Vertaal deze pagina naar:

POLITIEK GEVANGENE MICHA KAT (ONDERZOEKSJOURNALIST EN KLOKKENLUIDER) KOMT BINNENKORT VRIJ, NA BIJNA DRIE JAAR GEVANGENSCHAP!

07-01-2024
Micha Kat (onderzoeksjournalist/klokkenluider)
Micha Kat (onderzoeksjournalist/klokkenluider)

Rechtszaak GVM-status Micha Kat wel/niet intrekken.

Op woensdag 10 januari 2024 om 11.00 uur D.V. dient in het Paleis van Justitie in Den Haag een rechtszaak om de GVM-status eventueel in te trekken waar Micha Kat (onderzoeksjournalist/klokkenluider) van de website Revolutionair Online tot heden tijdens zijn detentie mee te maken had.

Het zal ons gaan verrassen welk besluit de rechter deze keer gaat nemen over de GVM-status. Micha Kat werd gedurende zijn detentie in Nederland behandeld als een zware en vluchtgevaarlijke terrorist.

Diegenen die de zitting bij willen wonen kunnen zich tijdig vervoegen bij de rechtbank.

Bezoekadres: Prins Clauslaan 60, Den Haag.

Bij Uw bezoek aan de rechtbank worden Uw kleding en tas gecontroleerd op ongewenste voorwerpen. Detectie is verplicht voor iedere bezoeker. 

In de rechtbank gelden huisregels - Identiteitsbewijs meenemen.

Meer info: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-den-haag/bezoekinformatie/

Eind februari 2024 komt Micha Kat (onderzoeksjournalist) definitief vrij.

VANAF 1 JANUARI 2024 IS DE WERELDVREDE INGELUID EN DIENEN DE "TIEN GEBODEN VAN GOD" ALS DE ENIGE GRONDWET IN ALLE LANDEN VAN DE WERELD TE WORDEN NAGELEEFD TOT IN DE EEUWIGHEID.

"COMPLOTDENKERS" ZIJN DE "GODDELIJKE WAARHEIDSSPREKERS"

's-Werelds grootste "complotdenker" Micha Kat is in werkelijkheid 's-Werelds grootste "Goddelijke Waarheidsspreker".

FREE MICHA KAT │ #FREEMICHA │ #FREEMICHAKAT

Micha Kat (onderzoeksjournalist)
Micha Kat (onderzoeksjournalist)

Micha Kat en Bart van Well zitten beiden ten onrechte in de gevangenis!

Deze Nederlandse geschiedenis bevat zoveel inhoudelijke informatie, waaruit blijkt dat onderzoeksjournalist Micha Kat en Bart van Well (slachtoffer van een pedo netwerk) ten onrechte in de gevangenis zitten, dat onze Waarheidskrant De Nieuwe Media heeft besloten om daaruit vele nieuwe artikelen te putten en daarmee net zolang zal doorgaan totdat Micha Kat en Bart van Well (die evenals Willem Oltmans, de familie Ad van Rooij, de familie Ruud Rietveld en vele anderen zijn geslachtofferd door Prins Bernhard) worden vrijgelaten uit de gevangenis.

FREE BART VAN WELL │ #FREEBART │ #FREEBARTVANWELL

Bart van Well (slachtoffer van pedo netwerken)
Bart van Well (slachtoffer van pedo netwerken)

Geschreven met de hulp van Jezus Christus vanuit de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38), alle acht miljard wereldbewoners naar zijn hieronder op 5 juni 2022 (PINKSTEREN 2022) aan alle cd&v-leden verstuurde verzoekschrift.

De vanuit de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP door stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) geschreven tekst met als titel "Complotdenkers" zijn de "Goddelijke Waarheidssprekers" kunt u lezen in de hieronder op 5 juni 2022 (PINKSTEREN 2022) aan alle cd&v-leden verstuurde verzoekschrift met foto's, links en deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouwing.


DOWNLOAD EN/OF LEES DIT BELANGRIJKE DOCUMENT (PDF)

Betreffend verzoekschrift d.d. 5 juni 2022 (kenmerk: AvR/050622/cd&v-lid) is door haar stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) op 5 juni 2022 (PINKSTEREN 2022) verstuurd aan:

1. het voltallige bestuur van cd&v

2. alle federale ministers cd&v

3. alle federale staatssecretarissen cd&v

4. alle leden van de kamer cd&v

5. alle leden van de senaat cd&v

6. alle Vlaamse ministers cd&v

7. alle cd&v leden in Vlaams Parlement

8. alle cd&v leden in Europees Parlement

9. alle cd&v gouverneurs van provincies

10. alle cd&v Provinciale statenleden

11. alle cd&v burgemeesters en schepenen

12. alle cd&v Gemeente/OCMW-raadsleden

13. alle cd&v rechters en ambtenaren

14. alle cd&v leden

Heden 25 oktober 2023 (ruim 16 maanden later) heeft geen enkel cd&v-lid daarop gereageerd. Dat ligt niet aan deze cd&v-leden, want dat zijn allemaal vanuit Jezus Christus voortgekomen mensen, anders waren zij geen lid geworden van de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP.

De oorzaak dat alle bovengenoemde cd&v-leden (na maar liefst ruim 16 maanden) nog steeds niet hebben gereageerd op het verzoekschrift d.d. 5 juni 2022 (kenmerk: AvR/050622/cd&v-lid) van haar stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) zit hem in het feit dat deze vanuit Jezus Christus voortgekomen cd&v-leden coalities zijn gaan vormen met de Vlaamse politieke partijen "Open -Vld" (waaraan de "N-VA" zich heeft verbonden) en "sp.a. / VOORUIT", die zitten verbonden aan de "vrijmetselarij in België", die op haar beurt via de "Houben-Clan" weer zitten verbonden aan de "vrijmetselarij in Nederland" waarin de opa van de wereldbekende journalist Micha Kat de hoogste graad (36E) bekleedde.

Het is deze "Houben-Clan" die vanuit Nederland via België (vanuit de Benelux-Unie) vanuit alle 28 landen van de Europese-Unie in alle 193 landen van de Verenigde Naties het VOC-tijdperk vanaf 1602 tot op heden heeft voortgezet en op een voor nagenoeg iedereen onzichtbare wijze heeft uitgebreid. De wereldbekende journalist Micha Kat heeft dat doorzien en wilde daarover gaan schrijven. Daarom moest hij door de "vrijmetselarij in Nederland" (Mark Rutte) in de kranten worden weggezet als grootste "complotdenker" die de wereldgeschiedenis ooit heeft gekend.

Daarmee heeft de Vlaamse Christelijke politieke partij "cd&v / EVP" vanuit haar stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) vanuit Jezus Christus het bewijs gekregen dat 's-Werelds grootste "complotdenker" Micha Kat in werkelijkheid 's-Werelds grootste "Goddelijke Waarheidsspreker" is. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing, verwijst de Vlaamse Christelijke politieke partij cd&v / EVP, namens deze haar stemgerechtigd lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38), alle acht wereldbewoners naar zijn hieronder op 5 juni 2022 (PINKSTEREN 2022) aan alle cd&v-leden verstuurde verzoekschrift.

DOWNLOAD EN/OF LEES DIT BELANGRIJKE DOCUMENT (PDF)


Deze door stemgerechtigd cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (cd&v-registratienummer: 17-00013-38) met de hulp van Jezus Christus op 5 juni 2022 (PINKSTEREN 2022) aan alle cd&v-leden verstuurde 132 blz. tellende verzoekschrift  d.d. 5 juni 2022 (kenmerk: AvR/050622/cd&v-lid) bevat zoveel “complotdenkende waarheden” dat daarover “ontelbare” nieuwe artikelen kunnen worden geput.

Besloten is dan ook om daarmee net zolang door te gaan totdat de wereldbekende onderzoeksjournalist Micha Kat (LEES samen met LEES), als ook het seksueel misbruikte slachtoffer Bart van Well (oprichter van de Bart van Well Foundation) door “vrijmetselaarMark Rutte worden vrijgelaten.

Micha Kat (onderzoeksjournalist)
Micha Kat (onderzoeksjournalist)
Bart van Well (slachtoffer van pedo netwerken)
Bart van Well (slachtoffer van pedo netwerken)

De Vrijmetselarij hebben miljarden wereldbewoners gemarteld, verkracht, vergiftigd en vermoord!

Het is namelijk deze “vrijmetselarij” die benevens Micha Kat, Willem Oltmans (LEES), de familie Ad van Rooij (LEES), de familie Ruud Rietveld (LEES) en de familie Robert Kahlman (LEES, LEES, LEES) miljarden wereldbewoners hebben gemarteld, vergiftigd en vermoord, waaronder John F. Kennedy (LEES), Pim Fortuyn (LEES), Els Borst (LEES).

(Els Borst was een zwager van Piet Borst, die onder voorzitterschap van Jan Peter BalkenendeLEES DEZE BRIEF VAN ROYAL PHILIPS --  in het “Innovatieplatform” zat), Pamela Hemelrijk (LEES), Theo van Gogh (LEES, samen met  Brief aan de heer Bruls met column van Theo van Gogh over Paul Quekel, LEES dat samen met dit LEES), Julius Vischjager (LEES, Video), Maarten van Traa (LEES, LEES, LEES), André Cools (LEES, LEES), Theo Brouns (LEES), Steve Stevaert (LEES), Henk Einmahl (zijn fysica leraar Henk Einmahl en A.M.L. (Ad) van Rooij, waren toen al gezamenlijk politiek actief), etc. 

Dit met de bedoeling daarmee de macht over de “Alvader” (God) te verkrijgen.

Jezus Christus laat dat niet gebeuren.   

Deze mensen werden vermoord en/of verdwenen van het wereldtoneel en waren op de hoogte van de wereldwijde corruptie, vergiftiging en mensenhandel: R.I.P.

Weet en besef: "Zodra de 'doden' op papier, als Goddelijke wezens,
(mensen van vlees en bloed), op gaan staan, gaat het roer om in onze wereld".

Denk aan Prinses Diana, John F. Kennedy (Jr.), Michael Jackson etc.

Voor achtergrond informatie lees de onderstaande links in onze Waarheidskrant, De Nieuwe Media.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN