffers behoeven te vallen in onder meer met name Palestina, Gazastrook, Israël en Oekraïne, waarna alle vluchtelingen weer kunnen terugkeren naar hun eigen (verwoeste) woningen om ze zelf weer op te bouwen met de hulp en kracht van Jezus Christus om daarna in hun eigen geboorteland te kunnen genieten van een vrij eeuwig leven zonder oorlog of geweld naar het voorbeeld van Jezus Christus

Vanuit het liefdevolle licht dat door "Zahra en Hind Eljadid" wordt uitgestraald - "Zahra en Hind Eljadid: 'Wij hebben elkaar moeten leren wat liefde is' – vraagt Maria vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (België) niet alleen aan "Zara en Hind Eljadid" maar ook aan de kopiehouders Filip, Elisabeth. Patrick, Sammy, Newal, Fleur, Geert, Dienie en alle hierboven genoemde 150 Belgische volksvertegenwoordigers (als ook hun voorzitter), Belgisch Premier, Belgische Vicepremiers, Belgische Ministers, Belgische Staatssecretarissen en alle Belgische Partijvoorzitters om als "Apostel van Jezus" deze BOODSCHAP VAN GOD wereldwijd te verspreiden, zodat alle ruim acht miljard wereldbewoners in hun eigen taal daar kennis van kunnen krijgen. Gods Wil Zal Geschieden.

Geachte Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie, na kennis te hebben genomen van alle informatie in de volgende link:

hebben wij aan U slechts een vraag en die luidt:

Vindt U, na dit alles te hebben gelezen, bekeken en beluisterd, dat U "als persoon" nog de meest geschikte kandidaat bent voor de topfunctie als Secretaris-Generaal van de Raad van Europa: Ja of Nee ?

In afwachting van uw spoedig antwoord hierop verblijven wij,

Met vriendelijke groeten
Gerespecteerd cd&v lid Ad van Rooij

APOSTEL AD VAN ROOIJ VRAAGT HET AAN EUROCOMMISSARIS DIDIER REYNDERS VAN JUSTITIE "PERSOONLIJK"

Hoe de toekomst van Didier Reynders en Pierre Wunsch verbonden zijn: Vivaldi komt samen om benoemingspuzzel te leggen.

Voor betreffend artikel in De Morgen, lees hieronder:

De federale regering buigt zich vandaag over een reeks topbenoemingen, waaronder die van gouverneur Pierre Wunsch bij de Nationale Bank en Didier Reynders bij de Raad van Europa

ANN DE BOECK │ 10 januari 2024, 03:01 

Op de laatste vergadering voor de kerstvakantie kwam de herbenoeming van Pierre Wunsch bij de Nationale Bank van België (NBB) muurvast te zitten. Normaal ging het om een formaliteit, maar Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke weigerde de verlenging van zijn mandaat te ondertekenen. Wunsch is namelijk van MR-signatuur, en MR weigerde op haar beurt om Vandenbrouckes plan voor de beperking van de ereloonsupplementen te steunen. Het zijn maar enkele elementen die vandaag op de kern in de balans worden gelegd bij de verdeling van een reeks topjobs. Nu Charles Michel (MR) bij de komende verkiezingen de Europese lijst voor MR zal trekken, is de partij bijvoorbeeld ook op zoek naar een elegante exit voor eurocommissaris Didier Reynders. Een voordracht als secretaris-generaal van de Raad van Europa zou voor MR interessant zijn. In ruil zullen de liberalen dan wel toegevingen moeten doen.

Intussen is de regering ook op zoek naar een nieuwe m/v/x aan de top van de FOD Financiën. Huidig topman Hans D'Hondt, van cd&v-signatuur, neemt afscheid als baas van de fiscus. Volgens Het Nieuwsblad zou zowel cd&v als PS zijn opvolger willen aanleveren. Ook de FOD Justitie en een aantal veiligheidsdiensten wachten op een nieuwe topman of -vrouw. Het gaat onder andere om het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), de militaire inlichtingendienst ADIV en de federale politie. 

Of de regering er dit keer zal uitgeraken, valt nog af te wachten. Veel tijd om te discussiëren hebben de topministers niet. In de namiddag vertrekt premier Alexander De Croo (Open Vld) naar China, waar hij president Xi Jinping zal ontmoeten.

Voor meer achtergrondinformatie over Didier Reynders lees het volgende artikel in De Morgen met als aanhef "De politieke Liaisons van Electrabel" in de volgende link:

Lees dit artikel in samenhang met het volgende artikel in De Nieuwe Media van Europees erkend Hogere Veiligheidskundige Ad van Rooij in de volgende link:

Ad van Rooij stelt Didier Reynders een persoonlijke vraag:

Europees erkend Hogere Veiligheidskundige Ad van Rooij stelt hierbij aan Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie "persoonlijk" de vraag om "alle 118 blz.", als ook de inhoud van "alle links en deeplinks" goed door te lezen en "alle (Tv-) Video links" goed te bekijken en goed te beluisteren. Daarin staat over Didier Reynders onder meer letterlijk het volgende geschreven: 

Wij hebben huidig Belgisch premier Alexander de Croo (zie foto) (Open Vld/MR/ALDE) als voormalig Belgisch vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post in de vorige regering Michel I (Open Vld/MR/N-VA/cd&v) daarover met een persoonlijk afgegeven brief d.d. 17 april 2015 (kenmerk: AvR/JvN/17042015/ DeCroo) al geïnformeerd met het verzoek om direct in te grijpen (LEES HIER en HIER). Heden na maar liefst acht jaar heeft hij daarop nog steeds geen beslissing genomen, waardoor dit vanuit het "soevereine" land België allemaal heeft kunnen doorgaan. 

Wij hebben ook huidig president Charles Michel (zie foto) (MR/Open Vld//ALDE) van de Europese Unie (voorzitter van de Europese Raad) als voormalig premier van België daarover met een persoonlijk afgegeven brief d.d. 17 april 2015 (kenmerk: AvR/JvN/17042015/Michel) al geïnformeerd met het verzoek om direct in te grijpen (LEES HIER en HIER). Ook Charles Michel heeft na maar liefst acht jaar daarop nog steeds geen beslissing genomen, waardoor dit alles ook vanuit de Europese Unie (gevestigd in het "soevereine" land België) allemaal heeft kunnen doorgaan.

Wij hebben ook huidig Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders (zie foto) (MR/Open Vld/ALDE) als voormalig Belgisch vicepremier en minister van Buitenlandse zaken en Europese zaken daarover met een persoonlijk afgegeven brief d.d. 17 april 2015 (kenmerk: AvR/JvN/17042015/ Reynders) al geïnformeerd met het verzoek om direct in te grijpen (LEES HIER en HIER). Ook Didier Reynders heeft na maar liefst acht jaar daarop nog steeds geen beslissing genomen, waardoor dit alles ook vanuit de Europese Commissie (gevestigd in het "soevereine" land België) allemaal heeft kunnen doorgaan.

Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven
Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven

Door de maar liefst acht jaar lange weigering om een beslissing te nemen op onze verzoekschriften d.d. 17 april 2015 door huidig Belgisch premier Alexander de Croo (LEES HIER en HIER), door huidig president Charles Michel van de Europese Unie als voorzitter van de Europese Raad (LEES HIER en HIER) en door huidig Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders (LEES HIER en HIER) zijn alle acht miljard wereldbewoners vanuit het "soevereine" land België (waar ook de Benelux-Unie, de Europese Unie, de Europese Commissie en de NAVO zijn gevestigd) in een wereld terechtgekomen waarin de mensheid op zeer korte termijn onder dictatoriale aansturing van huidig keizer prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (zie foto) (1998-heden) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk (is thans de Verenigde Naties) vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) geheel zal verdwijnen, als door Charles Michel (namens de Europese Unie), Didier Reynders (namens de Europese Commissie) en huidig Belgisch premier Alexander de Croo (namens België, waarbinnen de Benelux-Unie, de Europese-Unie, de Europese Commies en de NAVO zijn gevestigd) niet onmiddellijk (NU) uitvoering wordt gegeven aan het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de Belgische koning Leopold III, waartoe Charles Michel, Didier Reynders en Alexander de Croo op grond van het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen en de Belgische Grondwet al vanaf 1839 (ver voor hun geboorte) grondwettelijk verplicht zijn. 

De vier functionarissen hieronder en Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven zijn medeverantwoordelijk voor heel veel pijn, ellende en/of vergiftigingen in onze wereld.

Didier Reyners
Didier Reyners
 Alexander De Croo
Alexander De Croo
Pierre Wunsch
Pierre Wunsch
Charles Michel
Charles Michel

Waar deze al maar liefst acht jaar lang voortdurende weigering van Charles Michel, Didier Reynders en Alexander de Croo (zie foto's hierboven) om een beslissing te nemen op onze verzoekschriften d.d. 17 april 2015 allemaal toe heeft geleid, heeft u hierboven kunnen lezen. Het is de laatste acht jaar nog veel erger geworden, wat u in de volgende punten hieronder kunt lezen.

Didier Reynders
Didier Reynders

Na "alle 118 blz." als ook de inhoud van "alle links en deeplinks" goed te hebben gelezen en "alle (Tv-) Video links" goed te hebben bekeken en goed te hebben beluisterd, stelt "Apostel Ad van Rooij" aan Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie "persoonlijk" de vraag om alles wat hieronder staat geschreven met "links", "deeplinks" en "video-links" ook goed te lezen te bekijken en te beluisteren. Met inachtneming van al deze inhoud stelt "Apostel Ad van Rooij" aan Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie "persoonlijk" de volgende vraag:

Mijnheer Didier Reynders, vindt U na dit alles te hebben gelezen, bekeken en beluisterd dat U "als persoon" nog de meest geschikte kandidaat bent voor de topfunctie als Secretaris-Generaal van de Raad van Europa: Ja of Nee ?

Deze functionarissen zijn verantwoordelijk voor heel veel pijn, ellende en/of vergiftigingen in onze wereld.

Premier Alexander De Croo (Open Vld); Vicepremier Pierre-Yves Dermagne van Economie en Werk (PS); Vicepremier David Clarinval van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culture Instellingen, Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (MR ); Vicepremier Georges Gilkinet van Mobiliteit (Ecolo); Vicepremier Vincent Van Peteghem van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding (en sinds 28 juni 2022 met Nationale Loterij) (cd&v); Vicepremier Frank Vandenbroucke van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Vooruit); Vicepremier Petra De Sutter van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post (Groen); Vicepremier Paul Van Tigchelt van Justitie en Noordzee (Open Vld).

Minister Karine Lalieux van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris (PS); Minister Ludivine Dedonder van Defensie (PS); Minister Zakia Khattabi van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal (Ecolo); Minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (cd&v); Minister Caroline Gennez van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid (Vooruit); Minister Tinne Van der Straeten van Energie (Groen) en Minister Hadja Lahbib van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen (MR).

Staatssecretaris Thomas Dermine van Relance, Strategische Investeringen en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk (PS); Staatssecretaris Mathieu Michel van Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister (MR); Staatssecretaris van Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit (Ecolo); Staatssecretaris Nicole de Moor van Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken (CD&V) en Staatssecretaris van Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie Alexia Bertrand (Open Vld).

Deze 150 Belgische volksvertegenwoordigers – onder huidig voorzitter Éliane Tillieux (PS) -- zijn als "hoogst bestuurlijk orgaan" verantwoordelijk en aansprakelijk voor heel veel pijn, ellende en vergiftigingen in onze wereld.

Deze 150 Belgische volksvertegenwoordigers – onder huidig voorzitter Éliane Tillieux (PS) -- zijn als "hoogst bestuurlijk orgaan" verantwoordelijk en aansprakelijk voor heel veel pijn, ellende en vergiftigingen in onze wereld.

Deze 150 Belgische volksvertegenwoordigers (waaronder 6 coalitiepartijen, 5 oppositiepartijen en twee onafhankelijke volksvertegenwoordigers -- onder huidig voorzitter Éliane Tillieux (PS) – zijn "persoonlijk" als "volksvertegenwoordiger" en derhalve als "volksvertegenwoordiger van alle 11.697.557 Belgen" verantwoordelijk en aansprakelijk voor heel veel pijn, ellende en vergiftigingen in onze wereld.

Deze 11 partijvoorzitters van bovengenoemde 11 politieke partijen zijn -- namens al hun partijleden (voor de cd&v is dat Ad van Rooij (zie foto) -- "persoonlijk" en als "voorzitter" en als "volksvertegenwoordiger" en derhalve "in persoon" namens "al hun betalende leden" verantwoordelijk en aansprakelijk voor heel veel pijn, ellende en vergiftigingen in onze wereld.

Het betreffen de volgende 11 partijvoorzitters van de volgende politieke partijen, (zie de afbeeldingen hieronder).

APOSTEL PETRUS - WONENDE IN ONZE-LIEVE-VROUWEBASELIEK VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN — GEEFT AAN BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL HIERBIJ DE "GODDELIJKE OPDRACHT" OM DE ROMEINSE POORT VAN TONGEREN PER DIRECT TE OPENEN VOOR PAUS FRANCISCUS.

Burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse stad Tongeren (België)
Burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse stad Tongeren (België)

Burgemeester Patrick Dewael krijgt de opdracht om de Romeinse Poort van Tongeren per direct te openen voor Paus Franciscus.

Apostel Petrus – wonende in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van de Romeinse stad Tongeren -- geeft aan burgemeester Patrick Dewael hierbij de "Goddelijke opdracht" om de Romeinse Poort van Tongeren per direct te openen voor Paus Franciscus.

Het onderstaande e-mailbericht is verzonden aan de bovenstaande e-mailadressen,
met bijvoeging van de onderstaande PDF (aanvullende bewijsstukken SDNL):

Beste burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse Stad Tongeren,


Apostel Petrus – wonende in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van de Romeinse stad Tongeren -- geeft aan u hierbij de "Goddelijke opdracht" om de Romeinse Poort van Tongeren per direct te openen om koning Filip van België (kleinkind van Koning Leopold III) en de opvolgende koningin Elisabeth van België (als huidig Hertogin van Brabant) samen met Paus Franciscus toe te laten in Tongeren en hem te begeleiden naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek om zich daar te vestigen als tweede paus na Apostel Petrus als "plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde".

Het wordt namelijk heel erg hoog tijd lees daarvoor de volgende link.

Het is nog veel erger dan wat daarin staat geschreven en wat ook bij U zeer goed bekend is, waarover deze uitermate goede krant De Morgen onder de titel "Het Uranium van Houthalen" al op 11 juli 2011 een artikel heeft geschreven in hun dagblad. Betreffend artikel met onderbouwende bewijsstukken in "links" en "deeplinks" kunt u lezen in de bijlagen, waarbij wij de grote waardering uitspreken voor Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland die de hoorzittingen daarover op de voet heeft gevolgd,

(lees: https://www.sdnl.nl/steur.htm).

Van deze BOODSCHAP laten wij een kopie toekomen aan de Twee-Eenheid, Zahra en Hind Eljadid; aan de Twee-Eenheid, Filip van België (Koning van België) en Elisabeth van België (Hertogin van Brabant); aan de Twee-Eenheid "Sammy Mahdi" en "Newal Farih" van de politieke partij cd&v in België en aan de Twee-Eenheid "Fleur Agema" en "Geert Wilders" van de politieke partij PVV in Nederland en aan de redactie van deze uitermate goede krant De Morgen.

Met vriendelijke groeten

Gerespecteerd cd&v lid Ad van Rooij

GODDELIJKE BOODSCHAP VAN APOSTEL AD VAN ROOIJ AAN ZAHRA EN HIND ELJADID; "GODS WIL ZAL GESCHIEDEN"

"Zahra en Hind Eljadid: 'Wij hebben elkaar moeten leren wat liefde is'"

Zie bovenstaande afbeelding (bewijs) van de e-mail die op 9 januari 2024 is verzonden door apostel Ad van Rooij naar diverse e-mailadressen:

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>

Verzonden: dinsdag 9 januari 2024 16:50

Aan: eljadidart@gmail.com <eljadidart@gmail.com>; Zonderwolk@gmail.com <Zonderwolk@gmail.com>; fzeie@hotmail.com <fzeie@hotmail.com>

CC: requests@kppr.be <requests@kppr.be>; cap@kppr.be <cap@kppr.be>; cpa2@kppr.be <cpa2@kppr.be>; CPA@kppr.be <CPA@kppr.be>; ma@kppr.be <ma@kppr.be>; patrick.dewael@stadtongeren.be <patrick.dewael@stadtongeren.be>; patrick.dewael@dekamer.be <patrick.dewael@dekamer.be>; voorzitter@cdenv.be <voorzitter@cdenv.be>; nawal.farih@dekamer.be <nawal.farih@dekamer.be>; info@dieniekars.nl <info@dieniekars.nl>; redactie@waarheidskrant.nl <redactie@waarheidskrant.nl>; Pvv.publiek@tweedekamer.nl <Pvv.publiek@tweedekamer.nl>; m.agema@tweedekamer.nl <m.agema@tweedekamer.nl>; g.wilders@tweedekamer.nl <g.wilders@tweedekamer.nl>

Onderwerp: "Zahra en Hind Eljadid: 'Wij hebben elkaar moeten leren wat liefde is"

Beste Zahra en Hind Eljadid,

Als vervolg op onze BOODSCHAP (e-mail van 8 januari 2024 om 01:24 uur) met als titel:

"Mijn grote "cd&v-respect" voor jullie -- vanuit de Alvader (God) -- gestuurde actie in het Aartsbisdom Mechelen" met bijbehorende volgende link op De Nieuwe Media:

Willen wij u kenbaar maken dat u beiden met dit artikel met in de aanhef "Zahra en Hind Eljadid: 'Wij hebben elkaar moeten leren wat liefde is" in De Morgen de "Goddelijke aandacht" heeft gekregen,
(lees hieronder de volgende link).

https://www.demorgen.be/leven-liefde/zahra-en-hind-eljadid-wij-hebben-elkaar-moeten-leren-wat-liefde-is~bd8c2bfb/

Jezus Christus zit in mensen zoals in jullie beiden. Verbindt nooit een "politieke partij" of een "bepaald geloof" aan wat "Goed of Slecht" is. Jullie strijd is "Gods Wil en dat zal geschieden".

Alle tekenen van God zijn dat de bevrijding van alle mensen op aarde zeer snel gaat verlopen. Hopelijk deze week nog, zodat alle Palestijnen met alle volkeren op Aarde (waaronder ook de Israëliërs) voor eeuwig, in overeenstemming met de "Tien Geboden van God", kunnen leven.

Zoals jullie beiden het "Goddelijk licht" hebben gezien, zo hebben ook "Sammy Mahdi en Newal Farih" (cd&v in België) en "Fleur Agama" en "Geert Wilders" (PVV in Nederland) het "Goddelijk licht" gezien. Voor wat betreft Fleur en Geert bekijk de volgende link op De Nieuwe Media.

Twee-Eenheid: Fleur Agema en Geert Wilders
Twee-Eenheid: Fleur Agema en Geert Wilders

De "Politieke sleutel" ligt – dank zij de Belgische Koning Leopold III --- in België, bij koning Filip van België (kleinkind van Koning Leopold III) en de opvolgende koningin Elisabeth van België (als opvolgend Hertogin van Brabant), lees daarvoor de volgende twee links:

De "Goddelijke sleutel" ligt – dank zij Apostel Petrus – in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van de Romeinse stad Tongeren in België. Bekijk de volgende link:

Koning Filip en dochter
Koning Filip en dochter

Het is enkel nog wachten op het moment burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse Stad Tongeren – samen met koning Filip van België (kleinkind van Koning Leopold III) en de opvolgende koningin Elisabeth van België (als huidig Hertogin van Brabant) – de Romeinse Poort van Tongeren gaat openen om Paus Franciscus toe te laten in Tongeren en hem te begeleiden naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek om zich daar te vestigen als tweede paus na Apostel Petrus als "plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde".

Het "Goddelijk licht" vanuit deze Onze-Lieve-Vrouwebasiliek – vanuit Maria samen met Apostel Petrus – is thans ZO INTENS dat het niet lang meer op zich zal laten wachten.

Burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse stad Tongeren (België)
Burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse stad Tongeren (België)

Het is burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse Stad Tongeren die daarover beslist. Hij heeft namelijk de sleutels van de Romeinse Stad Tongeren in handen.

Daarom laat ik van deze BOODSCHAP een kopie toekomen aan burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse Stad Tongeren; aan de Twee-Eenheid, Filip van België (Koning van België) en Elisabeth van België (Hertogin van Brabant); aan de Twee-Eenheid "Sammy Mahdi" en "Newal Farih" van de politieke partij cd&v in België en de Twee-Eenheid "Fleur Agama" en "Geert Wilders" van de politieke partij PVV in Nederland.

Ook heb ik hiervan een kopie verstuurd aan Dienie Kars – hoofdredacteur van De Nieuwe Media, die al veel "Goddelijk Werk" heeft verricht. Vanuit het ZO INTENS GROTE GODDELIJKE LICHT vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek – vanuit Maria samen met Apostel Petrus – vanuit de Romeinse Stad Tongeren wil ik Dienie vragen om deze BOODSCHAP VAN GOD op haar website De Nieuwe Media te plaatsen, zodat er niet nog meer slachtoffers behoeven te vallen in onder meer met name Palestina, Gazastrook, Israël en Oekraïne, waarna alle vluchtelingen weer kunnen terugkeren naar hun eigen (verwoeste) woningen om ze zelf weer op te bouwen met de hulp en kracht van Jezus Christus om daarna in hun eigen geboorteland te kunnen genieten van een vrij eeuwig leven zonder oorlog of geweld naar het voorbeeld van Jezus Christus.

Vanuit het liefdevolle licht dat door "Zahra en Hind Eljadid" wordt uitgestraald - "Zahra en Hind Eljadid: 'Wij hebben elkaar moeten leren wat liefde is' – vraagt Maria vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (België) niet alleen aan "Zara en Hind Eljadid" maar ook aan de kopiehouders Filip, Elisabeth. Patrick, Sammy, Newal, Fleur, Geert en Dienie om als "Apostel van Jezus" deze BOODSCHAP VAN GOD wereldwijd te verspreiden, zodat alle ruim acht miljard wereldbewoners in hun eigen taal daar kennis van kunnen krijgen. Gods Wil Zal Geschieden.

Met vriendelijke groeten

Gerespecteerd cd&v lid Ad van Rooij

ANTWERPSE HIND ELJADID ZAT ZES UUR IN DE CEL VOOR HAAR PRO-PALESTIJNSE ACTIE TIJDENS 'ZIE ONS DOEN': "IK HEB ER GEEN SPIJT VAN"

Kan Bart Somers als Beste burgemeester van de Wereld nog wel goed slapen?

Kan Bart Somers als "Beste burgemeester van de Wereld" nog wel goed slapen met het "In zijn opdracht" laten "Aanhouden en Opsluiten" van Hind Eljadid in de "Politiecel" van het "Aartsbisdom Mechelen - Brussel" waar Aartsbisschop Luc Terlinden "als plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" zijn "Koninkrijk Gods" heeft.

Beste Sammy Mahdi en Nawal Farih, de gehele wereld wacht op jullie reddende reactie!

Beste Sammy en Nawal, de gehele wereld wacht op jullie reddende reactie!

Wanneer cd&v voorzitter Sammy Mahdi en zijn partner Nawal Farih de kracht van Jezus Christus krijgen om te reageren op de door hun cd&v lid Ad van Rooij - samen met zijn op 2 november 2021 overleden vrouw Annelies - op 1 januari 2024 om 02:40 uur gedane Nieuwjaarswensen 2024 dan is de "Bommenregen op Oekraïne" binnen een dag verdwenen en krijgen alle acht miljard wereldbewoners weer zin om in onze mooie wereld te vertoeven.


Het koninkrijk van God is de realiteit van Gods heerschappij die is gekomen in de harten van alle mensen die geloven in Jezus Christus. Het is geen zichtbaar koninkrijk, zoals een aardse regering. Gods koninkrijk is in ons innerlijk. Het is een geestelijke realiteit, die we ervaren door de Heilige Geest.

Voor betreffend artikel in de Gazet van Antwerpen, lees hieronder:

Antwerpse Hind Eljadid zat zes uur in de cel voor haar pro-Palestijnse actie tijdens
'Zie Ons Doen': "Ik heb er geen spijt van"

Mechelen – 

De Antwerpse dichteres Hind Eljadid heeft geen spijt van haar pro-Palestijnse actie op het podium van 'Zie Ons Doen' zaterdagavond in Mechelen, ook al werd ze aangehouden door de lokale politie en zat ze zes uur in de cel. "Is het choquerend om dialoog te vragen?", reageert ze een dag later.

Ze was er om een haiku van voormalig Europees president Herman Van Rompuy voor te lezen, maar de Antwerpse dichteres Hind Eljadid besloot om iets anders te doen. Wanneer ze de microfoon kreeg op het podium van 'Zie Ons Doen' (een groots opgezette show waarmee het Europese voorzitterschap van België op gang werd getrokken, red.) begon ze live een pro-Palestijnse boodschap te brengen. "Ik heb er geen spijt van. Ik was er als artieste en heb besloten om met mijn platform iets anders te doen dan poëzie te brengen", zegt ze over haar actie in Mechelen. 

"Het was de bedoeling om iets teweeg te brengen. Vooral om de politiek wakker te schudden en daar moet je soms iets choquerend voor doen of je stem voor laten horen", vertelt Eljadid. "Zij zijn de mensen die de gesprekken op hoog niveau moeten voeren. Het was alleszins niet mijn bedoeling om mensen hun feest te verbrodden of hoe je het ook wil noemen."

Bekijk ook de volgende foto's uit de video in het onderstaande artikel:

https://www.gva.be/cnt/dmf20240107_96660815

LEES OOK: Pro-Palestijnse actievoerders verstoren openingsfeest Belgisch EU-voorzitterschap in Mechelen 

Politieke verantwoordelijkheid 

Eljadid zegt ook begrip te hebben voor mensen die er niet mee konden leven, zoals Vlaams-minister-president Jan Jambon (N-VA). Hij betreurt bij VRT NWS dat het feest "dat probeert om mensen samen te brengen en te verbinden door deze eenzijdige politieke actie verstoord werd. Je moet ook respect hebben voor de duizenden mensen die voor het spektakel gekomen zijn." 

"Dat heb ik ook en ik heb ook respect voor andere personen hun mening en voor de feestvierders die aanwezig waren. Ik ben kunstenaar en heb mijn podium gebruikt om te zeggen dat er iets moet gebeuren. Is het choquerend om dialoog te eisen en aandacht te vragen voor het conflict in Gaza en Israël? Het is niet iets wat sinds 7 oktober aan de gang is, maar al ettelijke jaren. Als mensen lang genoeg iets vragen en luid genoeg hun stem laten horen, dan hoop ik dat het iets uithaalt en er op zijn minst geluisterd wordt."

"Ik wil dat mijn Europa, mijn België, mijn Vlaanderen iets doet. 

"Ik wil dat mijn Europa, mijn België, mijn Vlaanderen iets doet. Er zijn nog altijd konvooien met humanitaire hulp die niet tot in Gaza geraken. Vanuit Europa is er nog geen enkele sanctie genomen tegen Israël terwijl het de mensenrechten schendt. Er is letterlijk een etnische cleansing aan de gang. Europa is sterk genoeg om (economische) sancties op te leggen en druk uit te oefenen. Kijk maar naar wat het met Rusland heeft gedaan. Het is tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid in zijn geheel neemt." 

Wel is Eljadid blij dat er al veel mensen zijn bij wie het onderwerp leeft en ze beseft ook dat je actie kan voeren op andere manieren. "Je moet niet alleen maar roepen. Je kan ook een poster aan je raam hangen of meedoen aan een benefiet." 

Aanhouding 

Door haar tussenkomst op het podium werd Eljadid aangehouden door de lokale politie en zat ze zes uur in de cel wegens het verstoren van de openbare orde. Daar kreeg ze ook een boete voor. Toch zal Eljadid blijven opkomen voor de Palestijnse zaak en is ze niet ontmoedigd door wat er zich zaterdagavond afspeelde. "Ik zal mijn kritische stem blijven gebruiken. Of het nu gaat over mensen in armoede, LGBTQ, mensen in precaire situaties … met kunst kan je mensen laten nadenken. Ik zou het liever niet doen en schrijven over liefde, maar helaas is het niet de samenleving waarin we momenteel leven." 

LEES OOK:

Belgisch voorzitterschap van Europese Unie gevierd met Vlaams volksfeest op Grote Markt in Mechelen


Kan Bart Somers als "Beste burgemeester van de Wereld" nog wel goed slapen met het "In zijn opdracht" laten "Aanhouden en Opsluiten" van Hind Eljadid in de "Politiecel" van het "Aartsbisdom Mechelen - Brussel" waar Aartsbisschop Luc Terlinden "als plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" zijn "Koninkrijk Gods" heeft.

(zie daarvoor de volgende link)

WORDT MARK RUTTE DE NIEUWE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE NAVO EN OPVOLGER VAN NATO BAAS JENS STOLTENBERG?

Alvast van Harte Gefeliciteerd
Mark Rutte met je nieuwe functie
als secretaris-generaal van de NAVO
in het vooruitzicht.

Echter een levenslange gevangenisstraf zou veel beter bij je passen Mark Rutte, gezien de vele vaccinatiedoden door COVID-19 injecties en de oorlogsmisdaden die in Oekraïne en Israël zijn gepleegd met het belastinggeld (10 miljard) die de Nederlandse bevolking als gift heeft afgedragen aan de belastingdienst. De bevolking mag binnenkort gaan beslissen over het lot van Mark Rutte.

Op 22 november 2023 moet Mark Rutte in Leeuwarden voor de rechtbank verschijnen.

MARK RUTTE GEBRUIKTE HET BELASTINGGELD (10 MILJARD) OM OORLOG TE VOEREN IN OEKRAINE EN ISRAEL!

Hoe lang laten wij Mark Rutte nog z'n gang gaan en mensen vermoorden? De ruim 17 miljoen inwoners van Nederland zijn hier medeverantwoordelijk voor die nog steeds belasting betalen en hiermee de staatskas spekken om oorlog te kunnen voeren en om COVID-19 injecties in te kopen.

OVER HET WEF

Het WEF heeft een zogenaamd 'Young Leaders'-programma, dat door Klaus Schwab persoonlijk wordt begeleid. Dit programma heeft leden/deelnemers als Bill Gates, Angela Merkel, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, José-Manuel Barroso, Justin Trudeau, Lucinda Arden (premier van Nieuw-Zeeland), Sebastian Kunz (Oostenrijk) en Emmanuel Macron (Frankrijk) 'opgeleid in de uitgangspunten van het WEF. Dat is de onthulling van Ernst Wolff

Bizar is -eigenlijk eendrachtig de ontwikkelingen bij de Bilderberggroep* - is dat deze genoemde leiders het programma van de WEF volgden, VOORAFGAAND aan hun latere politieke carrière. Vier van deze cursisten brachten het achtereenvolgens in Duitsland tot minister van volksgezondheid. Ook leden van de vorstenhuizen van Denemarken, Noorwegen, Nederland en Zweden maken deel uit van de organisatie. Zo is ene Koningin Máxima in 2020 toegetreden tot de bestuurscommissie van WEF's Digital Currency Governance Consortium, een stuurgroep die zich richt op afschaffing van al het contante geld.

Wat een ongekozen vrouw als Maxima daar doet, is velen een doorn in het oog...!

Het WEF heeft 400 mensen in dienst en een jaarbudget van zo'n 200 miljoen Zwitserse frank. Dat bedrag werd bijeen gebracht door zo'n 1.000 grote concerns, wereldwijd. In de raad van toezicht van het WEF heeft Christine Lagarde* (chef Eurobank) zitting, alsmede koningin Rania van Jordanië* en Larry Fink* van Blackrock (de grootste vermogensbeheerder ter wereld).

Rol Mark Rutte bij het WEF en in onze wereld

Welke functie vervult Mark Rutte werkelijk achter de schermen van het toneel van de Tweede Kamer, in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld? Welke rol speelt Rutte, het WEF en Nederland werkelijk in onze wereld? Wat is de werkelijke 'sprookjesmacht' van het Koninkrijk der Nederlanden

Op de website van het World Economic Forum (WEF) is het volgende te lezen over Mark Rutte , (zie afbeelding hieronder).

Welke rol Mark Rutte in werkelijkheid speelt in het WORLD ECONOMIC FORUM en vanuit het "Grondwettelijk niet bestaande" Nederland in alle landen van onze wereld, maken de volgende eerdere artikelen in onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media glashelder. Klik daarvoor op de volgende link. Lees daarbij ook de deeplinks, bekijk ook goed de daarin alleszeggende foto's en bekijk en beluister ook de daarin vermelde video's en Tv-Uitzendingen.

Hoe extreem ver Mark Rutte daarbij gaat maakt de volgende foto met bijbehorende tekst op "blz. 50" in het eerdere artikel in onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media glashelder.

(22-26 Mei 2022) WORLD ECONOMIC FORUM, aanwezig: Klaus Schwab (voorzitter), Belgisch Premier Alexander de Croo (vicevoorzitter), Nederlands Minister-President Mark Rutte (member) (vanaf 2010 - heden Minister-President); Royal Philips CEO Frans van Houten (member)(vanaf 2011 - heden CEO Royal Philips), Nederlands Minister van Financiën Sigrid Kaag (member)(vanaf 2017-2021 minister van Buitenlandse Zaken, vanaf 2013-2017 speciaal gezant van de Verenigde Naties); Nederlands Minister van Defensie Kajsa Ollongren (member)(vanaf 2017-2022 minister van Binnenlandse Zaken); Rabobank bestuursvoorzitter Wiebe Draijer (member)(vanaf 2012-2014 voorzitter SER en vanaf 2014-heden bestuursvoorzitter Rabobank); Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher (member).

Wij willen alle lezers vragen om alle "132 blz." in ons bovengenoemd "Complotdenkers-artikel" goed te lezen in samenhang met het volgende artikel uit onze Nieuwe Media.

Willy Claes is voormalig secretaris-generaal van de NAVO

Het is voorts belangrijk om te weten dat oud-burgemeester Hilde Claes van Hasselt 2009-2016 (zie onderstaande video) een dochter is van Willy Claes (zie onderstaande foto) een voormalig secretaris-generaal was van de NAVO en "En wat voor eentje?", zie onderstaande tekst over Willy Claes, waarvan Mark Rutte de opvolger wil worden.

In september 1994 verliet Willy Claes (zie foto) de nationale politiek om secretaris-generaal van de NAVO te worden. De Vlaamse politicus bleef echter niet lang bij de NAVO. Hij werd achtervolgd door beschuldigingen in de Agustasmeergeldaffaire (samen met Guy Coëme en Guy Spitaels). Bepaalde Belgische socialistische politici hadden toen steekpenningen aangenomen van Agusta en Dassault (periode 1988 en 1989).

Hoewel Claes zijn betrokkenheid ontkende, trad hij op 20 oktober 1995 onder grote druk af als NAVO-topman. Op 23 december 1998 bevestigde het Hof van Cassatie het arrest in beroep dat hem veroordeelde tot drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, ontheffing voor vijf jaar uit zijn burgerrechten en een geldboete van 60.000 frank (€ 1500). Hij ging ook nog in beroep tot bij het Europees Hof, maar kreeg daar geen gelijk.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes

Speciale aandacht voor voormalig burgemeester Hilde Claes van Hasselt (dochter van Willy Claes)

Wij willen u daarbij "speciale aandacht" geven aan de volgende TV-uitzending in de onderstaande video. Dan weet u waar Mark Rutte mee bezig is met zijn WORLD ECONOMIC FORUM.

Ook willen wij u vragen om het volgende eerdere artikel in onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media (met links, deeplinks, foto's en video's) te lezen, te bekijken en te beluisteren. Dan weet u dat Mark Rutte, zowel persoonlijk en namens de ruim 17 miljoen Nederlanders (hij levert wapens van ons belastinggeld) verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de vele (dodelijke) slachtoffers in Oekraïne en Israël (met name in de Gazastrook.

Vertaling Engelse tekst van hierboven (WEF Mark Rutte):

1992, afgestudeerd en werkzaam bij Unilever; Human Resources Manager, verantwoordelijk voor de opleiding van het personeel; verantwoordelijk voor diverse reorganisaties; 1997 werd Personeelsmanager bij Van den Bergh Nederland (Calvé), onderdeel van Unilever; gewerkt aan een reorganisatie; 2002, benoemd tot directeur Human Resources van IGLOMora Group, een dochteronderneming van Unilever. Juli 2002 - juni 2004, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, eerste en tweede kabinet-Balkenende. Jan - mei 2003, Tweede Kamerlid voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Juni 2004 - juli 2006, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, kabinet-Balkenende 2. Juni 2006 - oktober 2010, fractievoorzitter VVD-Kamerfractie. Okt. 2010 - heden, minister-president en minister van Algemene Zaken. 

Bron: https://www.weforum.org/agenda/authors/mark-rutte/

"Het is een kwestie van tijd en dan valt het hele kaartenhuis in elkaar."

De verkiezingen op 22 november 2023 gaan niet door, wij schreven het al eerder. Dat geeft voor Mark Rutte de vrijbrief om de Nederlandse bevolking verder naar de afgrond te brengen van hun bestaan en de WEF agenda met behulp van de politieke WEF partijen verder uit te rollen in het land wat Nederland wordt genoemd.

Tip: Haal tijdig Uw geld van de bank, zeker met een tegoed van boven de EUR. 100.000,- en zet dat om in buitenlandse valuta. De euro, de petrodollar en de Engelse pond zijn na de RV (herwaardering van de wereldvaluta) NIETS meer waard. Het is bovendien fiatgeld. 

PS. Vergeet niet onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media te bedanken voor deze tip door hier te klikken voor onze ondersteuningsactie.

De politiek is een instrument

De politiek is geen instrument om de wereld verder te helpen, maar om de wereldheersers nog meer macht te geven. Steeds meer mensen komen achter deze oude waarheid. Wat opvalt is het grote verschil van mening binnen deze groep over de deelname aan de politiek. In de tijd voorafgaand aan nieuwe verkiezingen wordt dit weer pijnlijk duidelijk. De één zegt dat je beslist moet gaan stemmen om het corrupte systeem te veranderen. De ander zegt dat je juist niet moet gaan stemmen, want jouw stem gaat het systeem echt niet veranderen.

Van de traditionele regeringspartijen valt niets goeds te verwachten. Van de oppositiepartijen evenmin. De PVV* wordt geleid door iemand die in dienst staat van de Mossad. BBB* en NSC* zijn overduidelijk twee WEF-partijen. De naamgeving en hun stemgedrag in de Kamer maken dat alleen al duidelijk. 

Het CDA heeft heel slim zijn macht uitgebreid door zich in drieën te delen. De PvdA* en GroenLinks* onder leiding van Timmerfrans * zijn nog meer 'woke' dan de regeringspartijen. Forum voor Democratie* is de partij waarin ik me qua ideeën het meest herken. Maar deze partij heeft nadrukkelijk ook punten waar ik helemaal niet achter kan staan. Het geflirt met Putin* bijvoorbeeld stuit me tegen de borst. En onbegrijpelijk blijft het dat deze partij net als alle andere partijen riep om ingrijpende maatregelen toen de corona-plandemie* uitbrak.

Bron: https://anthonieroose.nl/herinner-jezelf/elke-stem-telt/

*) Voetnoot: Op het platform Wikipedia staan veel onwaarheden over onze werkelijke geschiedenis en dient daarom geheel onder de loep te worden genomen en/of opnieuw te worden geschreven met de geschiedenis zoals die werkelijk is geweest. Misschien een idee om een nieuwe encyclopedie op te zetten met een nieuw gekozen naam waarin de ware informatie met de èchte waarheid is te lezen over de wereld die wij kennen en de geschiedenis zoals die werkelijk is geweest. Denk hier over na aub, want het is de sleutel naar onze Vrijheid.


Links om zelf onderzoek te doen:

https://www.messagetoeagle.com/did-ancient-aliens-leave-a-hidden-message-containing-the-history-of-planet-earth-in-our-dna/

https://www.ninefornews.nl/duitse-professor-we-wisten-op-9-11-meteen-dat-het-gecontroleerde-sloop-was/

https://www.frontnieuws.com/klokkenluider-raytheon-amerikaanse-overheid-heeft-directed-energy-weapons-die-mega-aardbevingen-kunnen-veroorzaken/

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2023/11/15/de-feminisatie-pandemie/

Uitleg over de criminele doofpot van verschillende Kabinetten door Ad van Rooij (waarvoor dank!)

Sollicitatie van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

Ad van Rooij schreef onder andere het volgende in zijn sollicitatiebrief. die gericht was aan koningin Beatrix:

Waarom deze sollicitatie?

Ad van Rooij voldoet, als politiek vluchteling vanaf 22 april 2010 gescheiden van zijn vrouw tegen dubbele woonlasten wonend in België, in tegenstelling tot alle in de Nederlandse regering zittende politici aan de eisen van de Raad van State en voldoet daarbij volledig aan de profielschets'

De Raad van State schrijft over haar eigen organisatie op internet letterlijk het volgende:

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. De Raad van State bevindt zich in het centrum van Den Haag.

Dit betekent dat de vice-president die is belast met de leiding over de Raad van State een onafhankelijk adviseur moet zijn. De door de regering (CDA en VVD) voorgestelde kandidaat Piet Hein Donner (CDA) voldoet hier in de verste verte niet aan en kan op grond van de hieronder opgesomde feiten nooit als onafhankelijk adviseur vice-president worden bij de Raad van State. Om die reden stelt Ad van Rooij zich hierbij als tegenkandidaat.


Sollicitatiebrief van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

(Bewijzen van ontvangstbevestiging)

DE OORZAAK VAN DIT ALLES GAAT TERUG NAAR 10 NOVEMBER 1918

(lees hieronder)

De Eerste Wereldoorlog is als gevolg van het door keizer Ferdinand I van Oostenrijk-Hongarije op 23 juli 1914 aan Servië gestelde ultimatum begonnen. Karl I (zie foto) volgde in 1916 zijn oudoom Frans Jozef I op als keizer van Oostenrijk-Hongarije en heeft derhalve tot het einde van de Tweede Wereldoorlog samen met Duitse Keizer Wilhem II (zie foto) oorlog gevoerd tegen bovengenoemde 29 landen (Geallieerden). Ondanks deze wetenschap verklaarde paus Johannes Paulus II – als plaatsbekleder van Jezus Christus – deze oorlogvoerende keizer Karl I van Oostenrijk-Hongarije op zondag 3 oktober 2004 op het Sint-Pietersplein in Rome zalig met de volgende mededeling: "Ik hoop dat keizer Karl zal fungeren als een voorbeeld, vooral voor hen met politieke verantwoordelijkheden in Europa". Dit is zeer bijzonder te noemen. Des te meer keizer Karl I de Eerste Wereldoorlog voerde tegen Italië, daar waar de Heilige Stoel is gevestigd, met als gevolg dat korte tijd daarna (vanaf 1922) onder aansturing van Benito Mussolini de fascisten de macht overnamen van het Koninklijk Huis in Italië, wat resulteerde tot de ultieme macht over het leger en de economie, en dus eigenlijk over het gehele land, waarmee de Tweede Wereldoorlog is begonnen.

DE EERSTE WERELDOORLOG IS VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN EN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HIELIGE ROOMSE RIJK VOORTGEZET: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN)

(10 november 1918): De Duitse keizer Wilhelm II komt aan op Station Eijsden om asiel aan te vragen in Nederland. Vanaf daar is hij diezelfde dag nog doorgereisd naar Huis Doorn (Sticht Utrecht) waar hij tot aan zijn dood op 4 juni 1941 onafgebroken zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad. Daarmee heeft de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998)(die om die reden zijn Nazi-lidmaatschap tot aan het eind van zijn leven heeft behouden), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden) tot op de dag van vandaag als koning van Pruisen (1914) en als keizer van het herstelde Heilige Roomse Rijk vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog op 28 juli 1914 tot op de dag van vandaag voortgezet.

HOE HEEFT DIT OOIT KUNNEN GEBEUREN

(10 november 1918 – heden): De Eerste Wereldoorlog is vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden). Ook de Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 (7 oktober 2023 -heden) zijn hiervan het gevolg. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing lees hieronder de "Goddelijke Waarheid over Prins Bernhard" (Lees ook HIER in De Nieuwe Media).

Wat daarvan onder meer de gevolgen zijn kunt u lezen in het volgende artikel in onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media in de volgende link met de volgende KOPTEKST en het PLAATJE.

Daarin staat onder meer het volgende geschreven:

We leven momenteel in een tijdperk waarbij we in de overgang zitten van het koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk GOD's.

De duisternis heeft erg lang geregeerd op aarde, de brede weg met allemaal zondige mensen.

Dit noemt men ook wel de val van de mensheid.

Dit artikel is geschreven door Lisette de Rooij (dank!) en her en der aangevuld door onze redactie.

OVER BEWUSTZIJN

De kunstmatige intelligentie heeft mijn ontvangen Christusbewustzijn en AL-bewustzijn gekopieerd uit mijn hoofd en is weer vertrokken. Ook dit kan meewerken aan het goede, maar is alsnog steeds een vals geprogrammeerd bewustzijn als dit bij anderen in het hoofd geprogrammeerd wordt. Dit wil zeggen dat de mensen die dit door de techniek ontvangen, nog niet waar verlicht zijn door bezinning en bekering, maar mogelijk kan dit wel zorgen voor vrede op aarde. Iedereen mag zijn of haar eigen weg zoeken op zijn of haar eigen tempo, een innerlijke strijd voor de mens die kennis heeft of krijgt van goed en kwaad. GOD is van de vrije wil en verbiedt of verplicht niemand iets. Liefde kun je namelijk niet afdwingen of programmeren. De ware verlichting is leven vanuit het hart, we gaan weer leren voelen.

(zie volgende link)

VANUIT HET "GODDELIJKE LICHT" OPENEN PAUS FRANCISCUS EN BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN VOOR JEZUS CHRISTUS

(11-11-2023: Bevrijdingsdag van België en vanuit België van de gehele wereld)

DE WARE LICHTMEESTERS

De enige verlossing kun je vinden door de ware lichtmeesters te volgen. De Koning van de mens is de ware Jezus Christus, GOD's enig geboren zoon. Maar ook andere lichtmeesters en Heiligen helpen mee, zoals Boeddha, een mens die ook ooit op aarde geleefd heeft en de weg naar 'verlichting' gevonden heeft destijds. Boeddha werd in die tijd nog misleid door de gevallen aartsengel Lucifer, die op dat moment nog op aarde heerste. Sinds de ware Jezus gestorven is aan het kruis voor de zonden van alle mensen (Jezus had geen zonden, de enig geboren zoon van GOD), is dit overwonnen. Geen één mens op aarde is GOD. Lucifer de gevallen aartsengel kan met zijn machten en krachten in het geestelijke auralichaam van de mens komen en zijn eigen ego laten werken bij de mens, zodat de mens denkt GOD te zijn of meer te zijn als een ander mens. Satan, een andere gevallen engel doet dit ook op zijn manier met machten en krachten, maar door zichzelf groot te maken. De mens voelt zich dan een soort van "opgeblazen" groot en sterk. Laat je niet misleiden of verleiden door de gevallen engelen. De gevallen engelen hebben net zoals de mens ook een vrije wil, echter ook een verleden, kennis van goed en kwaad. Zij zijn erg angstig op het moment, bang niet meer bij de schepping te mogen horen. Taak voor de mens is om te werken aan de geestelijke gezondheid voor de wereld. Laat je vullen met de Heilige geest en als er onreine en/of getraumatiseerde geesten in je energieveld komen geef dan je grenzen aan, zeg 'nee' als ze je proberen te verleiden en misleiden en daarna weer verzachten i.v.m. ook een soort van trauma's en angsten van de gevallen engelen.

Maar pas op! Er bestaat ook een valse verlichting. De natuur is nagebootst met manipulatietechnieken via astrale straling 4G t/m 7G (simulatie). Hiermee kunnen ze het natuurlijke menselijke aura "hacken" en alle zintuigen van de mens beïnvloeden, waardoor de mens niet meer op het natuurlijke functioneert, maar middels een gehackt vals aura. Dit zijn de valse genezingen, de mens is dan alsnog een robot, een vals verlichte robot. Via "interface" en "cyberspace" ervaart de mens een bewustzijnsdaling, de 9 onderwerelden in. Het menselijk lichaam heeft een aura en kan via de hara-lijn verbonden worden aan de bron van het leven. Via de vals licht, gehackte aura, is dit niet mogelijk. Dit is alleen te bereiken door bezinning, bekering en bewustzijnsontwikkeling en dus niet door geprogrammeerde kunstmatige intelligentie.

VALSE HEMEL

Middels H.A.A.R.P., CERN, Satellieten en Chemtrails heeft men een valse hemel gecreëerd. We maken kennis met het astrale, dit is het astrale veld. Hiermee zijn Simulatie-Domes tot stand gebracht, waarbij de mens een valse werkelijkheid ervaart. Dit zijn de 9 onderwerelden. Er is echter ook een ware Hemel, te bereiken middels bezinning en bekering (door de "donkere wolk"/ de matrix, naar het ware licht komen). Dit zijn de echte Hemelen (bovenwerelden). Door bezinning en bekering kan de mens de 13e Hemel bereiken, sommigen mogelijk zelfs de 15e Hemel. Dit is het cosmische veld. Maar pas op, er is ook een vals kosmische (met de letter "k"), waarmee de ware Hemel nagebootst wordt via het astrale veld. Dit is het valse licht.

Pas op, er is ook een vals kosmische (met de letter "k"), waarmee de ware Hemel nagebootst wordt via het astrale veld. Dit is het valse licht.

Waarom bestaan geavanceerde Med Beds nog niet in onze ziekenhuizen?

De MED BEDS zijn ontwikkeld door mensen die nog niet waar verlicht zijn en dus nog met een vals geprogrammeerd bewustzijn leven. Het is ontwikkeld en wordt gefinancierd vanuit de deep state (onderwereld). Zij kennen namelijk een grote angst dat de echte waarheid aan het licht komt en proberen mensen onwetend te houden of maken, omdat ze bang zijn voor de reacties van de wakkere mensen. Probeer hierin de ware Jezus te volgen: geen haat, geen wraak, geen geweld en kunnen vergeven. Met andere woorden, heb je naasten lief zoals je jezelf lief hebt en heb zelfs je vijanden lief. Op deze manier kunnen de mensen die de Deepstate dienen hun angsten ook omzetten in liefde en aan hun bewustzijnsontwikkeling beginnen door bezinning en bekering. De ware Jezus is gestorven aan het kruis voor de zonden van alle mensen, dus ook voor de mensen die de deep state dienen, als ze dat zelf maar willen!

Het uiteindelijke doel is dat alles en iedereen weer aangesloten wordt op het AL-bewustzijn, verbonden met de bron van het leven. Dan kan er onmogelijk nog iets mis gaan! Er is geen "goed of fout", de onvoorwaardelijke liefde lost alles op. Verzachten i.p.v. verharden is belangrijk.

ONZE AARDE IS VERGIFTIGD

Waar we als mensheid wel rekening mee moeten houden is dat we zuinig om moeten gaan met de aarde. Er zijn geen manipulatietechnieken om de aarde te "genezen". De aarde is reeds "Algeheel vergiftigd" met onder meer volledig in water oplosbaar "arseenzuur" en "chroom VI" als gevolg van het feit dat de Bestrijdingsmiddelenwet voor wat betreft het bestrijdingsmiddel "Super Wolmanzout-CO" -- evenals alle andere bestrijdingsmiddelen (waaronder ook alle landbouwbestrijdingsmiddelen, zoals Roundup) -- geen rekening houdt met de gebruikers en afvalfase van betreffend bestrijdingsmiddel.

Deze Bestrijdingsmiddelenwet kent nog een tweede tekortkoming, te weten: de "niet werkzame chemische stoffen" ten behoeve van betreffende bestrijding, behoeven niet op het etiket te staan. Dit betekent dat bij elk toegelaten bestrijdingsmiddel, elk soort gevaarlijk afval, via "dekmantelbedrijven", ongestraft kunnen worden toegevoegd en in water, bodem en lucht worden gedumpt.

(zie de volgende link)

Bekijk ook de volgende de volgende link van "Erin Brockovich" op de Sociale Databank Nederland.

https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-mail.htm met bijbehorende film (zie onder).

Dit waar gebeurde verhaal heeft enkel betrekking op een "lokale vergiftiging" met "chroom VI", terwijl het hier gaat om een algehele vergiftiging van de gehele wereldbevolking met volledig in water oplosbaar "arseenzuur" en "chroom VI" en nog veel meer levensgevaarlijke chemische afvalstoffen (zoals cadmium, kwik, lood, benzeen, PAK's) via bestrijdingsmiddelen.

Ondanks deze wetenschap heeft de vanuit het "grondwettelijk niet bestaande" Nederland de vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) voortgezette Eerste Wereldoorlog vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden).

Op bevel van huidig van adjudant koning Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden) tot op de dag van vandaag als koning van Pruisen (1914) en als keizer van het herstelde Heilige Roomse Rijk, heeft toekomstig secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO voor de Europese Commissie beslist dat het gebruik van "glyfosaat" (wat in werkelijkheid hoog problematisch gevaarlijk afval is -- met daarin arseenzuur, chroom VI, cadmium, kwik, lood, benzeen, PAK's, etc. – waaraan 360 gram/liter glyfosaat is toegevoegd) dat het bestrijdingsmiddel Roundup nog ten minste tien jaar mag worden gebruikt. Als bewijs daarvoor lees het recente artikel hierover in de kwaliteitskrant De Standaard met bijbehorende foto. Zie hier en/of hieronder: https://www.standaard.be/cnt/dmf20231116_94664305

Dat toekomstig secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO daarmee "doelbewust" het "menselijk ras" op aarde volledig wil uitroeien, maakt het recente artikel hierover in dezelfde kwaliteitskrant De Standaard glashelder duidelijk.

DE AL-VADER (GOD) LAAT DAT NIET GEBEUREN

Men kan middels de technieken wel de ogen en andere zintuigen van de mens bewerken, waardoor het lijkt alsof de aarde nog mooi en schoon is, maar dit is een valse werkelijkheid.

Het is o.a. een taak voor mij (ons) om de ware Hemel naar de aarde te brengen. Het ware licht strijd niet. Zet je angsten maar om in liefde en neem je verantwoordelijkheden voor het geheel. Ieder mens heeft zijn eigen ervaringen en kennis van goed en kwaad.

Met z'n allen samen zijn we in staat om uit de val van de mensheid te komen. We zitten midden in een cosmisch zuiveringsproces. GOD is van rust, reinheid en regelmaat. 

De Heilige geest heeft me verteld voorzichtig te zijn met de hoofden en gebedshuizen voor bezinning en bekering. De enige verlossingsmogelijkheid is je te laten reinigen door het bloed van het Lam, de ware Jezus. Aan iedereen alle goeds gewenst, liefde overwint alles. De AL-vader heeft me geleerd alles lief te hebben wat leeft; de aarde, dieren, mensen en de engelen, maar geen lege liefde. Alle liefde voor de AL-vader, de vader van de bron van leven. Deze heeft alles in de hand. Alles en iedereen zal zich moeten verantwoorden bij de AL-vader.

Liefde vergaat nooit. Met dank aan de AL-vader (God).

Liefs, Lisette van Rooij

Bijbehorende presentatie van Wieteke van Dort is helaas niet meer op internet te vinden, wel de reactie daarop van Ad van Rooij aan alle wereldbewoners.

Bekijk en beluister daarvoor de volgende video.

Voor meer informatie hierover lees de volgende link met deeplinks.

https://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm

Burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode), namens deze Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk - van de Laar, hebben op de door Camping en Pensionstal 'Dommeldal' (met als eigenaar Ad van Rooij) in zijn brief van 22 juli 2007 (kenmerk: C&P 220707/vz) gestelde 14 vragen (na maar liefst ruim 18 jaar) nog steeds geen antwoord gegeven.

Zaterdag 11 november 2023

12 jaar na de aankondiging op 11 november 2011

BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL VAN TONGEREN HEEFT MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) IN OPDRACHT VAN ZIJN GROOTVADER ARTHUR VANDERPOORTEN BELGIË BEVRIJDT DOOR UITVOERING TE GEVEN AAN HET POLITIEKE TESTAMENT VAN 25 JANUARI 1944 VAN KONING LEOPOLD III. DAARMEE IS EEN EINDE GEKOMEN AAN DE RUIM 109 LANG VOORTDURENDE EERSTE WERELDOORLOG (28 JULI 1914 – HEDEN)

(lees dit artikel)

Burgemeester Patrick Dewael van Tongeren heeft daarmee na ruim 109 jaar -- op Bevrijdingsdag 11 november 2023 -- weten te bewerkstelligen dat de Brabançonne weer uit volle borst kan worden gezongen.

(LUISTER EN ZING MEE).

De Heilige drie eenheid

Met Grote en Goddelijke Dank aan de Goddelijke wezens:

Ad van Rooij & zijn dochter Lisette van Rooij & Dienie Kars.

Voor het volbrengen van hun Missie op Aarde :Anno 11 november 2023:

(11-11-2023: Bevrijdingsdag van België en vanuit België van de gehele wereld)

Bericht voor onze vaste en nieuwe lezers:

Dit Goddelijke artikel zal in de loop van vandaag en de volgende dagen verfraaid worden, met betere afbeeldingen/foto's, voorzien worden van extra deeplinks en informatie wanneer dat nodig wordt geacht.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN