Vertaal deze pagina naar:

OVERLEVER BART VAN WELL IS BINNENKORT VRIJ NA EEN GEVANGENSCHAP VAN BIJNA DRIE JAAR ALS POLITIEK GEVANGENE!

06-01-2024

Bart van Well is een anonieme en beschermde kroongetuige geweest in een bekende zaak van seksueel misbruik, de Rolodex zaak.

OP 11 JANUARI 2024 IS ER D.V. EEN TOETSING IN DE AMSTERDAMSE RECHTBANK VAN DE ISD MAATREGEL VAN BART VAN WELL.

Bart van Well, de oprichter van de gelijknamige Bart van Well Foundation, gaat er zelf vanuit dat hij op 11 januari 2024 per direct op vrije voeten gaat komen. De geplande toetsing van de ISD maatregel zal D.V. op donderdag 11-01-2024 om 15.00 uur plaatsvinden in de Amsterdamse Rechtbank.

Adres:

Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 280
1076 AV Amsterdam

Een ieder kan en mag hierbij aanwezig zijn.

Er zit zelfs een grote kans in dat Bart van Well eerder gaat vrijkomen!

VANAF 1 JANUARI 2024 IS DE WERELDVREDE INGELUID EN DIENEN DE "TIEN GEBODEN VAN GOD" ALS DE ENIGE GRONDWET IN ALLE LANDEN VAN DE WERELD TE WORDEN NAGELEEFD TOT IN DE EEUWIGHEID.

Zaak Demmink en Rolodex-onderzoek

De Rolodex-zaak of het Rolodex-onderzoek was een uiterst vertrouwelijk justitieel onderzoek in 1998 naar de vermeende betrokkenheid van justitieambtenaren bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. Het kwam voort uit een ander strafrechtelijk onderzoek naar misbruik van jongens beneden de 16 jaar in Amsterdam. Het onderzoek dat de Amsterdamse politie en justitie uitvoerden, was gericht op een netwerk van minderjarige jongensprostitué's en ronselaars die via een (homo-) bordeel/ escortbureau werkten.

Het hoofdonderzoek, dat in 1997 werd gestart, leidde tot de vervolging en de veroordeling van de bordeelhouder en één van diens ronselaars. Daarbij kwamen onverwacht de namen van de topambtenaren in beeld. Naar aanleiding hiervan werd onder verantwoordelijkheid van de Amsterdamse hoofdofficier van Justitie in augustus 1998 een multidisciplinair team geformeerd, dat bestond uit personeelsleden van de Rijksrecherche, de BVD, het Bureau Interne Onderzoeken en het bureau Sociale Jeugd- en Zedenpolitie (SZJP). Doel was onder meer het verrichten van onderzoek naar vermeend seksueel misbruik van jongens onder de 16 jaar door justitieambtenaren.

Dit deelonderzoek, het Rolodex-onderzoek, is genoemd naar de vermeende rolodex (kaartenhouder) van de bordeelhouder met daarin het klantenbestand. Deze rolodex is nooit aangetroffen bij huiszoekingen, echter wel een agenda van twee schandknapen met twee telefoonnummers van topambtenaren van Justitie. Tot dat moment registreerde de politie alleen telefoonnummers. Zo werd duidelijk wie met wie contact had. Toen de top van het Openbaar Ministerie toestemming gaf om gesprekken ook af te tappen, werden de contacten van de ene op de andere dag verbroken, volgens de betrokken rechercheurs.

Het tactisch onderzoek werd daarna wegens gebrek aan bewijs beeindigd. Tijdens een getuigenverhoor op 5 maart 2014 verklaarden twee oud-politiemedewerkers, die bij het onderzoek betrokken waren, onder ede dat zij ervan overtuigd waren dat het onderzoek werd gesaboteerd.

Bron: https://nl.wikisage.org/wiki/Rolodex-zaak

Micha Kat (onderzoeksjournalist) die deze zaak heeft onderzocht komt binnenkort ook vrij, zie link hieronder.

Wij, De Nieuwe Media, ondersteunen slachtoffers van seksueel misbruik, zoals Bart van Well.

Bart van Well is een anonieme en beschermde kroongetuige geweest in een bekende zaak van seksueel misbruik, de Rolodex zaak.

Give Bart van Well a home again...

(Update 07-01-2024)

Tot heden werd reeds € 2.246,- ingezameld van het doelbedrag € 25.000,-.

Help Bart van Well om zijn doelen te bereiken, waarbij een prikkelarme woonruimte essentieel is.

Klik op de onderstaande link voor meer info en/of om een bijdrage te doen.

https://www.gofundme.com/f/give-bart-van-well-a-home-again

Namens de initiatiefnemers en Bart van Well heel erg veel dank voor uw bijdrage.

GETUIGENIS VAN BART VAN WELL IN AMERIKA (4 oktober 2012)

STICHTING BART VAN WELL FOUNDATION

https://www.bvwfoundation.com/

"COMPLOTDENKERS" ZIJN DE "GODDELIJKE WAARHEIDSSPREKERS"

's-Werelds grootste "complotdenker" Micha Kat is in werkelijkheid 's-Werelds grootste "Goddelijke Waarheidsspreker".

FREE MICHA KAT │ #FREEMICHA │ #FREEMICHAKAT

Micha Kat (onderzoeksjournalist)
Micha Kat (onderzoeksjournalist)

Micha Kat en Bart van Well zitten beiden ten onrechte in de gevangenis!

Deze Nederlandse geschiedenis bevat zoveel inhoudelijke informatie, waaruit blijkt dat onderzoeksjournalist Micha Kat en Bart van Well (slachtoffer van een pedo netwerk) ten onrechte in de gevangenis zitten, dat onze Waarheidskrant De Nieuwe Media heeft besloten om daaruit vele nieuwe artikelen te putten en daarmee net zolang zal doorgaan totdat Micha Kat en Bart van Well (die evenals Willem Oltmans, de familie Ad van Rooij, de familie Ruud Rietveld en vele anderen zijn geslachtofferd door Prins Bernhard) worden vrijgelaten uit de gevangenis.

FREE BART VAN WELL │ #FREEBART │ #FREEBARTVANWELL

Bart van Well (slachtoffer van pedo netwerken)
Bart van Well (slachtoffer van pedo netwerken)

Geschreven met de hulp van Jezus Christus vanuit de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38), alle acht miljard wereldbewoners naar zijn hieronder op 5 juni 2022 (PINKSTEREN 2022) aan alle cd&v-leden verstuurde verzoekschrift.

De vanuit de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) geschreven tekst met als titel "Complotdenkers" zijn de "Goddelijke Waarheidssprekers" kunt u lezen in de hieronder op 5 juni 2022 (PINKSTEREN 2022) aan alle cd&v-leden verstuurde verzoekschrift met foto's, links en deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouwing.


DOWNLOAD EN/OF LEES DIT BELANGRIJKE DOCUMENT (PDF)

Betreffend verzoekschrift d.d. 5 juni 2022 (kenmerk: AvR/050622/cd&v-lid) is door haar stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) op 5 juni 2022 (PINKSTEREN 2022) verstuurd aan:

1. het voltallige bestuur van cd&v

2. alle federale ministers cd&v

3. alle federale staatssecretarissen cd&v

4. alle leden van de kamer cd&v

5. alle leden van de senaat cd&v

6. alle Vlaamse ministers cd&v

7. alle cd&v leden in Vlaams Parlement

8. alle cd&v leden in Europees Parlement

9. alle cd&v gouverneurs van provincies

10. alle cd&v Provinciale statenleden

11. alle cd&v burgemeesters en schepenen

12. alle cd&v Gemeente/OCMW-raadsleden

13. alle cd&v rechters en ambtenaren

14. alle cd&v leden

Heden 25 oktober 2023 (ruim 16 maanden later) heeft geen enkel cd&v-lid daarop gereageerd. Dat ligt niet aan deze cd&v-leden, want dat zijn allemaal vanuit Jezus Christus voortgekomen mensen, anders waren zij geen lid geworden van de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP.

De oorzaak dat alle bovengenoemde cd&v-leden (na maar liefst ruim 16 maanden) nog steeds niet hebben gereageerd op het verzoekschrift d.d. 5 juni 2022 (kenmerk: AvR/050622/cd&v-lid) van haar stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) zit hem in het feit dat deze vanuit Jezus Christus voortgekomen cd&v-leden coalities zijn gaan vormen met de Vlaamse politieke partijen "Open -Vld" (waaraan de "N-VA" zich heeft verbonden) en "sp.a. / VOORUIT", die zitten verbonden aan de "vrijmetselarij in België", die op haar beurt via de "Houben-Clan" weer zitten verbonden aan de "vrijmetselarij in Nederland" waarin de opa van de wereldbekende journalist Micha Kat de hoogste graad (36E) bekleedde.

Het is deze "Houben-Clan" die vanuit Nederland via België (vanuit de Benelux-Unie) vanuit alle 28 landen van de Europese-Unie in alle 193 landen van de Verenigde Naties het VOC-tijdperk vanaf 1602 tot op heden heeft voortgezet en op een voor nagenoeg iedereen onzichtbare wijze heeft uitgebreid. De wereldbekende journalist Micha Kat heeft dat doorzien en wilde daarover gaan schrijven. Daarom moest hij door de "vrijmetselarij in Nederland" (Mark Rutte) in de kranten worden weggezet als grootste "complotdenker" die de wereldgeschiedenis ooit heeft gekend.

Daarmee heeft de Vlaamse Christelijke politieke partij "cd&v / EVP" vanuit haar stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) vanuit Jezus Christus het bewijs gekregen dat 's-Werelds grootste "complotdenker" Micha Kat in werkelijkheid 's-Werelds grootste "Goddelijke Waarheidsspreker" is. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing, verwijst de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP, namens deze haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38), alle acht wereldbewoners naar zijn hieronder op 5 juni 2022 (PINKSTEREN 2022) aan alle cd&v-leden verstuurde verzoekschrift.

DOWNLOAD EN/OF LEES DIT BELANGRIJKE DOCUMENT (PDF)


Deze door stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) met de hulp van Jezus Christus op 5 juni 2022 (PINKSTEREN 2022) aan alle cd&v-leden verstuurde 132 blz. tellende verzoekschrift  d.d. 5 juni 2022 (kenmerk: AvR/050622/cd&v-lid) bevat zoveel “complotdenkende waarheden” dat daarover “ontelbare” nieuwe artikelen kunnen worden geput.

Besloten is dan ook om daarmee net zolang door te gaan totdat de wereldbekende onderzoeksjournalist Micha Kat (LEES samen met LEES), als ook het seksueel misbruikte slachtoffer Bart van Well (oprichter van de Bart van Well Foundation) door “vrijmetselaarMark Rutte worden vrijgelaten.

Micha Kat (onderzoeksjournalist)
Micha Kat (onderzoeksjournalist)
Bart van Well (slachtoffer van pedo netwerken)
Bart van Well (slachtoffer van pedo netwerken)

De Vrijmetselarij hebben miljarden wereldbewoners gemarteld, verkracht, vergiftigd en vermoord!

Het is namelijk deze “vrijmetselarij” die benevens Micha Kat, Willem Oltmans (LEES), de familie Ad van Rooij (LEES), de familie Ruud Rietveld (LEES) en de familie Robert Kahlman (LEES, LEES, LEES) miljarden wereldbewoners hebben gemarteld, vergiftigd en vermoord, waaronder John F. Kennedy (LEES), Pim Fortuyn (LEES), Els Borst (LEES).

(Els Borst was een zwager van Piet Borst, die onder voorzitterschap van Jan Peter BalkenendeLEES DEZE BRIEF VAN ROYAL PHILIPS --  in het “Innovatieplatform” zat), Pamela Hemelrijk (LEES), Theo van Gogh (LEES, samen met  Brief aan de heer Bruls met column van Theo van Gogh over Paul Quekel, LEES dat samen met dit LEES), Julius Vischjager (LEES, Video), Maarten van Traa (LEES, LEES, LEES), André Cools (LEES, LEES), Theo Brouns (LEES), Steve Stevaert (LEES), Henk Einmahl (zijn fysica leraar Henk Einmahl en A.M.L. (Ad) van Rooij, waren toen al gezamenlijk politiek actief), etc. 

Dit met de bedoeling daarmee de macht over de “Alvader” (God) te verkrijgen.

Jezus Christus laat dat niet gebeuren.   

Deze mensen werden vermoord en/of verdwenen van het wereldtoneel en waren op de hoogte van de wereldwijde corruptie, vergiftiging en mensenhandel: R.I.P.


Weet en besef: "Zodra de 'doden' op papier, als Goddelijke wezens,
(mensen van vlees en bloed), op gaan staan, gaat het roer om in onze wereld".

Denk aan Prinses Diana, John F. Kennedy (Jr.), Michael Jackson etc.

Voor achtergrond informatie lees de onderstaande links in onze Waarheidskrant, De Nieuwe Media.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN